Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 20:48, 24 October 2020
   
Language:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

24 October 2020

 m   19:50  PartDesign Hole diffhist +72 Maker talk contribs <!--T:26--> addition of caption to second figure (Combo View of the PartDesign Hole parameters)
     19:37  External workbenches diffhist -127 JulienC talk contribs adding Wood Frame Workbench in place of deprecated Timber workbench and fixing split architecture table
N    19:05  Wood Frame Workbench diffhist +2,730 JulienC talk contribs added the Wood Frame external workbench page
     18:33  Sketcher ConstrainPerpendicular/pl‎‎ 31 changes history +591 [Kaktus‎ (31×)]
     
18:33 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Umieszczenie punktu przed zastosowaniem wiązania jest wskazówką dla rozwiązania, które określa, gdzie powinna znajdować się prostopadłość."
     
18:33 (cur | prev) +6 Kaktus talk contribs Created page with "W porównaniu do trybu bezpośredniego prostopadłego, to wiązanie jest wolniejsze, ponieważ istnieją stopnie swobody, ale obsługuje elipsy."
     
18:31 (cur | prev) +39 Kaktus talk contribs Created page with "Aby wiązanie działało prawidłowo, punkt musi znajdować się na obu krzywych. Tak więc, w miarę wywoływania wiązania, punkt będzie automatycznie związany z obiema kr..."
     
18:24 (cur | prev) +36 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * każda linia/krzywizna + każda linia/krzywizna + każdy punkt "Każdy punkt" może być samotnym punktem, albo punktem jakiegoś obiektu, np. ś..."
     
18:19 (cur | prev) +14 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie, dwie krzywe są wykonane prostopadle, a punkt prostopadłości znajduje się na trasie. Tryb ten jest stosowany w przypadku wybrania dwóch krzywych i punktu."
     
18:13 (cur | prev) +11 Kaktus talk contribs Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi w punkcie ''(prostopadłym do punktu) (v0.15)''==="
     
18:09 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * linia, okrąg, łuk, elipsa, łuk elipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku elipsy ''(tzn. każda krzywa + punkt końcowy każdej krzywej)''."
     
18:08 (cur | prev) 0 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie, punkt końcowy jednej krzywej jest związany z położeniem na drugiej, a krzywe są ustawione prostopadle do punktu. Tryb ten jest stosowany, gdy zostały wybra..."
     
18:06 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs Created page with "===Między krzywą a punktem końcowym ''(prostopadłość punktu do krzywej)''==="
     
18:00 (cur | prev) +21 Kaktus talk contribs Created page with ""Zaakceptowany wybór: * punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy + punkt końcowy linii/łuku/łuku-ellipsy ''(tj. dwa punkty końcowe dowolnych dwóch krzywych)''"
     
17:59 (cur | prev) +16 Kaktus talk contribs Created page with "W tym trybie zbierzne są punkty końcowe, a połączenie jest wykonane pod kątem prostym. Tryb ten jest stosowany, gdy wybrane zostały dwa punkty końcowe dwóch krzywych."
     
17:58 (cur | prev) +18 Kaktus talk contribs Created page with "===Między dwoma punktami końcowymi ''(prostopadłość między punktami)''==="
     
17:51 (cur | prev) +31 Kaktus talk contribs Created page with "W przeciwieństwie do styczności, rekonstrukcja punktu prostopadłości przez utworzenie punktu i związanie jego położenia na obu łukach ''(ograniczając w ten sposób pu..."
     
16:59 (cur | prev) +28 Kaktus talk contribs Created page with "'''Zaakceptowany wybór:''' * linia + linia, koło, łuk * okrąg, łuk + okrąg, łuk Jeśli bezpośrednia prostopadłość między wybranymi łukami nie jest obsługiwana (n..."
     
16:57 (cur | prev) +8 Kaktus talk contribs Created page with "Dwie krzywe zostaną wykonane prostopadle w punkcie ich przecięcia ''(rzeczywiste lub przedłużenia krzywych)'', a punkt przecięcia będzie domyślny. Tryb ten jest stosowa..."
     
