Mikro poradnik: Szkicownik - wiązania w praktyce

From FreeCAD Documentation
Revision as of 14:54, 22 October 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский
Freecad.svg Ćwiczenie
Temat
Modelowanie
Poziom trudności
początkujący
Czas wykonania
30 minut
Autorzy
Mark Stephen (Quick61) and vocx
Wersja FreeCAD
0.19
Pliki z przykładami
Sketcher: wiązania praktycznie

Wprowadzenie

Ten poradnik został pierwotnie napisany przez Quick61 i został zaktualizowany i odnowiony przez vocx.

Witamy

Ten poradnik ma na celu pomóc nowemu użytkownikowi FreeCAD zapoznać się z technikami i najlepszymi praktykami dotyczącymi tworzenia wiązań szkicu oraz przepływem pracy Środowiska Workbench Sketcher.svg Sketcher.

Istnieje ogólna zasada dotycząca wiązań szkicownika FreeCAD, im mniej jest wiązań wymiarów, tym lepiej.

Lepiej jest używać wiązania geometryczne w miejsce wymiarowego, jeśli to możliwe. Ma to związek z wewnętrznym działaniem algorytmu wyliczającego wiązania Środowiska Sketcher.

Sposób postępowania

1. Uruchom program FreeCAD, utwórz nowy pusty dokument przez menu Plik → Std New.svg Nowy.

1.1. Przełacz interfejs na Środowisko pracy Sketcher z paska narzędzi Środowisko, lub menu Widok → Środowisko → Sketcher.

Kilka działań do zapamiętania:

  • Naciśnij prawy przycisk myszy, lub naciśnij jeden raz klawisz Esc na klawiaturze, aby wyłączyć aktywne narzędzie w trybie edycji.
  • Aby wyjść z trybu edycji szkicu, naciśnij przycisk Zamknij w panelu zadań, lub naciśnij dwukrotnie klawisz Esc na klawiaturze.
  • Aby ponownie wejść w tryb edycji, kliknij dwukrotnie na obiekt szkicu w widoku drzewa, lub wybierz go, a następnie kliknij na przycisk Sketcher EditSketch.svg. Edycja szkicu.

Utwórz szkic

2. Kliknij w przycisk Sketcher NewSketch.svg Utwórz nowy szkic.

2.1. Wybierz orientację szkicu, czyli jedną z płaszczyzn bazowych XY, XZ lub YZ. Będziemy korzystać z ustawień domyślnych dla płaszczyzny i opcji.
2.2 Kliknij OK, aby rozpocząć tworzenie szkicu.

Uwaga: w panelu zadań rozwinąć sekcję Edycja kontrolek i upewnić się, że opcja Automatyczne wiązania jest wyłączona. Wyłącz również przyciąganie do siatki i ukryj siatkę.

Podejście pierwsze: wiązania dotyczące danych

3. Narysujemy całkowicie związany kwadrat, wyśrodkowany w punkcie początku układu współrzędnych.

3.1. Kliknij na Sketcher CreatePolyline.svg Utwórz polilinię ..., a następnie wytycz cztery linie w ogólnym kształcie prostokąta, wokół punktu początku.

01a Sk02 Sketcher Rectangle unconstrained.png

Szkic prostokąta bez wiązań.

3.2. Wybierz pierwszą linię poziomą i naciśnij przycisk Constraint HorizontalDistance.svg Ustal poziomą odległość, wprowadź wartość 20mm.
3.3. Wybierz drugą linię poziomą i nadaj wiązanie z tą samą długością.
3.4. Wybierz pierwszą linię pionową i naciśnij przycisk Constraint VerticalDistance.svg Ustal pionową odległość, wprowadź wartość 20mm.
3.5. Wybierz drugą linię pionową i nadaj wiązanie z tą samą długością.
3.6. Wybierz jeden dolny punkt narożny (a) i punkt początku szkicu, naciśnij Constraint HorizontalDistance.svg Ustal poziomą odległość, a następnie wpisz 10mm.
3.7. Wybierz górny punkt narożnika (b) powyżej punktu narożnika (a) oraz punkt początku szkicu, a następnie powtórnie zastosuj wiązanie poziome z taką samą odległością.
3.8. Wybierz inny dolny punkt narożnika (c), oraz punkt początkowy szkicu i naciśnij Constraint VerticalDistance.svg Ustal pionową odległość, a następnie wpisz 10mm.
3.9. Wybierz ponownie górny punkt narożny (b) i początek szkicu, a następnie ponownie utwórz wiązanie pionowe z taką samą odległością.

01b Sk02 Sketcher Rectangle constrained lengths 1.png 01c Sk02 Sketcher Rectangle constrained lengths 2.png

Z lewej: wiązania dotyczące wymiarów dla boków. Z prawej: dodatkowe wiązania odległości wewnętrznych.

Patrząc na sekcję Wiązania w Panelu zadań, widzimy, że istnieje zbyt wiele wiązań. Zaburzają one również widok szkicu. Wiązania te są również skomplikowane obliczeniowo dla solvera. Choć nie stanowi to problemu z prostym kształtem, to jednak może on stać się jednym z bardziej złożonych kształtów.

