Translations:About FreeCAD/2/sk

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:17, 15 November 2021 by JoeKundlak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD univerzálny parametrický 3D CAD nástroj s otvoreným kódom (LGPL licencia). FreeCAD sa zameriava na strojné inžinierstvo a produktový dizajn, ale takisto nájde využitie v ďalších oblastiach inžinierstva, ako napríklad v architektúre, pri analýze konečných prvkov (angl. FEA), 3D tlači a iných.