Środowisko pracy Sketcher

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:48, 21 November 2019 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "==Poradniki==")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

Workbench Sketcher.svg

Wprowadzenie

Środowisko pracy Sketcher służy do tworzenia geometrii 2D przeznaczonych do wykorzystania w Środowiskach pracyPartDesign, Arch i innych. Ogólnie rzecz biorąc, rysunek 2D jest uważany za punkt wyjścia dla większości modeli CAD, ponieważ szkic 2D może być wyciągany do tworzenia kształtu 3D. Kolejne szkice 2D mogą być wykorzystywane do tworzenia następnych elementów detalu, takich jak kieszenie, grzbiety lub wytłoczki na górze uprzednio zbudowanych kształtów 3D. Wraz z operacjami logicznymi zdefiniowanymi w Środowisku pracyPart, Sketcher stanowi podstawę konstrukcyjnej geometrii bryłowej (CSG) metody budowania brył. Ponadto wraz z operacjami dostępnymi w PartDesign Sketcher stanowi również podstawę do metody tworzenia brył.

Środowisko pracy Sketcher posiada wiązania, dzięki czemu kształty 2D mogą podążać za precyzyjnymi definicjami geometrycznymi pod względem długości, kątów i relacji (poziomość, pionowość, prostopadłość itp.). Narzędzie do tworzenia wiązań oblicza wymagany zakres geometrii 2D i umożliwia przeprowadzenie interaktywnej eksploracji stopni swobody szkicu.

FC ConstrainedSketch.png

W pełni związany szkic.


Podstawy tworzenia wiązań

Aby wyjaśnić, jak działa Sketcher, przydatne może być porównanie go z "tradycyjnym" sposobem sporządzania projektu.

Rysowanie Tradycyjne

Tradycyjna metoda rysowania CAD pochodzi od dawnej deski kreślarskiej. Rzuty prostopadłe (2D) są rysowanie ręczenie i przeznaczone do tworzenia rysunków technicznych. Obiekty są rysowane precyzyjnie w zamierzonej skali lub wymiarze. Jeśli chcesz narysować poziomą linię o długości 100mm startującą w punkcie (0,0), musisz aktywować narzędzie linii, kliknąć na ekranie bądź wprowadzić współrzędne (0,0) dla pierwszego punktu, następnie wykonać kolejne kliknięcie lub wprowadzić współrzędnie dla drugiego punktu (0,100). Ewentualnie możesz narysować linię bez określanie jej pozycji i przesunąć ją później. Kiedy skończysz rysować geometrię, dodajesz wymiary do niej.

Szkicowanie z Więzami

Skicownik odchodzi od tej logiki. Obiekty nie muszą być rysowane dokładnie jak założyłeś, bo zostaną później zdefiniowane za pomocą więzów. Obiekty mogą być rysowane nieściśle i, tak długą jak nie są ograniczone więzami, mogą być modyfikowane. W efekcie są "pływające" i mogą być przesuwane, rozciągane, obracane, skalowane itp. To daje ogromną elastyczność procesu projektowania.

Czym są wiązania

Zamiast wymiarów, wiązaniania są stosowane w celu ograniczenia stopnia swobody obiektu. Na przykład, linia bez wiązań ma 4 stopnie swobody (w skrócie "DOF"): można ją przesuwać w poziomie lub w pionie, można ją rozciągać i obracać.

Wykorzystanie więzu poziomego lub pionowego, lub więzu kąta (względem innej linii lub jednej z osi), ogranicz jej zdolność do obracania pozostawiając ją z 3 stopniami swobody. Zablokowanie jednego z punktów w relacji do układu współrzędnych usunie kolejne dwa stopnie. W końcu zastosowanie więzu wymiaru usunie ostatni stopień swobody. Linia jest w wtedy uznawana za w pełni ograniczoną więzami.

Wiele obiektów może być ze sobą związanych. Dwie linie mogą być połączone poprzez jeden z ich punktów za pomocą wiązania punktów zbieżnych. Mogą być ustawiane między sobą pod kątem lub prostopadle. Linia może być styczna do łuku lub okręgu i tak dalej. Złożony szkic z wieloma obiektami będzie miał wiele różnych rozwiązań, a uczynienie go w pełni ograniczonym oznacza, że tylko jedno z tych możliwych rozwiązań zostało osiągnięte w oparciu o zastosowane ograniczenia.

Są dwa typy więzów: geometryczne i wymiarowe.Są one opisane dokładnej w poniższej sekcji 'The tools'.

Do czego Szkicownik nie jest dobry

Sketcher nie jest przeznaczony do wykonywania planów 2D. Gdy szkice zostaną użyte do wygenerowania bryły, są one automatycznie ukrywane. Ograniczenia są widoczne tylko w trybie edycji szkicu.

