Std: Zaznacz wszystko

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:20, 5 April 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎한국어

Std SelectAll.svg Std: Zaznacz wszystko

Lokalizacja w menu
Edycja → Zaznacz wszystko
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Std BoxSelection, Std BoxElementSelection

Opis

Polecenie Std: Zaznacz wszystko wybiera wszystkie obiekty w oknie Widoku drzewa.

Użycie

  1. Wybierz opcję z menu Edycja → Std SelectAll.svg Zaznacz wszystko.

Uwagi

  • Po kliknięciu w widoku drzewa, i upewnieniu się, że ma wybraną odpowiednią pozycję, zamiast tego polecenia można użyć domyślnego skrótu Ctrl+A.