All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 23 translations.

NameCurrent message text
 h български (bg)== Навигация в тримерното пространство ==
 h čeština (cs)== Navigace ve 3D prostoru ==
 h Deutsch (de)== Navigation im 3D Raum ==
 h English (en)== Navigating in the 3D space ==
 h español (es)===  Navegando en el espacio 3D ===
 h français (fr)== Naviguer dans l'espace 3D ==
 h hrvatski (hr)==Navigacija u 3D prostoru==
 h Bahasa Indonesia (id)=== Navigasi di Area 3D ===
 h italiano (it)== Navigare nello spazio 3D ==
 h 日本語 (ja)===3次元空間での操作===

FreeCADは2つの異なる[[Mouse Model/jp|操作モード]]を持っており、ユーザー設定ダイアログまたは3Dビューでの右クリックで変更できます。これらのモードの詳細については[[Mouse Model/jp|マウスモデル]]のページを見てください。 デフォルトのモード("CAD操作モード")ではコマンドは以下の通りです。
 h 한국어 (ko)== 3D 공간 항해하기 ==
 h polski (pl)===Nawigacja w przestrzeni 3D===
 h português (pt)== Navegação no espaço 3D ==
 h português do Brasil (pt-br)== Navegando no espaço 3D ==
 h Message documentation (qqq)O FreeCAD tem tres [[Mouse Model/pt|modos de orientação]] diferentes, que podem ser definidos na caixa das preferências ou mudadas clicando com o botão direito na janela 3D. Os detalhes completos estão na página [[Mouse Model/pt|Modos do rato]]. No modo por defeito ("Navegação CAD"), os comandos são os seguintes {{CAD Navigation/pt|Navegação CAD}}

Há também várias pré-definições para as vistas (vista de cima, de frente, etc) disponíveis no menu Vista e na barrsa de ferramentas Vista, e através de atalhos do teclado ({{KEY|1}}, {{KEY|2}}, etc...)

==[[Image:Workbench_Draft.png]] [[Draft Module/pt|desenho 2D]]==

Insert the Draft tools here


==[[Image:Workbench_Part.png]] [[Part Module|Creating 3D Parts]]==

Insert the Part tools here


==[[Drawing Module|Exporting to 2D Drawings]]==

Insert the Drawing tools here
 h română (ro)== Navigarea în spatiul 3D ==
 h русский (ru)=== Навигация в 3D пространстве ===
 h svenska (sv)=== Navigera i 3D rymden ===

FreeCAD har två olika [[Mouse Model/sv|navigationslägen]] tillgängliga, som kan ställas in i inställningsdialogen. I standardläget, så utförs  '''zoomning''' med {{KEY|Mushjulet}}, '''panorering''' med {{KEY|Mittre musknappen}}, och '''rotation''' med {{KEY|vänster musknapp}} och {{KEY|Mittre musknappen}} samtidigt. Val av ett objekt görs genom att klicka på det med {{KEY|vänster musknapp}}, med {{KEY|CTRL}} nedtryckt om du vill välja flera objekt. 

Du har också flera förinställda vyer (Toppvy, Frontvy, etc) tillgängliga i Visa menyn och på verktygslådan Visa, och via numeriska genvägar ({{KEY|1}}, {{KEY|2}}, etc...)

==[[Scripting/sv|Skript]]==

Och slutligen, en av de kraftfullaste funktionerna i FreeCAD är [[Scripting/sv|skript]] miljön. Från den integrerade pythonkonsolen (eller från något externt pythonskript), så får du åtkomst till nästan vilken del som helst av FreeCAD, skapa eller ändra geometri, ändra representationen av dessa objekt i 3D scenen eller förändra FreeCAD's gränssnitt. Python skript kan även användas i [[Macros/sv|makron]], vilket erbjuder en lätt metod att skapa anpassade kommandon.
 h Türkçe (tr)== 3D alanında gezinme ==
 h українська (uk)== Navigating in the 3D space ==
 h 中文 (zh)== 在3D设计空间中的操作 ==
 h 中文(中国大陆)‎ (zh-cn)==在3D空间中导航==
 h 中文(台灣)‎ (zh-tw)== Navigating in the 3D space ==