Jeśli potrzebujesz stworzyć tylko widoki 2D do druku, a nie chcesz tworzyć modeli 3D, sprawdź Środowisko pracy Draft. W przeciwieństwie do elementów szkicownika, szkice obiektów nie używają wiązań; są to proste kształty zdefiniowane w momencie tworzenia. Zarówno Draft jak i Sketcher mogą być używane do rysowania geometrii 2D i tworzenia brył 3D, chociaż ich preferowane zastosowanie jest inne.
Sketcher jest zwykle używany razem z Part i PartDesign do tworzenia brył. Draft jest zwykle używany do wykonywania prostych rysunków planarnych na siatce, jak podczas rysowania architektonicznego planu piętra. W takich sytuacjach Draft jest najczęściej używany razem ze Środowiskiem pracy Arch. Narzędzie Draft2Sketch konwertuje obiekt Draft na obiekt Sketch i vice versa. Wiele narzędzi, które potrzebują elementu 2D jako wejścia do pracy z każdym typem obiektu wykonuje automatycznie konwersję wewnętrzną.

Szkicowanie schemat pracy

Szkic jest zawsze dwuwymiarowy (2D). Aby utworzyć bryłę, tworzony jest płaski szkic pojedynczego zamkniętego obszaru, a następnie zostaje albo wypełniony albo obracany, aby dodać trzeci wymiar. W ten sposób tworzona jest przestrzenna bryła z płaskiego szkicu.

If a Sketch has segments that cross one another, places where a Point is not directly on a segment, or places where there are gaps between endpoints of adjacent segments, Pad or Revolve won't create a solid. Sometimes a Sketch which contains lines which cross one another will work for a simple operation such as Pad, but later operations such as Linear Pattern will fail. It is best to avoid crossing lines. The exception to this rule is that it doesn't apply to Construction (blue) Geometry.

Inside the enclosed area we can have smaller non-overlapping areas. These will become voids when the 3D solid is created.

Once a Sketch is fully constrained, the Sketch features will turn green; Construction Geometry will remain blue. It is usually "finished" at this point and suitable for use in creating a 3D solid. However, once the Sketch dialog is closed it may be worthwhile going to Part Workbench and running Check geometry to ensure there are no features in the Sketch which may cause later problems.

Narzędzia

Wszystkie narzędzia Środowiska prascy Sketcher znajdują się w menu głównym Sketch, które pojawia się po załadowaniu tego środowiska pracy.

 • Sketcher NewSketch.svg New sketch: Creates‎ a new sketch on a selected face or plane. If no face is selected while this tool is executed the user is prompted to select a plane from a pop-up window.
 • Sketcher ViewSketch.svg View sketch: Sets the model view perpendicular to the sketch plane.

Sketcher geometries

These are tools for creating objects.

 • Sketcher Line.svg Line: Draws a line segment between 2 points. Lines are infinite regarding certain constraints.
 • Sketcher CompCreateArc.png Create an arc: This is an icon menu in the Sketcher toolbar that holds the following commands:
 • Sketcher Arc.svg Arc: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle.
 • Sketcher Create3PointArc.svg Arc by 3 points: Draws an arc segment from two endpoints and another point on the circumference.
 • Sketcher CompCreateCircle.png Create a circle: This is an icon menu in the Sketcher toolbar that holds the following commands:
 • Sketcher Circle.svg Circle: Draws a circle from center and radius.
 • Sketcher CreatePolyline.svg Polyline (multiple-point line): Draws a line made of multiple line segments. Pressing the M key while drawing a Polyline toggles between the different polyline modes.
 • Sketcher CreateRectangle.svg Rectangle: Draws a rectangle from 2 opposite points.
 • Sketcher CreateRegularPolygon.svg Create Regular Polygon : Draws a regular polygon by selecting the number of sides and picking two points: the center and one corner.
 • Sketcher CreateSlot.png Slot: Draws an oval by selecting the center of one semicircle and an endpoint of the other semicircle.
 • Sketcher CreateFillet.svg Fillet: Makes a fillet between two lines joined at one point. Select both lines or click on the corner point, then activate the tool.
 • Sketcher Trimming.svg Trimming: Trims a line, circle or arc with respect to the clicked point.
 • Sketcher AlterConstruction.svg Construction Mode: Toggles sketch geometry from/to construction mode. Construction geometry is shown in blue and is discarded outside of Sketch editing mode.

Sketcher constraints

Constraints are used to define lengths, set rules between sketch elements, and to lock the sketch along the vertical and horizontal axes. Some constraints require use of Helper constraints.

Geometric constraints

These constraints are not associated with numeric data.

 • Constraint PointOnPoint.svg Coincident: Affixes a point onto (coincident with) one or more other points.
 • Constraint PointOnObject.svg Point On Object: Affixes a point onto another object such as a line, arc, or axis.
 • Constraint Vertical.svg Vertical: Constrains the selected lines or polyline elements to a true vertical orientation. More than one object can be selected before applying this constraint.
 • Constraint Horizontal.svg Horizontal: Constrains the selected lines or polyline elements to a true horizontal orientation. More than one object can be selected before applying this constraint.
 • Constraint Parallel.svg Parallel: Constrains two or more lines parallel to one another.
 • Constraint Perpendicular.svg Perpendicular: Constrains two lines perpendicular to one another, or constrains a line perpendicular to an arc endpoint.
 • Constraint Tangent.svg Tangent: Creates a tangent constraint between two selected entities, or a co-linear constraint between two line segments. A line segment does not have to lie directly on an arc or circle to be constrained tangent to that arc or circle.
 • Constraint EqualLength.svg Equal Length: Constrains two selected entities equal to one another. If used on circles or arcs their radii will be set equal.
 • Constraint Symmetric.svg Symmetric: Constrains two points symmetrically about a line, or constrains the first two selected points symmetrically about a third selected point.

