Difference between revisions of "Robot 6-Axis/tr"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "=== Görsel gösterim ===")
(Created page with "FreeCAD, kinematik tablodan kaba bir görsel üretebilir. Ancak gerçeğe daha yakın olmak istiyorsanız, simülasyon için robot şeklinde bir VRML dosyası kullanabilirsini...")
Line 182: Line 182:
 
=== Görsel gösterim ===
 
=== Görsel gösterim ===
  
FreeCAD can generate a rough visual out of the kinematic table. But if you want closer to reality you can use a VRML file with the robot shape for the simulation.
+
FreeCAD, kinematik tablodan kaba bir görsel üretebilir. Ancak gerçeğe daha yakın olmak istiyorsanız, simülasyon için robot şeklinde bir VRML dosyası kullanabilirsiniz. Örneğin. [http://kuka.com Kuka], model VRML dosyaları için sunar. FreeCAD'de belirli robotun oluşturulması sırasında VRML dosyası yüklenir. FreeCAD'in ekseni hareket ettirebilmesi için VRML dosyasını düzenlememiz ve FreeCAD'in bulabileceği ve üzerinde değişiklik yapabileceği özel dönüşüm düğümleri eklemeniz gerekir.
E.g. [http://kuka.com Kuka] delivers for its model VRML files.  
 
The VRML file gets loaded while the creation of the specific robot in FreeCAD. In order to allow FreeCAD to move the axis we have to edit the VRML file and insert special transformation nodes FreeCAD can find and manipulate.
 
  
 
Again shown by the example Kuka KR 16.
 
Again shown by the example Kuka KR 16.

Revision as of 20:12, 24 January 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Base ExampleCommandModel.png Kılavuz

Konu
Robot Tezgahı
Seviye
Orta düzey
Tamamlanma süresi
Bilinmiyor
Yazar
FreeCAD Sürümü
Örnek dosyalar


Bu makale, standart 6 Eksenli endüstri robot simülasyonunu FreeCAD'e getirmekle ilgilidir.

John J. Craigs kitabında "Robotiğe Giriş" bölümünde de açıklandığı gibi Denavit-Hartenberg Parametre sistemini izlemektedir.

Kuka Örneği

The Kuka KR-16
KukaKR16.jpg KukaParts.jpg KukaAxisPosition.jpg

Kinematik

3D Uygulamalar
Bölüm Parametre Açıklama
KukaBase.jpg Temel Yapılandırma
KukaSegment1.jpg

Failed to parse (syntax error): {\displaystyle \alpha_{1} = −90} °

Bölüm 1
KukaSegment2.jpg

°

°

Bölüm 2
KukaSegment3.jpg

°

Bölüm 3
KukaSegment4.jpg

°

Bölüm 4
KukaSegment5.jpg

°

Bölüm 5
KukaSegment6.jpg

°

Bölüm 6

Bu, aşağıdaki tabloya yol açar:

Kinematik Masa
1 q1 675 mm 260 mm -90°
2 q2 - 90° 0 mm 680 mm
3 q3 0 mm 0 mm 90°
4 q4 -670 mm 0 mm -90°
5 q5 0 mm 0 mm 90°
6 q6 -158 mm 0 mm 180°

Kuka robotları, çizilen L-Konumunda tüm eksenleri 0'a sahip olmadığından, eksen 2 ve 3 ' ü, 90° değiştirmek zorundayız


Kinematik Masa
1 q1 675 mm 260 mm -90°
2 q2 0 mm 680 mm
3 q3 - 90° 0 mm 0 mm 90°
4 q4 -670 mm 0 mm -90°
5 q5 0 mm 0 mm 90°
6 q6 -158 mm 0 mm 180°

Veri sayfasında, eksen hakkında ek bilgi bulabilirsiniz:

KukaAxisData.jpg

Bu, tam bir masaya götürür:

Kinematik Masa
Axis Speed
1 0 675 260 -90 -185 185 156
2 0 0 680 0 -155 35 156
3 - 90 0 0 90 -130 154 156
4 0 -670 0 -90 -350 350 330
5 0 0 0 90 -130 130 330
6 0 -158 0 180 -350 350 615

Görsel gösterim

FreeCAD, kinematik tablodan kaba bir görsel üretebilir. Ancak gerçeğe daha yakın olmak istiyorsanız, simülasyon için robot şeklinde bir VRML dosyası kullanabilirsiniz. Örneğin. Kuka, model VRML dosyaları için sunar. FreeCAD'de belirli robotun oluşturulması sırasında VRML dosyası yüklenir. FreeCAD'in ekseni hareket ettirebilmesi için VRML dosyasını düzenlememiz ve FreeCAD'in bulabileceği ve üzerinde değişiklik yapabileceği özel dönüşüm düğümleri eklemeniz gerekir.

