Template:Version/pl

From FreeCAD Documentation
< Template:Version
Revision as of 20:21, 26 August 2020 by Renatorivo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[[Release notes {{{1}}}|dostępne w wersji {{{1}}}]]


Użyj tego szablonu, aby wskazać, że dana funkcja jest dostępna począwszy od konkretnej wersji, szablon wskazuje również link do notatek dotyczących wydania.

Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}

Results:

Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. dostępne w wersji 0.17

Zobacz również Template:VersionMinus, Template:VersionPlus, and Template:Obsolete.