Translations:About FreeCAD/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:26, 26 October 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "Funkční nástroje FreeCADu jsou podobné [http://en.wikipedia.org/wiki/Catia Catii], [http://en.wikipedia.org/wiki/Solidworks SolidWorksu] nebo [http://en.wikipedia.org/wiki...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Funkční nástroje FreeCADu jsou podobné Catii, SolidWorksu nebo Solid Edge a proto také spadá do kategorie MCAD, PLM, CAx a CAE. To je funkčně zaměřený parametrický modelovací systém s modulární architekturou software, což usnadňuje poskytování dalších funkctionalit bez nutnosti modifikace jádra systému.