16:43 (cur | prev) +17 Kaktus talk contribs Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi ''(prostopadłość bezpośrednia)''==="
     
16:43 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:43 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:42 (cur | prev) +23 Kaktus talk contribs Created page with "Aby zastosować wiązanie prostopadłe, należy wykonać następujące czynności: * Wybierz dwie lub trzy pozycje na szkicu. * Wywołaj wiązanie, klikając jego ikonę na pa..."
     
16:41 (cur | prev) +65 Kaktus talk contribs Created page with "Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania: # pomiędzy dwoma krzywymi ''(dostępne nie dla wszystkich krzywych)'', # pomiędzy dwoma punktami końcowymi krz..."
     
16:38 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs Created page with "==Użycie=="
     
16:38 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "Wiązanie prostopadłe tworzy dwie linie, które są prostopadłe do siebie, lub dwie krzywe, które są prostopadłe na ich przecięciu. Linie są traktowane jako nieskończo..."
     
16:34 (cur | prev) +60 Kaktus talk contribs Created page with "Gdzie: :* <tt>Sketch</tt> jest obiektem szkicu :* <tt>icurve1, icurve2</tt> są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być wykonane prostopadle. Li..."
     
16:28 (cur | prev) +4 Kaktus talk contribs
     
16:25 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs
     
16:25 (cur | prev) -3 Kaktus talk contribs
     
16:24 (cur | prev) +30 Kaktus talk contribs Created page with "Ograniczenie prostopadłe może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:"
     
16:23 (cur | prev) +10 Kaktus talk contribs Created page with "==Tworzenie skryptów=="
     
16:23 (cur | prev) +44 Kaktus talk contribs Created page with "{{Docnav/pl |Wiązanie pionowe |Wiązanie równoległości |Szkicownik |IconL=Con..."
     
16:23 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     
16:22 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     16:54  Path ToolBit‎‎ 4 changes history +1,515 [Sliptonic‎ (4×)]
     
16:54 (cur | prev) +12 Sliptonic talk contribs
     
16:48 (cur | prev) -344 Sliptonic talk contribs
     
15:55 (cur | prev) +156 Sliptonic talk contribs
     
15:27 (cur | prev) +1,691 Sliptonic talk contribs
     16:50  Path ToolBit Library‎‎ 3 changes history +1,203 [Sliptonic‎ (3×)]
     
16:50 (cur | prev) -345 Sliptonic talk contribs
     
16:05 (cur | prev) +644 Sliptonic talk contribs
     
15:31 (cur | prev) +904 Sliptonic talk contribs
     16:50  Path Tools‎‎ 9 changes history +892 [Sliptonic‎ (9×)]
     
16:50 (cur | prev) -2 Sliptonic talk contribs
     
16:42 (cur | prev) -3,467 Sliptonic talk contribs
     
16:40 (cur | prev) +2 Sliptonic talk contribs →‎Dialogs
     
16:27 (cur | prev) +165 Sliptonic talk contribs
     
15:50 (cur | prev) +150 Sliptonic talk contribs
     
15:34 (cur | prev) +487 Sliptonic talk contribs
     
14:58 (cur | prev) -4 Sliptonic talk contribs
     
14:41 (cur | prev) +102 Sliptonic talk contribs
     
14:31 (cur | prev) +3,459 Sliptonic talk contribs
     16:44  Path ToolShape‎‎ 3 changes history +1,893 [Sliptonic‎ (3×)]
     
16:44 (cur | prev) -331 Sliptonic talk contribs
     
15:53 (cur | prev) +70 Sliptonic talk contribs
     
15:09 (cur | prev) +2,154 Sliptonic talk contribs
N    16:31  Path ToolBit Library Manager diffhist +2,147 Sliptonic talk contribs Created page with "{{Page in progress}} {{Docnav <!-- |Simulator |Complete Loop |Path |IconL=Path_Simulator.png |IconC=Workbench_Path.s..."
 m   16:31  Sketcher ConstrainPerpendicular diffhist +7 Kaktus talk contribs the link has been corrected
N    16:29  Path ToolBit Dock diffhist +2,298 Sliptonic talk contribs Created page with "{{Page in progress}} {{Docnav <!-- |Simulator |Complete Loop |Path |IconL=Path_Simulator.png |IconC=Workbench_Path.s..."
     16:19  Sketcher ConstrainCoincident/pl‎‎ 18 changes history +212 [Kaktus‎ (18×)]
     
