Translations:About FreeCAD/2/bg

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:18, 10 January 2017 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "'''FreeCAD''' е програма за параметрично 3D [http://en.wikipedia.org/wiki/CAD '''CAD'''] моделиране. Разработва се изцяло п...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD е програма за параметрично 3D CAD моделиране. Разработва се изцяло под Отворен Код (LGPL License). FreeCAD и е с основен фокус механичното инжинерство and дезайн на продукти но има широк диапазон приложения, като например в архитектурата, роботиката и т.н.