Vazba souměrnosti

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:13, 20 March 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Sketcher ConstrainEqual.svg Equal
Next: Block Sketcher ConstrainBlock.svg Arrow-right.svg

Constraint Symmetric.svg Constraint Symmetric

Umístění Menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain symmetrical
Pracovní stoly
Náčrt, Návrh dílu
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Vazba rovnoběžnosti

Description

Popis

Vazba souměrnosti zajistí, že dva vybrané body jsou souměrné podle zadané přímky, např. oba vybrané body budou ležet na kolmici k přímce procházející oběma body a budou stejně vzdálené od přímky. Případně oba body mohou být souměrně uloženy ke třetímu bodu.

Postup

SymmetricConstraint1.png

Vyberte v náčrtu dva body (vrcholy) a přímku. Vybrané body a přímka změní barvu na tmavězelenou.

SymmetricConstraint2.png

Klikněte na ikonu Vazba souměrnosti Sketcher ConstrainSymmetric.png v nástrojovém pruhu Náčrtu nebo vyberte položku Vazba souměrnosti ze submenu Vazba souměrnosti z menu Náčrtu (nebo Návrh dílu). Tím aplikujete vazbu na vybrané položky.

SymmetricConstraint3.png

Toto je geometrické vazba a nemá žádné parametry.

SymmetricConstraint1.png

Select two points (vertexes) in the sketch and a line in the sketch. The selected points and the line will be dark green.

SymmetricConstraint2.png

Click on Sketcher ConstrainSymmetric.svg Constrain symmetric or select the Constrain Symmetrical menu item from the Sketcher Constraints sub menu of the Sketcher (or Part Design) menu item.

This will apply the constraint to the selected items.

SymmetricConstraint3.png

Note: Before Version 0.19 (see fix [1]), if you want to define a symmetry constraint with respect to a point, the order of the selection is important, depending on if you select the tool at the beginning or at the end.

  • If you click the tool first: select the first point, then the symmetry reference point, and finally the second point.
  • If you click the tool last: select the first point, then the second point, and finally the symmetry reference point.

See the tracker issue #4144, and forum thread.

Scripting

Two points and a symmetry line:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric', Line1, PointOfLine1, Line2, PointOfLine2, SymmetryLine))

Two points and a symmetry point:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric', Line1, PointOfLine1, Line2, PointOfLine2, LineS, PointOfLineS))

A line and a symmetry point (In the GUI one can select a line and a point, but it uses internally the same form as above, with the two extremities of the same line):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric', Line, 1, Line, 2, LineS, PointOfLineS))

The Sketcher scripting page explains the values which can be used for Line1, Line2, LineS, Line, PointOfLine1, PointOfLine2 and PointOfLineS, and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.


Arrow-left.svg Previous: Sketcher ConstrainEqual.svg Equal
Next: Block Sketcher ConstrainBlock.svg Arrow-right.svg