Again shown by the example Kuka KR 16. Beginning from line 1:

#VRML V2.0 utf8
#
# This VRML97 file was exported using eM-Workplace
# (c) Tecnomatix Technologies GmbH & Co. KG
#   Heisenberg-Bogen 1
#   D-85609 Aschheim-Dornach
#   GERMANY
#
#Background
#{
#  skyColor  [0.752941 0.752941 0.752941]
#}
Transform
{
  #rotation 1 0 0 -1.5707963
  #scale .001 .001 .001
  children
  [
      DEF AOBJ_0001_000_TRAFO Transform
      {
       children
       [
...

You see this file is exported with a robot simulation software called Tecnomatix. Remove this notice and put in a URL where you get this file from, because Tecnomatix has no copyright in the file content. It's only a converter! First of all we remove the Background node. Then remove the rotation and scale node to get the model to mm and upright Z.

Right at the end:

 ] }
 ] }
 ] }
 ]
}
#ROUTE SENS_04_OBJ.rotation_changed TO AXIS_04_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_27_OBJ.rotation_changed TO AXIS_27_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_32_OBJ.rotation_changed TO AXIS_32_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_44_OBJ.rotation_changed TO AXIS_44_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_46_OBJ.rotation_changed TO AXIS_46_OBJ.rotation
#ROUTE SENS_49_OBJ.rotation_changed TO AXIS_49_OBJ.rotation
#DEF AnySIMTimer TimeSensor
#{
#  cycleInterval 1.000000
#  loop     TRUE
#}

Comment out the TimeSensor and the 6 routes. This 6 lines give you a hint where the actual axis of the robot are! First search for "AXIS_04_OBJ" that brings you to that place:

...
  Transform { rotation 1 0 0 1.570796 children [
    DEF SENS_04_OBJ-0001 CylinderSensor
    {
      diskAngle 1.570796
      minAngle -3.228859
      maxAngle 3.228859
      offset  0.000000
    }
   DEF FREECAD_AXIS1 Transform { rotation 0 1 0 0 children [
   DEF AXIS_04_OBJ-0001 Transform
   {
    children
    [
    Transform { rotation 1 0 0 -1.570796 children [
      DEF AOBJ_0001_003_TRAFO Transform
      {
       rotation 1.000000 0.000000 0.000000 3.141593
       translation -600.000000 500.000000 300.000000
       children
       [
...

You have to insert exactly above the definition of this node the line "DEF FREECAD_AXIS1 Transform { rotation 0 1 0 0 children [" which is the anchor for FreeCAD to move the axis.

Now do the same for FREECAD_AXIS2,FREECAD_AXIS3,FREECAD_AXIS4,FREECAD_AXIS5 and FREECAD_AXIS6. Don't forget the closing brackets at the end of the file and you're done!

You can load the VRML by instantiating the robot:

App.activeDocument().addObject("Robot::RobotObject","Robot")
App.activeDocument().Robot.RobotVrmlFile = "C:/_Projekte/FreeCAD0.9_build/mod/Robot/Lib/Kuka/kr16.wrl"

which should give you that result: KukaKR16FreeCAD.jpg

KR 210

Data sheet

Kinematik table
Axis Speed
1 0 750 350 -90 -185 185 156
2 0 0 1250 0 -155 35 156
3 - 90 0 0 90 -130 154 156
4 0 -1100 0 -90 -350 350 330
5 0 0 0 90 -130 130 330
6 0 -230 0 180 -350 350 615


KR 500

Data sheet

Kinematik table
Axis Speed
1 0 1045 500 -90 -185 185 156
2 0 0 1300 0 -155 35 156
3 - 90 0 0 90 -130 154 156
4 0 -1025 0 -90 -350 350 330
5 0 0 0 90 -130 130 330
6 0 -250 0 180 -350 350 615