Translations:Aeroplane/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:49, 22 May 2014 by Renatorivo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Klikněte na umístění (všimněte si malého [+]) a zobrazí se tlačítko se třemi tečkami. Klikněte na ně. (Taky můžete vybrat: Menu->Edit->Umístění.) Zobrazí se okno úloh.