Screenshots

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:49, 7 December 2013 by Renatorivo (talk | contribs) (page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Här är några skärmdumpar som visar olika delar av FreeCAD. De är inte ordnade efter någon tidslinje, så bilderna kan skilja sig från din version.

3D applikationer


2D applikationer


Diverse
0.10 versionen

Freecad010.png

Mätning

Measurement.jpeg

0.9 versionen

Freecad09.jpg

STEP data

TaskPanel.jpg

Med laddat gripdon för robot

Robot gripper

FreeCAD Screenshot.png

på XP med Schenkel

Booleska operationer på Former

Part BooleanOperations.png

Booleska operationer

STEP

Screenshot-gcad.jpg

En skärmdump som visar FreeCAD import och rendering av en gCAD STEP modell

IGES

Freecad-vista01.jpg

FreeCAD på Windows Vista, med en IGES modell från Rexroth laddad

Fancy

Sceenshot-reversevid.jpg

Du kan anpassa mycket i FreeCAD!

Boolean on Meshes

Screenshot mesh.jpg

Booleska operationer på nät i FreeCAD

Blender

Fcblender.jpg

Blender har ett skript för att importera FreeCAD filer.

Ritningsuttagande

Drawing extraction.png

Uttagande av en 3D del (i detta fallet STEP) till en SVG Ritningsuttagande Vy. Den är helt parametrisk, om delen förändras så uppdateras vyn.

FreeCAD mot QCad

Screenshot qcad.jpg

En skärmdump som visar hur samma fil ser ut i FreeCAD och qCAD

FreeCAD mot Inkscape

Screenshot inkscape.jpg

En skärmdump som visar hur samma fil ser ut i FreeCAD och inkscape

Skiss modulen

Screenshot draft.jpg

Freecad med skissmodulen laddad och en importerad dxf ritning

Alternativ

Freecad-vista02.jpg

Skärmen för alternativinställningar


På Ubuntu

Interface screenshot.jpg

FreeCAD gränssnittet när du startar den för första gången, på Ubuntu

Windows installeraren

Screenshot installer.jpg

Windows installeraren i arbete

Konsol läge

Screenshot console.jpg

FreeCAD körs i konsolläge (utan gränssnitt)

Spara bild

Save picture.png

Dialog för att spara en bild i valfri storlek.

Available translations of this page: Flag-en.jpg Flag-de.jpg Flag-es.jpg Flag-fr.jpg Flag-it.jpg