Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Show my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 20:31, 30 October 2020
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

30 October 2020

     12:29  Sketcher ConstrainTangent‎‎ 2 changes history +2 [Drmacro‎ (2×)]
 m   
12:29 (cur | prev) +1 Drmacro talk contribs spelling
     
12:29 (cur | prev) +1 Drmacro talk contribs spelling

29 October 2020

     14:01  Sketcher ConstrainTangent diffhist +1 Drmacro talk contribs typo in image file name.
 m   13:21  Sketcher External‎‎ 2 changes history +313 [Bance‎ (2×)]
 m   
13:21 (cur | prev) +53 Bance talk contribs Clarification of body and part.
 m   
13:13 (cur | prev) +260 Bance talk contribs Added note of caution and links to TNP and stable modeling
 m   13:19  About FreeCAD diffhist -17 Vre talk contribs Fix outdated links to Coin3D and Qt

28 October 2020

     15:46  Sketcher ConstrainTangent‎‎ 3 changes history +280 [Drmacro‎ (3×)]
     
15:46 (cur | prev) +66 Drmacro talk contribs
     
15:29 (cur | prev) +139 Drmacro talk contribs Added fifth functionality of colinearity
     
14:52 (cur | prev) +75 Drmacro talk contribs Added colinear capability of tangent constraint

27 October 2020

     00:59  Sketcher Workbench diffhist -43 Uwestoehr talk contribs Decrease B-spline degree was implemented last week
     00:57  Sketcher BSplineDecreaseKnotMultiplicity diffhist +100 Uwestoehr talk contribs update see also
     00:56  Sketcher BSplineIncreaseKnotMultiplicity diffhist +109 Uwestoehr talk contribs update docnav and see also
     00:52  Sketcher BSplineIncreaseDegree‎‎ 3 changes history -144 [Uwestoehr‎ (3×)]
 m   
00:52 (cur | prev) -29 Uwestoehr talk contribs
 m   
00:50 (cur | prev) 0 Uwestoehr talk contribs
     
00:46 (cur | prev) -115 Uwestoehr talk contribs update to new feature
N    00:51  Sketcher BSplineDecreaseDegree‎‎ 2 changes history +1,543 [Uwestoehr‎ (2×)]
     
00:51 (cur | prev) +46 Uwestoehr talk contribs more info
N    
00:40 (cur | prev) +1,497 Uwestoehr talk contribs create page

25 October 2020

     18:22  Sketcher ConstrainAngle/pl‎‎ 8 changes history +127 [Kaktus‎ (8×)]
     
18:22 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
18:20 (cur | prev) +15 Kaktus talk contribs
     
18:16 (cur | prev) -11 Kaktus talk contribs
     
18:15 (cur | prev) +31 Kaktus talk contribs Created page with "Ograniczenie kąta może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:"
     
18:15 (cur | prev) +10 Kaktus talk contribs Created page with "==Tworzenie skryptów=="
     
18:14 (cur | prev) +40 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Wiązanie Constraint średnicy |Snell's Law |Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicowni..."
     
17:34 (cur | prev) +19 Kaktus talk contribs
     
17:33 (cur | prev) +19 Kaktus talk contribs
N    18:21  Sketcher ConstrainSnellsLaw/pl diffhist +5,539 Kaktus talk contribs Created page with "Szkicownik: Wiązanie prawo Snella"
     11:05  Draft Module diffhist +2 Roy 043 talk contribs Fixed Draft_ToggleGrid link.

24 October 2020

     18:33  Sketcher ConstrainPerpendicular/pl‎‎ 23 changes history +503 [Kaktus‎ (23×)]
     
18:33 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Umieszczenie punktu przed zastosowaniem wiązania jest wskazówką dla rozwiązania, które określa, gdzie powinna znajdować się prostopadłość."
     
18:33 (cur | prev) +6 Kaktus talk contribs Created page with "W porównaniu do trybu bezpośredniego prostopadłego, to wiązanie jest wolniejsze, ponieważ istnieją stopnie swobody, ale obsługuje elipsy."
     
18:31 (cur | prev) +39 Kaktus talk contribs Created page with "Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie związany z obiema kr..."
     
18:24 (cur | prev) +36 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * każda linia/krzywizna + każda linia/krzywizna + każdy punkt "Każdy punkt" może być samotnym punktem, albo punktem jakiegoś obiektu, np. ś..."
     
18:19 (cur | prev) +14 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie, dwie krzywe są wykonane prostopadle, a punkt prostopadłości znajduje się na trasie. Tryb ten jest stosowany w przypadku wybrania dwóch krzywych i punktu."
     
18:13 (cur | prev) +11 Kaktus talk contribs Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi w punkcie ''(prostopadłym do punktu) (v0.15)''==="
     
18:09 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * linia, okrąg, łuk, elipsa, łuk elipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku elipsy ''(tzn. każda krzywa + punkt końcowy każdej krzywej)''."
     
18:08 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie, punkt końcowy jednej krzywej jest związany z położeniem na drugiej, a krzywe są ustawione prostopadle do punktu. Tryb ten jest stosowany, gdy zostały wybra..."
     
18:06 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs Created page with "===Między krzywą a punktem końcowym ''(prostopadłość punktu do krzywej)''==="
     
18:00 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs Created page with ""Zaakceptowany wybór: * punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy ''(tj. dwa punkty końcowe dowolnych dwóch krzywych)''"
     
17:59 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie zbierzne są punkty końcowe, a połączenie jest wykonane pod kątem prostym. Tryb ten jest stosowany, gdy wybrane zostały dwa punkty końcowe dwóch krzywych."
     
17:58 (cur | prev) +18 Kaktus talk contribs Created page with "===Między dwoma punktami końcowymi ''(prostopadłość między punktami)''==="
     
17:51 (cur | prev) +31 Kaktus talk contribs Created page with "W przeciwieństwie do styczności, rekonstrukcja punktu prostopadłości przez utworzenie punktu i związanie jego położenia na obu łukach ''(ograniczając w ten sposób pu..."
     
16:59 (cur | prev) +28 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * linia + linia, koło, łuk * okrąg, łuk + okrąg, łuk Jeśli bezpośrednia prostopadłość między wybranymi łukami nie jest obsługiwana (n..."
     
16:57 (cur | prev) +8 Kaktus talk contribs Created page with "Dwie krzywe zostaną wykonane prostopadle w punkcie ich przecięcia ''(rzeczywiste lub przedłużenia krzywych)'', a punkt przecięcia będzie domyślny. Tryb ten jest stosowa..."
     
16:43 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi ''(prostopadłość bezpośrednia)''==="
     
16:43 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:43 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:42 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Aby zastosować wiązanie prostopadłe, należy wykonać następujące czynności: * Wybierz dwie lub trzy pozycje na szkicu. * Wywołaj wiązanie, klikając jego ikonę na pa..."
     
16:41 (cur | prev) +65 Kaktus talk contribs Created page with "Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania: # pomiędzy dwoma krzywymi ''(dostępne nie dla wszystkich krzywych)'', # pomiędzy dwoma punktami końcowymi krz..."
     
16:38 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs Created page with "==Użycie=="
     
16:38 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "Wiązanie prostopadłe tworzy dwie linie, które są prostopadłe do siebie, lub dwie krzywe, które są prostopadłe na ich przecięciu. Linie są traktowane jako nieskończo..."
     
16:34 (cur | prev) +60 Kaktus talk contribs Created page with "Gdzie: :* <tt>Sketch</tt> jest obiektem szkicu :* <tt>icurve1, icurve2</tt> są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być wykonane prostopadle. Li..."