Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:17, 24 October 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "Polecenie {{incode|Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,2,2))}} daje następujący wynik:")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Wiązanie spójności punktów

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Wiązanie zgodności
Środowisko pracy
Sketcher
Domyślny skrót
C
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Constraint Lock, Constraint Point onto Object

Opis

Stwórz wiązanie zbieżności z wybraną pozycją.

Narzędzie to przyjmuje dwa punkty jako swój argument i służy do nadania tym dwóm punktom "zbieżności". (To znaczy, że są one tylko jednym punktem).

W praktyce narzędzie to jest użyteczne w przypadku przerwania profilu, na przykład gdy dwie linie kończą się blisko siebie i muszą zostać połączone - wiązanie zbieżności w punkcie końcowym doprowadzi do zlikwidowania tej przerwy.

Użycie

Jak stwierdzono powyżej, narzędzie to przyjmuje dwa argumenty - oba są punktami.

 1. Po pierwsze, konieczne jest zaznaczenie dwóch różnych punktów. (Uwaga: to nie zadziała, jeżeli na przykład spróbujemy wybrać punkt początkowy i końcowy tej samej linii).
 2. Podświetlenie elementu rysunku uzyskuje się poprzez umieszczenie na nim kursora myszki i kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
 3. Podświetlony element zmieni swój kolor na zielony. (Kolor ten można dostosować do własnych potrzeb w Edycja → Preferencje → Wyświetlanie → Kolory → Zaznaczanie).
 4. Kolejne punkty mogą być podświetlone poprzez powtórzenie powyższych procedur. Uwaga" Nie trzeba przytrzymywać żadnego specjalnego klawisza, jak Ctrl aby uzyskać wielokrotny wybór pozycji na rysunku.
 5. Po podświetleniu dwóch punktów, można wywołać komendę za pomocą kilku metod:
  • Wciskając przycisk wiązania na pasku przyborów Sketcher ConstrainCoincident.svg Wiązanie zbieżności.
  • Użycie skrótu klawiszy C przy pomocy klawiatury.
  • Użycie polecenia w górnym menu Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie zbieżności.

Wynik: polecenie to spowoduje, że dwa punkty staną się nałożone na siebie i zostaną zastąpione jednym punktem.

Uwaga: Aby uczynić dwa punkty zbieżnymi, FreeCAD musi z konieczności przenieść jeden (lub oba) z oryginalnych pozycji.

Tworzenie skryptów

Ogólne zasady tworzenia skryptów

Wiązanie może być utworzone zarówno przez makrodefinicje jak i z konsoli Python za pomocą następującego polecenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',LineFixed,PointOfLineFixed,LineMoving,PointOfLineMoving))

gdzie:

 • Sketch jest obiektem szkicu,
 • LineFixed to numer linii, która nie przesunie się po zastosowaniu wiązania,
 • PointOfLineFixed to numer wierzchołka linii LineFixed, która spełniłaby warunek wiązania,
 • LineMoving to numer linii, która ulegnie przesunięciu przez zastosowanie wiązania,
 • PointOfLineMoving jest numerem linii LineMoving, która ma spełnić warunek wiązania.

Głównym problemem przy użyciu tej funkcji jest poprawna identyfikacja numeru linii i numeru wierzchołka linii, które mają być przetwarzane.

Następny akapit wyjaśni, w jaki sposób można zidentyfikować numerację linii i wierzchołka linii.

Identyfikacja numerów linii

Narysowałem trzy linie, jak pokazano na poniższym rysunku.

PartDesignConstraintPointOnPointScriptingFigure1.jpg

Przesuwając kursor myszy nad linią jej numer można zobaczyć w lewym dolnym rogu okna programu FreeCAD, patrz następny rysunek.

PartDesignConstraintPointOnPointScriptingFigure2.jpg

Niestety numeracja wyświetlana w oknach programu FreeCAD zaczyna się od 1, podczas gdy numeracja linii użytej w skrypcie zaczyna się od 0: oznacza to, że za każdym razem, gdy chcesz odwołać się do linii, należy pobrać tylko jedną z nich.

Identyfikacja numerów wierzchołków linii

Wierzchołki jednej linii mogą mieć tylko wartość 1 lub 2. (Zauważ, że numeracja wierzchołków nie zaczyna się od 0, ponieważ w przypadku wiązania 0 = krawędź stąd nie jest to wierzchołek, 1 = punkt początkowy, 2 = punkt końcowy, 3 = środek, który nie jest wierzchołkiem) Wierzchołki są numerowane zgodnie z kolejnością ich tworzenia. Aby ustalić kolejność ich tworzenia (jeśli masz dużo linii, nie możesz zapamiętać, którą z nich stworzyłeś jako pierwszą), wystarczy przesunąć kursor myszy nad dwoma wierzchołkami jednej linii, patrz poniższy rysunek.

PartDesignConstraintPointOnPointScriptingFigure3.jpg

Jeśli odczytasz np. 4 i 5, oznacza to, że w poleceniu skryptowym do punktu 4 zostanie Przypisana liczba 1, a do punktu 5 - liczba 2. Itd.

Przykład

Weźmy przykład z poprzednich trzech linijek. Kolejna cyfra wskazuje numerację każdej linii i ich wierzchołków zgodnie z konwencją dotyczącą skryptów.

PartDesignConstraintPointOnPointScriptingFigure3Bis.jpg

blue text: numeracja linii, black text: numeracja wierzchołków

Polecenie Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1)) daje następujący wynik:

PartDesignConstraintPointOnPointScriptingFigure4.jpg

Polecenie Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,2,2)) daje następujący wynik:

PartDesignConstraintPointOnPointScriptingFigure5.jpg