Difference between revisions of "Sketcher ConstrainRadius/ro"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 47: Line 47:
 
{{Code|code=Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))}}
 
{{Code|code=Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))}}
  
The [[Scripting_Sketcher_constraints_in_Python|Scripting Sketcher constraints in Python]] page explains the values which can be used for {{incode|ArcOrCircle}}, and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.
+
The [[Sketcher_scripting|Sketcher scripting]] page explains the values which can be used for {{incode|ArcOrCircle}}, and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.
  
  

Revision as of 23:28, 23 January 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainRadius.svg Sketcher ConstrainRadius

Menu location
Sketch → Sketcher constraints → Constrain radius
Workbenches
Sketcher
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
Constrain distance, Constrain horizontal distance, Constrain vertical distance

Descriere

Această constrângere obligă valoarea razei unui cerc sau a unui arc de cerc să aibă o valoare specifică. Dacă este selectat mai mult de un cerc sau un arc de cerc înainte de lansarea comenzii, un dialog contextual vă va întreba dacă toate elementele selectate ar trebui să partajeze aceeași rază. În cazul unui răspuns afirmativ, se va adăuga o constrângere de rază și o equal length va fi adăugată la toate elementele. În negativ, vor fi create constrângeri separate de rază pentru fiecare cerc / arc, dar cu valori egale care vor fi editate separat după crearea.

This constraint constrains the value of the radius of a circle or arc to have a specific value. If more than one circle or arc is selected before launching the command, a prompt will ask if all selected elements should share the same radius. In the case of an affirmative response, one radius constraint will be added, and equal length constraints will be added to all elements. In the negative, separate radius constraints will be created for each circle/arc but with equal values to be edited separately after creation.

Sketcher ConstrainRadius example.png

Cum se folosește

  1. Selectați una sau mai multe cercuri sau arce e cerc.
  2. Apăsați butonul Sketcher ConstrainRadius.png Constrain radius .
  3. Un dialog contextual se deschide pentru a edita sau a confirma vloarea. Apăsați OK pentru a valida.În cazul în care au fost selectate mai multe cercuri/arce, toate constrângerile vor adopta această valoare. Editați valorile lor separat făcând dublu clic pe cota/eticheta de dimensiuni din vizualizarea 3D; sau în lista Constrângeri, faceți dublu clic pe constrângere sau faceți clic dreapta și selectațiChange value.
  4. Opțional, eticheta/cota și linia de cotă pot fi mutate și rotite în vizualizarea 3D făcând clic pe valoare și tragând în timp ce mențineți apăsat butonul stânga al mouse-ului.

Notă: instrumentul de constrângere poate fi pornit și fără o selecție prealabilă. Implicit, comanda va fi în modul continuu pentru a crea noi constrângeri; apăsați o dată butonul drept al mouse-ului sauESC pentrru a părăsi comanda.

Scripting

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

The Sketcher scripting page explains the values which can be used for ArcOrCircle, and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.