Difference between revisions of "Sketcher ConstrainAngle/ro"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(21 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 +
{{Docnav
 +
|[[Sketcher_ConstrainRadiam|Constraint Radiam]]
 +
|[[Sketcher_ConstrainSnellsLaw|Snell's Law]]
 +
|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]
 +
|IconL=Sketcher ConstrainRadiam.svg
 +
|IconR=Constraint_SnellsLaw.svg
 +
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
 +
}}
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{GuiCommand
 
{{GuiCommand
 
|Name=Constraint InternalAngle
 
|Name=Constraint InternalAngle
Line 7: Line 17:
 
|SeeAlso=[[Sketcher ConstrainDistance|Constrain distance]], [[Sketcher ConstrainPerpendicular|Constraint Perpendicular]]
 
|SeeAlso=[[Sketcher ConstrainDistance|Constrain distance]], [[Sketcher ConstrainPerpendicular|Constraint Perpendicular]]
 
}}
 
}}
 +
</div>
 +
 +
==Description==
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Descriere==
 
==Descriere==
 
Constrângerea de unghi este o [[Sketcher_Workbench#Sketcher Constraints|datum constraint]] având ca scop fixarea unghiurilor unei schițe. Este capabilă să definească pantele liniilor individuale, unghiurile dintre linii, unghiurile de intersecții ale curbelor și deschiderile unghiulare ale arcurilor circulare.
 
Constrângerea de unghi este o [[Sketcher_Workbench#Sketcher Constraints|datum constraint]] având ca scop fixarea unghiurilor unei schițe. Este capabilă să definească pantele liniilor individuale, unghiurile dintre linii, unghiurile de intersecții ale curbelor și deschiderile unghiulare ale arcurilor circulare.
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Cum se folosește==
 
==Cum se folosește==
 
Sunt patru căi diferite pentru ca această constrângere să fie aplicată:
 
Sunt patru căi diferite pentru ca această constrângere să fie aplicată:
Line 17: Line 33:
 
# asupra interesecțiilor curbelor
 
# asupra interesecțiilor curbelor
 
# Arcurilor de cercuri
 
# Arcurilor de cercuri
 +
</div>
  
 +
There are four different ways the constraint can be applied:
 +
* to individual lines
 +
* between lines
 +
* to intersections of curves
 +
* to arcs of circles
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Pentru a aplica constrângerea de unghi, trebuie urmați următorii pași:
 
Pentru a aplica constrângerea de unghi, trebuie urmați următorii pași:
 
* Selectați una, două sau trei entități în schiță. Modul va fi ales în funcție de selecție.
 
* Selectați una, două sau trei entități în schiță. Modul va fi ales în funcție de selecție.
 
* Invocați constrângerea făcând clic pe pictograma de pe bara de instrumente sau selectând elementul din meniu sau utilizând comanda rapidă de la tastatură. Se afișează o fereastră de dialog contextual pentru editarea referinței.
 
* Invocați constrângerea făcând clic pe pictograma de pe bara de instrumente sau selectând elementul din meniu sau utilizând comanda rapidă de la tastatură. Se afișează o fereastră de dialog contextual pentru editarea referinței.
 
* Modificați unghiul, dacă este necesar. Unghiul poate fi introdus ca o expresie care va fi evaluată și rezultatul va fi stocat. Faceți clic pe OK.
 
* Modificați unghiul, dacă este necesar. Unghiul poate fi introdus ca o expresie care va fi evaluată și rezultatul va fi stocat. Faceți clic pe OK.
 +
</div>
  
 
Ca și în cazul oricărei constrângeri de referință, este posibil să modificați unghiul prin lista constrângerilor. Introducerea unei valori negative va determina unghiul să se răstoarne.
 
Ca și în cazul oricărei constrângeri de referință, este posibil să modificați unghiul prin lista constrângerilor. Introducerea unei valori negative va determina unghiul să se răstoarne.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Moduri de Constrângere==
 
==Moduri de Constrângere==
 
===linie pantă unghi===
 
===linie pantă unghi===
 
'''Accepted selection:''' linie
 
'''Accepted selection:''' linie
 +
</div>
 +
 +
===Line slope angle===
 +
 +
'''Accepted selection:''' line
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode1.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode1.png|600px]]
  
The constraint sets the polar angle of line's direction. It is the angle between the line and X axis of the sketch.
+
Constrângerea stabilește unghiul polar al direcției liniei. Este unghiul dintre linie și axa X a schiței.
  
 +
===Arc span (v0.15)===
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===arc span (v0.15)===
 
===arc span (v0.15)===
'''Accepted selection:''' arc of circle
+
'''Accepted selection:''' arc de cerc
 +
</div>
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode2.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode2.png|600px]]
  
In this mode, the constraint fixes angular span of a circular arc.
+
In acest mod, constrângerea fixată unghiulară a unui arc circular.
  
