Translations:About FreeCAD/2/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 08:34, 3 November 2019 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD jest uniwersalnym parametrycznym programem modelującym w przestrzeni 3D CAD, którego rozwój odbywa się wyłącznie według zasad Open Source '(licencja LGPL)'.
FreeCAD jest przeznaczony bezpośrednio dla inżynierii mechanicznej i projektowania detali i produktów, ale mieści się również w szerszym zakresie zastosowań związanych z inżynierią, takich jak architektura, analiza elementów ukończonych, druk 3D i wiele pokrewnych.