Dimensional constraints

These are constraints associated with numeric data, for which you can use the expressions. The data may be taken from a spreadsheet.

 • Sketcher ConstrainLock.svg Lock: Constrains the selected item by setting vertical and horizontal distances relative to the origin, thereby locking the location of that item. These constraint distances can be edited later.
 • Constraint HorizontalDistance.svg Horizontal Distance: Fixes the horizontal distance between two points or line endpoints. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Constraint VerticalDistance.svg Vertical Distance: Fixes the vertical distance between 2 points or line endpoints. If only one item is selected, the distance is set to the origin.
 • Constraint Length.svg Distance: Defines the distance of a selected line by constraining its length, or defines the distance between two points by constraining the distance between them.
 • Constraint Radius.svg Radius: Defines the radius of a selected arc or circle by constraining the radius.
 • Constraint InternalAngle.png Internal Angle: Defines the internal angle between two selected lines.
 • Constraint InternalAlignment.svg Internal Alignment: Aligns selected elements to selected shape (e.g. a line to become major axis of an ellipse).

Sketcher tools

 • Sketcher Element Ellipse All.svg Show/Hide internal geometry: Recreates missing/deletes unneeded internal geometry of a selected ellipse, arc of ellipse/hyperbola/parabola or B-spline.

Sketcher B-spline tools

Sketcher virtual space

Ustawienia

Dobre praktyki

Każdy użytkownik CAD z biegiem czasu rozwija swój własny sposób pracy, ale istnieją pewne przydatne ogólne zasady, którymi należy się kierować.

 • Seria prostych szkiców jest łatwiejsza do wykonania niż jeden złożony szkic. Na przykład, pierwszy szkic może być utworzony dla podstawowej funkcji 3D (wyciągnięcie, albo wyciągniecie przez obrót), podczas gdy drugi może zawierać otwory lub wycięcia (kieszenie). Niektóre szczegóły mogą zostać pominięte, które zostaną zrealizowane później jako funkcje 3D. Możesz wybrać unikanie zaokrągleń w szkicu, jeśli jest ich zbyt wiele, i dodać je jako funkcję 3D.
 • Zawsze twórz profil zamknięty, inaczej Twój szkic nie stworzy bryły, ale raczej zestaw otwartych ścian. Jeśli nie chcesz, aby niektóre obiekty zostały włączone do bryły, przekształć je w elementy konstrukcyjne za pomocą narzędzia Tryb konstrukcji.
 • Użyj funkcji automatycznych wiązań, aby ograniczyć liczbę wiązań, które musisz dodać ręcznie.
 • Z reguły najpierw należy zastosować ograniczenia geometryczne, potem ograniczenia wymiarowe, a następnie zablokować szkic jako ostatni. Ale pamiętaj: reguły są tworzone po to, aby je łamać. Jeśli masz problemy z manipulowaniem szkicem, przydatne może być związanie najpierw kilku obiektów przed ukończeniem profilu.
 • Jeśli to możliwe, wyśrodkuj szkic do punktu początkowego (0,0) z wiązaniem blokady. Jeśli Twój szkic nie jest symetryczny, zlokalizuj jeden z jego punktów w punkcie początkowym lub wybierz ładne okrągłe liczby dla odległości blokady. W wersji v0.12 nie są zaimplementowane zewnętrzne wiązania (ograniczające szkic do istniejącej geometrii 3D, takiej jak krawędzie lub inne szkice). Oznacza to, że aby zlokalizować kolejne szkice geometrii do pierwszego szkicu, należy ręcznie ustawić odległości względem pierwszego szkicu. Wiązanie blokady (25,75) z punktu początkowego jest łatwiejsze do zapamiętania niż (23,47,73.02).
 • Jeśli masz możliwość wyboru między wiązaniem długości a wiązaniem poziomym lub pionowym, preferowane są te ostatnie. Ograniczenia odległości poziomej i pionowej są mniej obciążające obliczeniowo.
 • Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze ograniczenia, których należy użyć, to:
  Wiązania poziome i pionowe; Wiązania poziome i pionowe długości; Styczność punkt-punkt.
  Jeśli to możliwe, należy ograniczyć użycie następujących wiązań:
  ogólne wiązanie długości, styczność krawędzi do krawędzi, ustalenie punktu do związania linii, wiązanie symetrii.
 • Jeśli masz wątpliwości co do poprawności szkicu po jego ukończeniu (elementy zmieniają kolor na zielony), zamknij okno dialogowe Szkicownik, przejdź do Środowiska pracy Part i uruchom Sprawdź geometrię.

Poradniki