 +
===Between lines===
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===between lines===
 
===between lines===
 
'''Accepted selection:''' line  +  line
 
'''Accepted selection:''' line  +  line
 +
</div>
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode3.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode3.png|600px]]
  
In this mode, the constraint sets the angle between two lines. It is not required that the lines intersect.  
+
În acest mod, constrângerea stabilește unghiul dintre două linii. Nu este necesar ca liniile să se intersecteze.  
  
===between curves at intersection (angle-via-point) (v0.15)===
+
===Between curves at intersection (angle-via-point) (v0.15)===
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
===între curve la interseția (angle-via-point) (v0.15)===
 
'''Accepted selection:''' any line/curve  +  any line/curve  +  any point
 
'''Accepted selection:''' any line/curve  +  any line/curve  +  any point
 +
</div>
  
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode4.png|600px]]
 
[[Image:Sketcher ConsraintAngle mode4.png|600px]]
  
In this mode, angle between two curves is constrained at the point of their intersection. The intersection point can be on curves' extensions. The point should be specified explicitly, since curves typically intersect in more than one point.
+
În acest mod, unghiul dintre două curbe este limitat la punctul de intersecție. Punctul de intersecție poate fi pe extensiile curbelor. Punctul trebuie specificat explicit, deoarece curbele se intersectează de obicei în mai multe puncte.
  
For the constraint to work correctly, the point must be on both curves. So, as the constraint is invoked, the point will be automatically constrained onto both curves ([[Sketcher helper constraint|helper constraints]] will be added, if necessary), and the angle between curves will be constrained at the point. These [[Sketcher helper constraint|helper constraints]] are plain regular constraints. They can be added manually, or deleted. There are no helper constraints on the example picture above, because the point selected is already the intersection of curves.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Pentru ca constrângerea să funcționeze corect, punctul trebuie să fie pe ambele curbe. Deci, constrângerea este invocată, punctul va fi automat constrâns([[Sketcher helper constraint|helper constraints]] va fi adăugat dacă este necesar), și unghiul dintre curbe va fi constrâns la acest punct. Aceste [[Sketcher helper constraint|helper constraints]] sunt constrângeri pur și simplu. Ele pot fi adăugate manual sau șterse. Nu există constrângeri de ajutor pe imaginea de mai sus, deoarece punctul selectat este deja intersecția curbelor.
 +
</div>
  
 
==Script==
 
==Script==
  
Angle Constraint can be created from [[macros]] and from the python console by using the following:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Constrângerea Unghiulară poate fi creată cu [[macros]] și de la consola Python console utilizând următoarele:
 +
</div>
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
# line slope angle
 
# line slope angle
Line 72: Line 119:
 
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))
 
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))
 
}}
 
}}
where:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
:* <tt>Sketch</tt> is a sketch object
+
unde:
:* <tt>iline, iline1, iline2</tt> are integers specifying the lines by their ordinal numbers in <tt>Sketch</tt>.
+
:* <tt>Sketch</tt> este un obiect tip schiță
 +
:* <tt>iline, iline1, iline2</tt> sunt numere întregi specificând liniile printr-un număr ordinal in <tt>Sketch</tt>.
 
:* <tt>pointpos1, pointpos2</tt> should be 1 for start point and 2 for end point. The choice of endpoints allows to set internal angle (or external), and it affects how the constraint is drawn on the screen.
 
:* <tt>pointpos1, pointpos2</tt> should be 1 for start point and 2 for end point. The choice of endpoints allows to set internal angle (or external), and it affects how the constraint is drawn on the screen.
 
:* <tt>geoidpoint</tt> and <tt>pointpos</tt> in AngleViaPoint are the indexes specifying the point of intersection.
 
:* <tt>geoidpoint</tt> and <tt>pointpos</tt> in AngleViaPoint are the indexes specifying the point of intersection.
:* <tt>angle</tt> is the angle value in radians. The angle is counted between tangent vectors in counterclockwise direction. Tangent vectors are pointing from start to end for the lines (or vice versa if ending point is supplied in angle between lines mode), and along counterclockwise direction for circles, arcs and ellipses. Quantity is also accepted as an angle (e.g. <tt>App.Units.Quantity('45 deg')</tt>)
+
:* <tt>angle</tt> este valoarea unghiului în radiani. Unghiul este contorizat între vectorii tangenți în sens antiorar. Vectorii tangenți indică de la început până la capăt liniile (sau invers, dacă punctul final este indicat liniar) și în sens antiorar pentru cercuri, arce și elipse. Cantitatea este, de asemenea, acceptată ca un unghi (de exemplu<tt>App.Units.Quantity('45 deg')</tt>)
 +
</div>
 +
 
 +
The [[Sketcher_scripting|Sketcher scripting]] page explains the values which can be used for {{incode|iline}}, {{incode|iline1}}, {{incode|iline2}}, {{incode|pointpos1}}, {{incode|pointpos2}}, {{incode|geoidpoint}} and {{incode|pointpos}} and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.
 +
 