Lepsza droga: wymiary i wiązania geometryczne

4. Narysujemy całkowicie związany kwadrat, wyśrodkowany w punkcie początku układu współrzędnych. Podczas tworzenia nowego szkicu, upewnij się, że opcja Automatyczne wiązania jest wyłączona.

4.1. Kliknij na Sketcher CreatePolyline.svg Utwórz polilinię ..., a następnie wytycz cztery linie w ogólnym kształcie prostokąta, wokół punktu początku.
4.2. Zaznacz jedna z linii poziomych, i kliknij na przycisk Constraint Horizontal.svg Utwórz wiązanie poziome.
4.3. Zaznacz kolejna linię poziomą i powtórz tworzenie wiązania.
4.4. Zaznacz jedna z linii pionowych, i kliknij na przycisk Constraint Vertical.svg Utwórz wiązanie pionowe.
4.5. Zaznacz kolejna linię pionową i powtórz tworzenie wiązania.

02a Sk02 Sketcher Rectangle constrained horizontal-vertical.png

Wiązania geometryczne poziome i pionowe.

4.6. Zaznacz pierwszą z linii poziomych, i naciśnij przycisk Constraint HorizontalDistance.svg Ustal poziomą odległość, wprowadź wartość 20mm. Obserwujemy, że druga pozioma linia zmienia rozmiar w tym samym czasie.
4.7. Zaznacz pierwszą z linii pionowych, i naciśnij przycisk Constraint VerticalDistance.svg Ustal pionową odległość, wprowadź wartość 20mm. Obserwujemy, że druga pionowa linia zmienia rozmiar w tym samym czasie.
4.8. Zaznacz jeden dolny punkt narożny (a) i punkt początku szkicu, naciśnij przycisk Constraint HorizontalDistance.svg Ustal poziomą odległość, wprowadź wartość 10mm.
4.9. Zaznacz punkt narożny (b) powyżej poprzednio używanego punktu (a) oraz punkt początku szkicu, naciśnij przycisk Constraint VerticalDistance.svg Ustal pionową odległość, wprowadź wartość 10 mm.

02b Sk02 Sketcher Rectangle constrained lengths 1.png 02c Sk02 Sketcher Rectangle constrained lengths 2.png

Z lewej: wiązania dotyczące wymiarów tylko dwóch boków. Z prawej: dodatkowe wiązania dotyczące tylko dwóch odległości wewnętrznych.

W porównaniu do pierwszego, ten szkic jest związany znacznie lepiej. Poziome i pionowe wiązania geometryczne pozwalają nam na zastosowanie mniejszej liczby wiązań w układzie odniesienia. Dzięki czemu nasz szkic wygląda bardziej przejrzyście.

Schemat optymalny: przede wszystkim wiązania geometryczne

5. Narysujemy ten sam kwadrat, w pełni związany i wyśrodkowany w punkcie początku układu współrzędnych. Podczas tworzenia nowego szkicu, upewnij się, że opcja Automatyczne wiązania jest wyłączona.

5.1. Kliknij na Sketcher CreatePolyline.svg Utwórz polilinię ..., a następnie wykreśl cztery linie w ogólnym kształcie prostokąta wokół punktu początku.
5.2. Zaznacz jedna z linii poziomych, i kliknij na przycisk Constraint Horizontal.svg Utwórz wiązanie poziome.
5.3. Zaznacz kolejna linię poziomą i powtórz tworzenie wiązania.
5.4. Zaznacz jedna z linii pionowych, i kliknij na przycisk Constraint Vertical.svg Utwórz wiązanie pionowe.
5.5. Zaznacz kolejna linię pionową i powtórz tworzenie wiązania.

03a Sk02 Sketcher Rectangle constrained horizontal-vertical.png

Wiązania geometryczne poziome i pionowe.

5.6. Wybierz jeden dolny narożnik (a), a następnie górny narożnik, który znajduje się po przekątnej, oraz punkt początku szkicu. Następnie naciśnij Constraint Symmetric.svg Utwórz wiąz symetrii. Dwa wybrane narożniki zostaną ustawione w równej odległości od punktu środkowego.
5.7. Wybierz dwa przylegające boki prostokąta (połączone w jednym rogu) i naciśnij przycisk Constraint EqualLength.svg Utwórz wiązanie równości. Zauważ, że ze względu na symetrię punktów narożnych, wszystkie boki mają teraz tę samą długość.

03b Sk02 Sketcher Rectangle constrained symmetric.png 03c Sk02 Sketcher Rectangle constrained equal length.png

Po lewej: Wiązanie symetrii dla dwóch punktów narożnych. Po prawej: dodatkowo jednakowa długość tylko dla dwóch sąsiednich boków..

5.8. Zaznacz jedna z poziomych linii i naciśnij przycisk Constraint HorizontalDistance.svg Ustal pozioma odległość ..., wprowadź wartość 20mm. Ze względu na dodane wcześniej wiązania symetryczne i równości długości, widzimy, że wszystkie boki stają się równe w tym samym czasie.

03d Sk02 Sketcher Rectangle constrained length.png

Zastosowano wszystkie wiązania geometryczne i jedno wiązanie wymiarowe dla długości boku.

Jest to najlepszy sposób na związanie tego szkicu, ponieważ użyliśmy tylko jednego wiązania danych (wymiarowego).

Dodatkowe zasoby