Translations:About FreeCAD/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:11, 26 October 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Funkční nástroje FreeCADu jsou podobné Catii, SolidWorksu nebo Solid Edge a proto také spadá do kategorie MCAD, PLM, CAx a CAE. To je funkčně zaměřený parametrický modelovací systém s modulární architekturou software, což usnadňuje poskytování dalších funkcionalit bez nutnosti modifikace jádra systému.