Szkicownik: Wiązanie średnicy lub promienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainRadius and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Constraint Radius.svg Szkicownik: Wiązanie średnicy lub promienia

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Wiązanie promienia
Środowisko pracy
Sketcher, PartDesign
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie odległości, Szkicownik: Zwiąż odległość poziomą, Szkicownik: Zwiąż odległość pionową

Contents


Opis

To wiązanie powoduje, że wartość promienia okręgu lub łuku jest ściśle określona. Jeśli przed uruchomieniem polecenia wybrano więcej niż jeden okrąg lub łuk, to znak zachęty będzie pytał, czy wszystkie wybrane elementy powinny mieć ten sam promień. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, dodane zostanie jedno wiązanie promienia, a do wszystkich elementów dodane zostaną wiązania równości. Jeśli jest to niemożliwe, dla każdego okręgu/łuku zostaną utworzone oddzielne wiązania promienia, ale z równymi wartościami, które będzie można edytowć oddzielnie po utworzeniu.

Sketcher ConstrainRadius example.png

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej okręgów lub łuków.
  2. Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainRadius.svg Wiązanie promienia.
  3. Otwiera się wyskakujące okno dialogowe do edycji lub potwierdzenia wartości. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić. W przypadku wybrania wielu okręgów/łuków, wszystkie wiązania przyjmą tę wartość. Edytuj ich odrębne wartości, klikając dwukrotnie na etykietę wymiaru w widoku 3D, lub na liście Wiązań. Kliknij dwukrotnie na wiązanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień wartość.
  4. Opcjonalnie, etykietę wymiaru i linię można przesuwać i obracać w widoku 3D klikając na wartość i przeciągając, jednocześnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektu. Domyślnie polecenie będzie w trybie kontynuacji, aby utworzyć nowe wiązanie. Naciśnij prawy przycisk myszy lub klawisz Esc raz, aby zakończyć wykonywanie polecenia.