Translations:About FreeCAD/2/bg

From FreeCAD Documentation
Revision as of 22:00, 14 January 2017 by Toddybear (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD е програма за параметрично 3D CAD моделиране. Разработва се изцяло под Отворен Код (LGPL License). FreeCAD и е с основен фокус механичното инжинерство and дезайн на продукти но има широк диапазон приложения, като например в архитектурата, роботиката и т.н.