16:19 (cur | prev) +20 Kaktus talk contribs
     
16:18 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs
     
16:17 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "Polecenie {{incode|Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,2,2))}} daje następujący wynik:"
     
16:16 (cur | prev) -1 Kaktus talk contribs Created page with "Polecenie {{incode|Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1))}} daje następujący wynik:"
     
16:15 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs Created page with "600px {{Caption|<b>blue text:</b> numeracja linii, <b>black text:</b> numeracja wierzchołków}}"
     
16:15 (cur | prev) -63 Kaktus talk contribs Created page with "Jeśli odczytasz np. 4 i 5, oznacza to, że w poleceniu skryptowym do punktu 4 zostanie Przypisana liczba 1, a do punktu 5 - liczba 2. Itd."
     
16:12 (cur | prev) +34 Kaktus talk contribs Created page with "Wierzchołki jednej linii mogą mieć tylko wartość 1 lub 2. ''(Zauważ, że numeracja wierzchołków nie zaczyna się od 0, ponieważ w przypadku wiązania 0 = krawędź st..."
     
16:08 (cur | prev) -8 Kaktus talk contribs Created page with "===Identyfikacja numerów wierzchołków linii==="
     
16:07 (cur | prev) +33 Kaktus talk contribs Created page with "Niestety numeracja wyświetlana w oknach programu FreeCAD zaczyna się od 1, podczas gdy numeracja linii użytej w skrypcie zaczyna się od 0: oznacza to, że za każdym razem..."
     
16:04 (cur | prev) -5 Kaktus talk contribs Created page with "Przesuwając kursor myszy nad linią jej numer można zobaczyć w lewym dolnym rogu okna programu FreeCAD, patrz następny rysunek."
     
16:02 (cur | prev) +2 Kaktus talk contribs Created page with "Narysowałem trzy linie, jak pokazano na poniższym rysunku."
     
16:02 (cur | prev) -7 Kaktus talk contribs Created page with "===Identyfikacja numerów linii==="
     
16:01 (cur | prev) +1 Kaktus talk contribs Created page with "Następny akapit wyjaśni, w jaki sposób można zidentyfikować numerację linii i wierzchołka linii."
     
16:01 (cur | prev) +12 Kaktus talk contribs Created page with "Głównym problemem przy użyciu tej funkcji jest poprawna identyfikacja numeru linii i numeru wierzchołka linii, które mają być przetwarzane."
     
15:51 (cur | prev) -12 Kaktus talk contribs Created page with "gdzie: * {{incode|Sketch}} jest obiektem szkicu, * {{incode|LineFixed}} to numer linii, która nie przesunie się po zastosowaniu wiązania, * {{incode|PointOfLineFixed}} to n..."
     
15:32 (cur | prev) +37 Kaktus talk contribs Created page with "===Ogólne zasady tworzenia skryptów=== Wiązanie może być utworzone zarówno przez makrodefinicje jak i z konsoli Python za pomocą następującego polecenia:"
     
15:30 (cur | prev) +9 Kaktus talk contribs Created page with "{{Emphasis|Uwaga:}} Aby uczynić dwa punkty zbieżnymi, FreeCAD musi z konieczności przenieść jeden ''(lub oba)'' z oryginalnych pozycji."
     
15:28 (cur | prev) +158 Kaktus talk contribs Created page with "Jak stwierdzono powyżej, narzędzie to przyjmuje dwa argumenty - oba są punktami. # Po pierwsze, konieczne jest zaznaczenie dwóch różnych punktów. ''({{Emphasis|Uwaga:}}..."
     14:35  (Upload log) [Sliptonic‎ (2×)]
     
14:35 Sliptonic talk contribs uploaded File:Toolbitmanager.png
     
14:34 Sliptonic talk contribs uploaded File:Toolbit Dock.png
     12:56  BIM ingame tutorial/fr‎‎ 23 changes history +904 [David69‎ (23×)]
     
12:56 (cur | prev) -3 David69 talk contribs
     
12:55 (cur | prev) +10 David69 talk contribs Created page with "{{BIMTutorialAction|descr=Aucune action à effectuer pour cette étape}}"
     
12:55 (cur | prev) +89 David69 talk contribs Created page with "FreeCAD est un logiciel gratuit, développé par une communauté passionnée d'utilisateurs, certains d'entre eux développant du code, et beaucoup d'autres contribuant sous u..."
     
