Difference between revisions of "Sketcher LeaveSketch/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{Docnav|[[Sketcher_Dialog|Sketcher dialog]]|[[Sketcher_ViewSketch|View sketch]]|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]|IconL=|IconC=Workbench_Sketcher.svg|IconR=Sketcher_ViewSketch.png‎}}
+
{{Docnav/pl
 +
|[[Sketcher_Dialog|Sketcher dialog]]
 +
|[[Sketcher_ViewSketch/pl|Widok szkicu ...]]
 +
|[[Sketcher_Workbench/pl|Sketcher]]
 +
|IconL=|IconC=Workbench_Sketcher.svg
 +
|IconR=Sketcher_ViewSketch.png‎
 +
}}
  
 
{{GuiCommand
 
{{GuiCommand
 
|Name=Sketcher LeaveSketch
 
|Name=Sketcher LeaveSketch
|Name/pl=Sketcher LeaveSketch
+
|Name/pl=Sketcher: Zamknij edycje szkicu
|Workbenches=[[Sketcher Workbench|Sketcher]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]]
+
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/pl|Sketcher]], [[PartDesign Workbench/pl|Part Design]]
|MenuLocation=Sketch / Part Design → Leave sketch
+
|MenuLocation=Sketch / Part Design → Opuść szkic
 
}}
 
}}
  
==Description==
+
==Opis==
  
The '''Leave sketch''' command exits the sketch editing mode and frees up the Tasks tab.
+
Polecenie opuszczenia szkicu kończy tryb edycji szkicu i zwalnia zakładkę Zadania.
  
==How to use==
+
==Użycie==
  
* Press the {{Button|[[File:Sketcher LeaveSketch.svg|16px]] [[Sketcher LeaveSketch|Leave sketch]]}} button, or the {{Button|Close}} button at the top of the Tasks tab.
+
* Naciśnij przycisk {{Button|[[File:Sketcher LeaveSketch.svg|16px]] [[Sketcher LeaveSketch/pl|Zamknij edycje szkicu]]}} lub przycisk {{Button|Zamknij}} w górnej części zakładki Zadania.
  
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{Docnav/pl
[[Category:Sketcher/pl]]
+
|[[Sketcher_Dialog/pl|Sketcher dialog]]
</div>
+
|[[Sketcher_ViewSketch/pl|Widok szkicu ...]]
 +
|[[Sketcher_Workbench/pl|Sketcher]]
 +
|IconL=|IconC=Workbench_Sketcher.svg
 +
|IconR=Sketcher_ViewSketch.png‎
 +
}}
  
{{Sketcher Tools navi}}
+
{{Sketcher Tools navi/pl}}
  
{{Userdocnavi}}
+
{{Userdocnavi/pl}}

Revision as of 15:54, 15 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Sketcher dialog poprzedni:
następny: Widok szkicu ... Sketcher ViewSketch.png Arrow-right.svg

Sketcher LeaveSketch.svg Sketcher LeaveSketch

Menu location
Sketch / Part Design → Opuść szkic
Workbenches
Sketcher, Part Design
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
None

Contents


Opis

Polecenie opuszczenia szkicu kończy tryb edycji szkicu i zwalnia zakładkę Zadania.

Użycie


Arrow-left.svg Sketcher dialog poprzedni:
następny: Widok szkicu ... Sketcher ViewSketch.png Arrow-right.svg