Sketcher: Utwórz linię

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:32, 23 May 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Sketcher CreateLine.svg Szkicownik: Utwórz linię

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Tworzenie linii
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Polilinia

Opis

Narzędzie to rysuje linię, wybierając dwa punkty w widoku 3D. Po uruchomieniu narzędzia kursor myszki zmienia się w biały krzyż z czerwoną ikoną linii. Poza tym wyświetlane są współrzędne w czasie rzeczywistym.

Sketcher LineExample1.png

Utworzony obiekt linii zaczyna się i kończy w podanych punktach, ale linia jest nieskończona pod względem wiązań Utwórz styczną, Utwórz punkt na obiekcie oraz Ustaw kąt linii.


Użycie

  • Zaznacz punkty na pustym obszarze okna widoku 3D lub na istniejącym obiekcie (automatyczne wiązania muszą być aktywne w oknie Widoku zadań).
  • Wciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie prawym klawiszem myszy anuluje tę funkcję.