Translations:About FreeCAD/2/sk

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:12, 12 November 2021 by JoeKundlak (talk | contribs) (Created page with "'''FreeCAD''' univerzálny parametrický 3D [https://sk.wikipedia.org/wiki/Projektovanie_pomocou_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Da '''CAD'''] nástroj, ktorého vývoj prebieha kompletn...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD univerzálny parametrický 3D CAD nástroj, ktorého vývoj prebieha kompletne open source (LGPL licencia). FreeCAD sa zameriava na strojné inžinierstvo a produktový dizajn, ale takisto nájde využitie v ďalších oblastiach inžinierstva, ako napríklad v architektúre, pri analýze konečných prvkov (angl. FEA), 3D tlači a iných.