Szkicownik: Wiązanie prostopadłości

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:43, 24 October 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "===Pomiędzy dwoma krzywymi ''(prostopadłość bezpośrednia)''===")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Sketcher ConstrainPerpendicular.svg Sketcher: Wiązanie prostopodłości

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania Szkicownika → Wiązanie prostopadłości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
N
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie kąta

Opis

Wiązanie prostopadłości tworzy dwie linie, które są prostopadłe do siebie, lub dwie krzywe, które są prostopadłe na ich przecięciu. Linie są traktowane jako nieskończone, a łuki są traktowane jako pełne okręgi/elipsy. Wiązanie może również łączyć dwie krzywe, wymuszając ich prostopadłość w miejscu połączenia, podobnie jak w przypadku Sketcher ConstrainTangent.svg Wiązanie styczności.

Użycie

Istnieją cztery różne sposoby zastosowania tego wiązania:

 1. pomiędzy dwoma krzywymi (dostępne nie dla wszystkich krzywych),
 2. pomiędzy dwoma punktami końcowymi krzywej,
 3. pomiędzy krzywą a punktem końcowym innej krzywej,
 4. pomiędzy dwoma krzywymi w punkcie zdefiniowanym przez użytkownika.

Aby zastosować wiązanie prostopadłości, należy wykonać następujące czynności:

 • Wybierz dwie lub trzy pozycje na szkicu.
 • Wywołaj wiązanie, klikając jego ikonę na pasku narzędzi, wybierając element menu lub używając skrótu klawiaturowego.

Pomiędzy dwoma krzywymi (prostopadłość bezpośrednia)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode1.png

Two curves will be made perpendicular at point of their intersection (either real, or of curves' extensions), and the point of intersection will be implicit. This mode is applied if two curves were selected.

Accepted selection:

 • line + line, circle, arc
 • circle, arc + circle, arc

If direct perpendicularity between selected curves is not supported (e.g. between a line and an ellipse), a helper point will be added to sketch automatically, and perpendicular-via-point will be applied.

Unlike for tangency, it is perfectly fine to reconstruct the point of perpendicularity by creating a point and constraining it to lie on both curves (thus constraining the point to the intersection).

Between two endpoints (point-to-point perpendicularity)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode2.png

In this mode, the endpoints are made coincident, and the joint is made to be right angle. This mode is applied when two endpoints of two curves were selected.

Accepted selection:

 • endpoint of line/arc/arc-of-ellipse + endpoint of line/arc/arc-of-ellipse (i.e., two endpoints of any two curves)

Between curve and endpoint (point-to-curve perpendicularity)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode3.png

In this mode, an endpoint of one curve is constrained to lie on the other curve, and the curves are forced perpendicular at the point. This mode is applied when a curve and an endpoint of another curve were selected.

Accepted selection:

 • line, circle, arc, ellipse, arc-of-ellipse + endpoint of line/arc/arc-of-ellipse (i.e., any curve + endpoint of any curve)


Between two curves at point (perpendicular-via-point) (v0.15)

Sketcher ConsraintPerpendicular mode4.png

In this mode, two curves are made perpendicular, and the point of perpendicularity is tracked. This mode is applied when two curves and a point were selected.

Accepted selection:

 • any line/curve + any line/curve + any point

"Any point" can be a lone point, or a point of something, e.g. a center of a circle, an endpoint of an arc, or the origin.

For the constraint to work correctly, the point must be on both curves. So, as the constraint is invoked, the point will be automatically constrained onto both curves (helper constraints will be added, if necessary), and the curves will be forced perpendicular at the point. These helper constraints are plain regular constraints. They can be added manually, or deleted.

Compared to direct perpendicular, this constraint is slower, because there are mode degrees of freedom involved, but it supports ellipses.

The placement of the point before the constraint is applied is a hint for the solver for where the perpendicularity should be.

Tworzenie skryptów

Ograniczenie prostopadłe może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Pyton za pomocą następujących narzędzi:

# direct perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,icurve2))

# point-to-point perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2,pointpos2))

# point-to-curve perpendicularity
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Perpendicular',icurve1,pointpos1,icurve2))

# perpendicular-via-point (plain constraint, helpers are not added automatically)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PerpendicularViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos))

Gdzie:

 • Sketch jest obiektem szkicu
 • icurve1, icurve2 są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być wykonane prostopadle. Liczby całkowite są indeksami w szkicu (wartość zwracana przez Sketch.addGeometry).
 • pointpos1, pointpos2 powinny mieć wartość 1 dla punktu początkowego i 2 dla końcowego.
 • geoid point i pointpos w PerpendicularViaPoint są indeksami określającymi punkt prostopadłościanu.