 +
 
 +
{{Docnav
 +
|[[Sketcher_ConstrainRadiam|Constraint Radiam]]
 +
|[[Sketcher_ConstrainSnellsLaw|Snell's Law]]
 +
|[[Sketcher_Workbench|Sketcher]]
 +
|IconL=Sketcher ConstrainRadiam.svg
 +
|IconR=Constraint_SnellsLaw.svg
 +
|IconC=Workbench_Sketcher.svg
 +
}}
  
 +
{{Sketcher Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}

Revision as of 10:39, 2 July 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Description

Descriere

Constrângerea de unghi este o datum constraint având ca scop fixarea unghiurilor unei schițe. Este capabilă să definească pantele liniilor individuale, unghiurile dintre linii, unghiurile de intersecții ale curbelor și deschiderile unghiulare ale arcurilor circulare.

Cum se folosește

Sunt patru căi diferite pentru ca această constrângere să fie aplicată:

 1. Liniilor individuale
 2. între linii
 3. asupra interesecțiilor curbelor
 4. Arcurilor de cercuri

There are four different ways the constraint can be applied:

 • to individual lines
 • between lines
 • to intersections of curves
 • to arcs of circles

Pentru a aplica constrângerea de unghi, trebuie urmați următorii pași:

 • Selectați una, două sau trei entități în schiță. Modul va fi ales în funcție de selecție.
 • Invocați constrângerea făcând clic pe pictograma de pe bara de instrumente sau selectând elementul din meniu sau utilizând comanda rapidă de la tastatură. Se afișează o fereastră de dialog contextual pentru editarea referinței.
 • Modificați unghiul, dacă este necesar. Unghiul poate fi introdus ca o expresie care va fi evaluată și rezultatul va fi stocat. Faceți clic pe OK.

Ca și în cazul oricărei constrângeri de referință, este posibil să modificați unghiul prin lista constrângerilor. Introducerea unei valori negative va determina unghiul să se răstoarne.

Moduri de Constrângere

linie pantă unghi

Accepted selection: linie

Line slope angle

Accepted selection: line

Sketcher ConsraintAngle mode1.png

Constrângerea stabilește unghiul polar al direcției liniei. Este unghiul dintre linie și axa X a schiței.

Arc span (v0.15)

arc span (v0.15)

Accepted selection: arc de cerc

Sketcher ConsraintAngle mode2.png

In acest mod, constrângerea fixată unghiulară a unui arc circular.

Between lines

between lines

Accepted selection: line + line

Sketcher ConsraintAngle mode3.png

În acest mod, constrângerea stabilește unghiul dintre două linii. Nu este necesar ca liniile să se intersecteze.

Between curves at intersection (angle-via-point) (v0.15)

între curve la interseția (angle-via-point) (v0.15)

Accepted selection: any line/curve + any line/curve + any point

Sketcher ConsraintAngle mode4.png

În acest mod, unghiul dintre două curbe este limitat la punctul de intersecție. Punctul de intersecție poate fi pe extensiile curbelor. Punctul trebuie specificat explicit, deoarece curbele se intersectează de obicei în mai multe puncte.

Pentru ca constrângerea să funcționeze corect, punctul trebuie să fie pe ambele curbe. Deci, constrângerea este invocată, punctul va fi automat constrâns(helper constraints va fi adăugat dacă este necesar), și unghiul dintre curbe va fi constrâns la acest punct. Aceste helper constraints sunt constrângeri pur și simplu. Ele pot fi adăugate manual sau șterse. Nu există constrângeri de ajutor pe imaginea de mai sus, deoarece punctul selectat este deja intersecția curbelor.

Script

Constrângerea Unghiulară poate fi creată cu macros și de la consola Python console utilizând următoarele:

# line slope angle
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline,angle))

# angular span of arc
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iarc,angle))

# angle between lines
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline1,pointpos1,iline2,pointpos2,angle))

# angle-via-point (no helper constraints are added automatically when from python)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))

unde:

 • Sketch este un obiect tip schiță
 • iline, iline1, iline2 sunt numere întregi specificând liniile printr-un număr ordinal in Sketch.
 • pointpos1, pointpos2 should be 1 for start point and 2 for end point. The choice of endpoints allows to set internal angle (or external), and it affects how the constraint is drawn on the screen.
 • geoidpoint and pointpos in AngleViaPoint are the indexes specifying the point of intersection.
 • angle este valoarea unghiului în radiani. Unghiul este contorizat între vectorii tangenți în sens antiorar. Vectorii tangenți indică de la început până la capăt liniile (sau invers, dacă punctul final este indicat liniar) și în sens antiorar pentru cercuri, arce și elipse. Cantitatea este, de asemenea, acceptată ca un unghi (de exempluApp.Units.Quantity('45 deg'))

The Sketcher scripting page explains the values which can be used for iline, iline1, iline2, pointpos1, pointpos2, geoidpoint and pointpos and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.