Difference between revisions of "Sketcher ConstrainAngle/ro"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 54: Line 54:
 
În acest mod, unghiul dintre două curbe este limitat la punctul de intersecție. Punctul de intersecție poate fi pe extensiile curbelor. Punctul trebuie specificat explicit, deoarece curbele se intersectează de obicei în mai multe puncte.
 
În acest mod, unghiul dintre două curbe este limitat la punctul de intersecție. Punctul de intersecție poate fi pe extensiile curbelor. Punctul trebuie specificat explicit, deoarece curbele se intersectează de obicei în mai multe puncte.
  
For the constraint to work correctly, the point must be on both curves. So, as the constraint is invoked, the point will be automatically constrained onto both curves ([[Sketcher helper constraint|helper constraints]] will be added, if necessary), and the angle between curves will be constrained at the point. These [[Sketcher helper constraint|helper constraints]] are plain regular constraints. They can be added manually, or deleted. There are no helper constraints on the example picture above, because the point selected is already the intersection of curves.
+
Pentru ca constrângerea să funcționeze corect, punctul trebuie să fie pe ambele curbe. Deci, constrângerea este invocată, punctul va fi automat constrâns([[Sketcher helper constraint|helper constraints]] va fi adăugat dacă este necesar), și unghiul dintre curbe va fi constrâns la acest punct. Aceste [[Sketcher helper constraint|helper constraints]] sunt constrângeri pur și simplu. Ele pot fi adăugate manual sau șterse. Nu există constrângeri de ajutor pe imaginea de mai sus, deoarece punctul selectat este deja intersecția curbelor.
  
 
==Script==
 
==Script==

Revision as of 18:33, 9 October 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Constraint InternalAngle.svg Constraint InternalAngle

Menu location
Sketch → Sketcher constraints → Constrain angle
Workbenches
Sketcher
Default shortcut
A
Introduced in version
-
See also
Constrain distance, Constraint Perpendicular

Descriere

Constrângerea de unghi este o datum constraint având ca scop fixarea unghiurilor unei schițe. Este capabilă să definească pantele liniilor individuale, unghiurile dintre linii, unghiurile de intersecții ale curbelor și deschiderile unghiulare ale arcurilor circulare.

Cum se folosește

Sunt patru căi diferite pentru ca această constrângere să fie aplicată:

 1. Liniilor individuale
 2. între linii
 3. asupra interesecțiilor curbelor
 4. Arcurilor de cercuri

Pentru a aplica constrângerea de unghi, trebuie urmați următorii pași:

 • Selectați una, două sau trei entități în schiță. Modul va fi ales în funcție de selecție.
 • Invocați constrângerea făcând clic pe pictograma de pe bara de instrumente sau selectând elementul din meniu sau utilizând comanda rapidă de la tastatură. Se afișează o fereastră de dialog contextual pentru editarea referinței.
 • Modificați unghiul, dacă este necesar. Unghiul poate fi introdus ca o expresie care va fi evaluată și rezultatul va fi stocat. Faceți clic pe OK.

Ca și în cazul oricărei constrângeri de referință, este posibil să modificați unghiul prin lista constrângerilor. Introducerea unei valori negative va determina unghiul să se răstoarne.

Moduri de Constrângere

linie pantă unghi

Accepted selection: linie

Sketcher ConsraintAngle mode1.png

Constrângerea stabilește unghiul polar al direcției liniei. Este unghiul dintre linie și axa X a schiței.

arc span (v0.15)

Accepted selection: arc de cerc

Sketcher ConsraintAngle mode2.png

In acest mod, constrângerea fixată unghiulară a unui arc circular.

between lines

Accepted selection: line + line

Sketcher ConsraintAngle mode3.png

În acest mod, constrângerea stabilește unghiul dintre două linii. Nu este necesar ca liniile să se intersecteze.

între curve la interseția (angle-via-point) (v0.15)

Accepted selection: any line/curve + any line/curve + any point

Sketcher ConsraintAngle mode4.png

În acest mod, unghiul dintre două curbe este limitat la punctul de intersecție. Punctul de intersecție poate fi pe extensiile curbelor. Punctul trebuie specificat explicit, deoarece curbele se intersectează de obicei în mai multe puncte.

Pentru ca constrângerea să funcționeze corect, punctul trebuie să fie pe ambele curbe. Deci, constrângerea este invocată, punctul va fi automat constrâns(helper constraints va fi adăugat dacă este necesar), și unghiul dintre curbe va fi constrâns la acest punct. Aceste helper constraints sunt constrângeri pur și simplu. Ele pot fi adăugate manual sau șterse. Nu există constrângeri de ajutor pe imaginea de mai sus, deoarece punctul selectat este deja intersecția curbelor.

Script

Angle Constraint can be created from macros and from the python console by using the following:

# line slope angle
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline,angle))

# angular span of arc
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iarc,angle))

# angle between lines
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline1,pointpos1,iline2,pointpos2,angle))

# angle-via-point (no helper constraints are added automatically when from python)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))

where:

 • Sketch is a sketch object
 • iline, iline1, iline2 are integers specifying the lines by their ordinal numbers in Sketch.
 • pointpos1, pointpos2 should be 1 for start point and 2 for end point. The choice of endpoints allows to set internal angle (or external), and it affects how the constraint is drawn on the screen.
 • geoidpoint and pointpos in AngleViaPoint are the indexes specifying the point of intersection.
 • angle is the angle value in radians. The angle is counted between tangent vectors in counterclockwise direction. Tangent vectors are pointing from start to end for the lines (or vice versa if ending point is supplied in angle between lines mode), and along counterclockwise direction for circles, arcs and ellipses. Quantity is also accepted as an angle (e.g. App.Units.Quantity('45 deg'))