Tysunek Techniczny: Api dla GUI

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:51, 28 August 2021 by Roy 043 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский
(Listopad 2018) Te informacje mogą być niekompletne i nieaktualne. Najnowsze API można znaleźć na stronie autogenerowana dokumentacja API.

Funkcje te są częścią środowiska pracy Rysunek Roboczy i mogą być używane w makrodefinicjach oraz z konsoli środowiska Python po zaimportowaniu modułu TechDrawGui.

Zobacz stronę API aby poznać więcej funkcji.

Przykład:

import FreeCAD
import TechDrawGui

p = FreeCAD.ActiveDocument.Page

f = "/home/localuser/myPdfDirectory/savePage.pdf"
TechDrawGui.exportPageAsPdf(p, f)

f = "/home/localuser/mySvgDirectory/savePage.svg"
TechDrawGui.exportPageAsSvg(p, f)
Method.png exportPageAsPdf(pageObject, filePath)

Description: zapisz kopię pageObject w formacie PDF w lokalizacji filePath

Returns:

Method.png exportPageAsSvg(pageObject, filePath)

Description: zapisz kopię pageObject w formacie SVG w lokalizacji filePath

Returns:

Method.png copyActiveViewToSvgFile(document, filePath, (opcje)'')

Description: zapisz kopię aktywnego widoku dla "dokumentu" do pliku "filePath"

Returns: double (szacunkowa skala)

Opcje:

  • width - float - szerokość generowanego svg w mm
  • height - float - wysokość generowanego svg w mm
  • paintBackground - bool - maluj / nie maluj tła
  • backgroundColor - tuple - (r,g,b,a)
  • lineWidth - float - szerokość linii
  • border - float - pusta przestrzeń wokół obrazu
  • mode - int - tryb renderowania (AS_IS, WIREFRAME, POINTS, WIREFRAME_OVERLAY, HIDDEN_LINE, BOUNDING_BOX)


Method.png addQGIToView(view, QGraphicsItem)

Description: add element QGraphicsItem (utworzony przy użyciu PySide) dla Widoku.

Returns: