Template:GuiCommand/cs

From FreeCAD Documentation
< Template:GuiCommand
Revision as of 18:53, 15 February 2019 by Mario52 (talk | contribs) (upgrade)
Jump to navigation Jump to search

Official icon not found {{{Name/cs}}}

Umístění Menu
Nikdo
Pracovní stoly
{{{Workbenches}}}
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Použití

Tato šablona je základem pro dokumentaci GuiPříkazů. měla by být vložena na prvním řádku nového dokumentu.

Minimální kód pro použití této šablony je: (výsledek příkladu je vpravo) This Template is the main anchor on documenting GuiCommands. It should be inserted as the first line in new documents.

The minimum code required for this template usage is: (sample result to right)

{{GuiCommand/cs|Name=SampleCommand|Name/cs=TestCommand/cs|MenuLocation=Sample → Command...|Workbenches=Wb1,Wb2}}

Official icon not found Ukázka Command

Umístění Menu
Sample → Command...
Pracovní stoly
Wb1,Wb2
Výchozí zástupce
DefaultShortcut
Představen ve verzi
-
Viz také
OtherTopic


Minimální parametry

Následující parametry jsou použity ve formátu [parametr]=[hodnota], kde jsou parametry vzájemně odděleny znakem potrubí (|):

Name
Jméno příkazu, který bude dokumentován, s velkými písmeny na začátku každého slova ve jméně. In this case a generic icon NoIconFound.png is displayed.
Jméno je také použito pro získání grafické ikony ve formátu .png z repozitáře WIKI
MenuLocation
Umístění příkazu ve struktuře menu FreeCADu
Workbenches
Jedna nebo více pracovních ploch FreeCADu ve kterých může být příkaz a ikona umístěna

Volitelné parametery

Následující parametry jsou volitelné. Jestliže nejsou zadány v kódu šablony, jsou defaultně nastaveny na hodnotu "None".

Shortcut
Defaultní klávesová zkratka jaká je ve FreeCADu.
SeeAlso
Volitelný odkaz na další související témata.
Icon
an icon with a different name as pagename.png can be used by defining the variable Icon (other format can be used eg: myIcon.svg)
Empty
if Empty=1 no icon is displayed
Version
inserts the FreeCAD version number in which the command was first introduced. No need to add the revision number. Please consider adding this parameter for all new commands.

Localization

The code required for this template is different if you are using a localized version. For more information see the Lokalizace page.

 • First, a localized version of this template must exist or be created.
 • The localized template must be named:
  Template:GuiCommand/AA
  where /AA is the 2 letter code for the desired language, for example /fr = French localization.
 • The method for calling the localized GuiCommand template in a GuiCommand document is:
  {{GuiCommand/AA|Name=SampleCommand|Name/AA=SampleCommand (translated)|MenuLocation=Sample → Commande...|Workbenches=Wb1,Wb2}}
  where /AA is the 2 letter code for the desired language, for example /fr = French localization.
  • In the sample code above, the Name parameter format is critical. The Name=SampleCommand allows the correct icon file to be displayed, which is not normally localized. The Name/AA=SampleCommand (translated) displays the correct localized version of the GUI command documentation.
 • Make sure you add the localized version of this template to the Languages list below.

GuiCommand Model

For a complete model of a GuiCommand, see Model Gui Command.