All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 9 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)== Volby ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Kužel}}
*Radius 1 - poloměr oblouku nebo kružnice definující spodní plochu
*Radius 2 - poloměr oblouku nebo kružnice definující vrchní plochu
*Výška - výška kuželu
*Úhel -  počet stupňů oblouku nebo kružnice definující horní a dolní plochu komolého kuželu. Defaultních 360 stupňů vytváří kruhovou plochu, menší hodnota vytvoří část kuželu definovoanou horní a dolní plochou s okraji definovanými obloukem o velikosti dané úhlem a oběma poloměry.
 h Deutsch (de)== Optionen ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Kegel}}
* '''Radius 1:''' Radius des Bogens oder Kreises, der die untere Fläche definiert
* '''Radius 2:''' Radius des Bogens oder Kreises, der die obere Fläche definiert
* '''Höhe:''' die Höhe des Teilkegels
* '''Winkel:''' die Anzahl der Grad des Bogens oder der Kreise, die die obere und untere Fläche des Kegelstumpfes definieren. Der Standardwert 360 erzeugt kreisförmige Flächen, ein niedrigerer Wert erzeugt einen Teil eines Kegels, der durch obere und untere Flächen definiert ist, deren Kanten jeweils durch einen Bogen mit der Anzahl der Grad und zwei Radien definiert sind.
|}
 h English (en)== Properties ==
 h français (fr)== Propriétés ==
 h italiano (it)== Opzioni ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
* '''Radius 1:''' raggio dell'arco o del cerchio che definisce la faccia inferiore
* '''Radius 2:''' raggio dell'arco o del cerchio che definisce la faccia superiore
* '''Height:''' l'altezza del cono
* '''Angle:''' il numero di gradi dell'arco che definisce le facce superiore e inferiore del cono. Il valore 360° predefinito crea facce circolari, un valore inferiore crea una porzione di un cono.
|}
 h polski (pl)==Właściwości==
 h română (ro)===Primitive Geometriche===
{|
| [[File:PartConePrimitivesOptions_it.png]]
|
Cono
====Parametri====
* raggio 1,
* raggio 2,
* altezza,
* angolo
====Posizione====
Espandere la voce Posizione per stabilire:
* punto di posizionamento nella vista 3D,
* direzione dell'asse del cono, x, y, z o definita dall'utente.
Anche le dimensioni e il posizionamento del cono prodotto utilizzando le opzioni di creazione sono modificabili tramite la scheda delle proprietà.
|} 
== Opțiuni ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
*Radius 1 - raza cercului sau arcului de cer definit de fațeta inferioară
*Radius 2 - raza cercului sau arcului de cerc definită de fațeta suprioară
*Height - înălțimea Part Cone
*Angle - numărul de grade ale arcului sau cercurilor care definesc fațeta superioară și pe cea inferioară ale conului trunchiat. Implicit 360 crează fațete circulare, o valoare mai mică va crea o porțiune a unui con, așa cum este definită de fețele superioare și inferioare, fiecare cu marginile definite de un arc cu numărul de grade și două raze. 
|}
 h русский (ru)== Опции ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Конус}}
* '''Радиус 1 (Radius 1):''' радиус дуги или окружности, определяющей нижнюю грань
* '''Радиус 2 (Radius 2):''' радиус дуги или окружности, определяющей верхнюю грань
* '''Высота (Height):''' высота Конуса
* '''Угол (Angle):''' размер дуги в градусах или полные окружности, определяющих верхнюю и нижнюю грани усеченного конуса. По умолчанию значение 360 создает полностью круговые грани, меньшее значение создаст часть(сектор) конуса, определяемую верхней и нижней гранями, каждая из которых имеет рёбра, определяемые длиной дуги в градусах и двумя радиусами.
|}
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)== 选项 ==
{|
| [[File:PartConeProperty_en.png]]
|
{{KEY|Cone}}
*Radius 1 - 定义底面弧或圆的半径
*Radius 2 - 定义顶面弧或圆的半径
*Height - 零件圆锥体的高度
*Angle -  定义截断圆锥体顶面与底面上弧或圆的角度值。默认值360创建的顶底皆为圆面,较小值将创建出不完整的部分圆锥,具体形状取决于实际角度与两个半径所定义的弧,乃至顶面与底面。
|}