All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 11 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)[[Category:User Documentation/cs]]
 h Deutsch (de){{Docnav/de
|[[Draft_Preferences/de|Einstellungen]]
|[[Draft_SVG/de|Scalable Vector Graphics .SVG]]
|[[Draft_Workbench/de|Draft]]
|IconL=
|IconR=
|IconC=Workbench_Draft.svg
}}
 h English (en){{Docnav
|[[Draft_Preferences|Preferences]]
|[[Draft_SVG|Scalable Vector Graphics .SVG]]
|[[Draft_Module|Draft]]
|IconL=
|IconR=
|IconC=Workbench_Draft.svg
}}
 h español (es)!!FUZZY!!{{Docnav/es
|
|[[Draft_SVG/es|SVG]]
|[[Draft_Workbench/es|Modulo Borrador]]
|IconC=Workbench_Draft.svg
}}
 h français (fr){{Docnav/fr
|[[Draft_Preferences/fr|Préférences]]
|[[Draft_SVG/fr|Format SVG]]
|[[Draft_Module/fr|Atelier Draft]]
|IconL=
|IconR=
|IconC=Workbench_Draft.svg
}}
 h italiano (it)!!FUZZY!!{{Docnav/it
|[[Draft_Preferences|Preferences]]
|[[Draft_SVG/it|SVG]]
|[[Draft_Workbench/it|Draft]]
|IconC=Workbench_Draft.svg
}}
 h polski (pl){{Docnav/pl
|[[Draft_Preferences/pl|Preferencje]]
|[[Draft_SVG/pl|SVG]]
|[[Draft_Workbench/pl|Środowisko pracy Rysunek Roboczy]]
|IconL=
|IconR=
|IconC=Workbench_Draft.svg
}}
 h português do Brasil (pt-br)[[Category:User Documentation/pt-br]]
 h română (ro)[[Category:User Documentation]]
 h русский (ru)[[Category:User Documentation/ru]]
 h svenska (sv)[[Category:User Documentation/sv]]