Translations:About FreeCAD/7/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:41, 26 October 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "FreeCAD maximálně využívá všechny významné open-source knihovny, které existují na poli [http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_Computation Scientific Computing]. ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD maximálně využívá všechny významné open-source knihovny, které existují na poli Scientific Computing. Mezi nimi jsou OpenCascade, výkonné CAD jádro, Coin3D, založený na Open Inventor, Qt, světoznámý UI framework a Python, jeden z nejlepších dostupných skriptovacích jazyků. Sám FreeCAD také může být použit jako knihovna dalšími programy.