Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Hide bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 13:09, 19 May 2022
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

19 May 2022

     12:49  Preferences Editor/pl‎‎ 13 changes history -301 [Kaktus‎ (13×)]
     
12:49 (cur | prev) -45 Kaktus talk contribs
     
12:46 (cur | prev) -40 Kaktus talk contribs
     
12:46 (cur | prev) -40 Kaktus talk contribs
     
12:44 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs
     
12:44 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs
     
03:50 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs
     
03:50 (cur | prev) -4 Kaktus talk contribs
     
03:49 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs
     
03:48 (cur | prev) -35 Kaktus talk contribs
     
03:46 (cur | prev) -61 Kaktus talk contribs
     
03:46 (cur | prev) +6 Kaktus talk contribs Created page with "==Menadżer dodatków=="
     
03:44 (cur | prev) -51 Kaktus talk contribs
     
03:43 (cur | prev) -51 Kaktus talk contribs

17 May 2022

  b  19:56  Preferences Editor/pl diffhist +4,264 FuzzyBot talk contribs Updating to match new version of source page
  b  19:32  Download/pl diffhist +105 FuzzyBot talk contribs Updating to match new version of source page

15 May 2022

     13:49  PartDesign Preferences/pl‎‎ 21 changes history +660 [Kaktus‎ (21×)]
     
13:49 (cur | prev) +188 Kaktus talk contribs Created page with "{| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Nazwa !style="width: 66%;"|Opis |- | {{MenuCommand|Kolor kształtu}} | Barwa dla nowych kszta..."
     
13:24 (cur | prev) +24 Kaktus talk contribs Created page with "{| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Nazwa !style="width: 66%;"|Opis |- | {{MenuCommand|Maksymalne dopuszczalne odchylenie w zale..."
     
13:04 (cur | prev) +140 Kaktus talk contribs Created page with "{| class="wikitable float-right mw-collapsible mw-collapsed" !style="width: 33%;"|Nazwa !style="width: 66%;"|Opis |- | {{MenuCommand|Automatycznie sprawdź model po zakończen..."
     
12:35 (cur | prev) -3 Kaktus talk contribs Created page with "Konsole można aktywować w menu {{MenuCommand|Widok → Panele → konsola Python}}. |}"
     
12:33 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Przenieś cechę w drzewie |Dostrajanie parametrów |PartDesign_Workbench/pl|środowisko pracy Projekt cz..."
     
12:33 (cur | prev) +71 Kaktus talk contribs Created page with "Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji '''Mesh deviation''' i wybierz z menu kontekstowego '''Zmień wartość elementu'''. Ustaw wartość na wybraną minimalną teselac..."
     
12:28 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs Created page with "Dolna granica teselacji wynosi 0,01%. Jeśli naprawdę chcesz poświęcić dodatkowy czas, możesz jeszcze bardziej zmniejszyć dolną granicę, otwierając menu {{MenuCommand..."
     
12:21 (cur | prev) +55 Kaktus talk contribs Created page with "W celu efektywnego wyświetlania obiektu jego powierzchnia jest [https://en.wikipedia.org/wiki/Tessellation_(computer_graphics) tesselowana], tzn. jest wyświetlana z pewnymi..."
     
12:15 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs
     
12:14 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "==Resselacja=="
     
12:14 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "W zakładce ''Wygląd kształtu'' można zdefiniować następujące parametry:"
     
12:13 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs Created page with "===Wygląd kształtu==="
     
12:13 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs Created page with "W zakładce ''Widok kształtu'' można zdefiniować następujące parametry:"
     
12:12 (cur | prev) +5 Kaktus talk contribs Created page with "===Widok kształtu==="
     
12:11 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "W zakładce '''Ogólne''' można zdefiniować następujące parametry:"
     
12:10 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "===Ogólne==="
     
12:10 (cur | prev) +11 Kaktus talk contribs Created page with "Dostępne są trzy zakładki: Ogólne, Widok kształtu i Wygląd kształtu."
     
12:02 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "==Dostępne ustawienia=="
     
12:02 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Środowisko pracy 24px Projekt części i 24px Część używ..."
     
11:22 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "==Wprowadzenie=="
     
11:22 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Przenieś cechę w drzewie |Dostrajanie parametrów |PartDesign_Workbench/pl|środowisko pracy Projekt cz..."
     08:59  Mesh Workbench/pl‎‎ 2 changes history 0 [Kaktus‎; FuzzyBot‎]
     
08:59 (cur | prev) -40 Kaktus talk contribs
  b  
08:21 (cur | prev) +40 FuzzyBot talk contribs Updating to match new version of source page
     08:49  OpenSCAD Workbench/pl‎‎ 7 changes history +372 [Kaktus‎ (7×)]
     
08:49 (cur | prev) +51 Kaktus talk contribs Created page with "Podczas importowania plików w formacie DXF ustaw precyzję szkicu na rozsądną wartość, ponieważ będzie to miało wpływ na wykrywanie połączonych krawędzi."
     
08:48 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
08:48 (cur | prev) +36 Kaktus talk contribs Created page with "Jeśli program FreeCAD zawiesza się podczas importowania pliku CSG, zaleca się włączenie opcji "Automatycznie sprawdź model po operacji logicznej" w menu {{MenuCommand|Ed..."
     
08:42 (cur | prev) -4 Kaktus talk contribs
     
08:37 (cur | prev) -2 Kaktus talk contribs
     
08:37 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs
     
08:35 (cur | prev) +271 Kaktus talk contribs Created page with "* 32px Oznacz kształt kolorem: Zmienia kolor wybranych lub wszystkich kształtów na podstawie ich znacze..."

14 May 2022

     05:17  Mesh Workbench/pl‎‎ 5 changes history +14 [Kaktus‎ (5×)]
     
05:17 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs
     
05:17 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     
05:17 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs
     
05:16 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs
     
05:15 (cur | prev) +13 Kaktus talk contribs