12:54 (cur | prev) +6 David69 talk contribs Created page with "=== Aidez FreeCAD à devenir un meilleur outil! ==="
     
12:54 (cur | prev) +10 David69 talk contribs Created page with "{{BIMTutorialAction|descr=Aucune action à effectuer pour cette étape}}"
     
12:54 (cur | prev) +17 David69 talk contribs Created page with "Il y a plus de tutoriels sur BIM et d'autres ateliers dans la section Tutoriels de la [https://wiki.freecadweb.org documentation FreeCAD] et une série vidéo..."
     
12:53 (cur | prev) +55 David69 talk contribs Created page with "FreeCAD est une grande famille d'ateliers et les outils d'autres ateliers sont souvent utiles. Comme nous l'avons vu ci-dessus, presque tous les objets créés à partir d'aut..."
     
12:52 (cur | prev) +129 David69 talk contribs Created page with "Prenez un moment pour explorer les autres outils BIM disponibles. N'oubliez pas que certains ne sont toujours pas terminés et qu'ils ne feront peut-être pas tout ce que vous..."
     
12:51 (cur | prev) +4 David69 talk contribs Created page with "=== Explorez d'autres outils BIM et d'autres ateliers ==="
     
12:51 (cur | prev) +10 David69 talk contribs Created page with "{{BIMTutorialAction|descr=Aucune action à effectuer pour cette étape}}"
     
12:51 (cur | prev) +81 David69 talk contribs Created page with "Le format IFC a de nombreuses particularités et parfois l'application avec laquelle vous ouvrirez votre fichier IFC ou la personne qui recevra votre fichier IFC aura des exig..."
     
12:47 (cur | prev) +122 David69 talk contribs Created page with "Les quantités telles que la longueur ou la largeur ou la hauteur d'un mur peuvent également être spécifiquement écrites dans un fichier IFC. Elles ne sont pas liés à la..."
     
12:46 (cur | prev) 0 David69 talk contribs Created page with "==== Quantités ===="
     
12:46 (cur | prev) +149 David69 talk contribs Created page with "Chaque objet BIM peut également recevoir des propriétés supplémentaires, par exemple pour indiquer qu'un mur est porteur ou non. IFC vous permet d'ajouter des propriétés..."
     
12:46 (cur | prev) +2 David69 talk contribs Created page with "==== Propriétés ===="
     
12:46 (cur | prev) +43 David69 talk contribs Created page with "Chaque objet d'une construction a un matériau. Il est donc logique de donner à chaque objet de votre modèle un matériau approprié, tel que du béton ou du bois. Pour attr..."
     
12:44 (cur | prev) +1 David69 talk contribs Created page with "==== Matériaux ===="
     
12:44 (cur | prev) +51 David69 talk contribs Created page with "Vous pouvez également gérer en bloc les noms, les types et les matériaux de plusieurs objets à la fois en utilisant le gestionnaire d'éléments IFC qui se trouve sous le..."
     
12:44 (cur | prev) +54 David69 talk contribs Created page with "C'est l'information la plus fondamentale. Dans FreeCAD, un objet créé avec l'outil de mur aura son type IFC défini sur "Wall" par défaut. Mais vous pouvez changer cela à..."
     
12:43 (cur | prev) -1 David69 talk contribs Created page with "==== Le type BIM/IFC ===="
     
12:43 (cur | prev) +67 David69 talk contribs Created page with "Cela semble évident, mais le moyen le plus simple de rendre votre modèle plus compréhensible pour les autres est de nommer correctement chacun de vos objets et, le cas éch..."
     
12:42 (cur | prev) -2 David69 talk contribs Created page with "==== Nom et description ===="
     
12:42 (cur | prev) +10 David69 talk contribs Created page with "Les principales informations que vous pouvez donner à vos objets sont:"
     12:55  BIM ingame tutorial diffhist +52 David69 talk contribs