Translations:About FreeCAD/11/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:06, 26 October 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "FreeCAD je udržován a vyvíjen komunitou nadšených vývojářů a uživatelů (podívejte se na stránku contributors). Na FreeCADu pracují dobrovolně, ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

FreeCAD je udržován a vyvíjen komunitou nadšených vývojářů a uživatelů (podívejte se na stránku contributors). Na FreeCADu pracují dobrovolně, ve svém volném čase. Nemohou zaručit, že FreeCAD obsahuje nebo bude obsahovat všechno co byste si mohli přát, ale udělají pro to co bude v jejich silách! Komunita se schází na FreeCAD fóru, kde je diskutovány nápady a rozhodnutí. Nebojte se tam připojit!