Difference between revisions of "Release notes 0.14/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "=== Upgrade i downgrade zostały przepisane ===")
Line 154: Line 154:
 
Jak przy zaokrągleniach, które pojawiły się w [[Release notes 013|wydaniu 0.13]], prostokąty Draft, przewody i wielokąty zyskały teraz nową właściwość, która fazuje ich kąt. Faza jest stosowana przed zaokrągleniem i obie właściwości mogą być używane razem, pozwalając ci przekształcać prosty przewód w skomplikowany obiekt o złożony z wielu sekcji.
 
Jak przy zaokrągleniach, które pojawiły się w [[Release notes 013|wydaniu 0.13]], prostokąty Draft, przewody i wielokąty zyskały teraz nową właściwość, która fazuje ich kąt. Faza jest stosowana przed zaokrągleniem i obie właściwości mogą być używane razem, pozwalając ci przekształcać prosty przewód w skomplikowany obiekt o złożony z wielu sekcji.
  
=== Upgrade and downgrade recoded ===
+
=== Upgrade i downgrade zostały przepisane ===
  
 
The [[Draft Upgrade]] and [[Draft Downgrade]] tools, before hermetic pieces of magic, from which you were never too sure what the result would be, have been recoded, and now output much friendlier messages, informing you what has been done and why. They are now also available to python scripting, not only as a whole, but also their internal operations, so you can precisely order a certain upgrade type to be performed.
 
The [[Draft Upgrade]] and [[Draft Downgrade]] tools, before hermetic pieces of magic, from which you were never too sure what the result would be, have been recoded, and now output much friendlier messages, informing you what has been done and why. They are now also available to python scripting, not only as a whole, but also their internal operations, so you can precisely order a certain upgrade type to be performed.

Revision as of 17:40, 7 July 2014

To jest podsumowanie najbardziej interesujących zmian w FreeCAD-zie od czasu poprzedniej wersji. Sprawdź dziennik zmian Mantis dla kompletnej listy zmian. Starsze wersje: 0.13 - 0.12 - 0.11

Freecad jeep.png

Model Jeepa wykonany przez Psicofila

Ogólne

Migracja serwisu

Przenieśliśmy w końcu wszystkie nasze usługi sieciowe z SourceForge na naszą własną domenę. Nowa strona domowa FreeCAD-a może być znaleziona na http://www.freecadweb.org, wiki jest teraz na http://www.freecadweb.org/wiki, tracker błędóœ i nowych funkcji na http://www.freecadweb.org/tracker, oraz forum na http://forum.freecadweb.org. Jeśli masz konto w jednej z usług gdy byliśmy na SourceForge, możesz zatrzymać istniejące konto użytkownika podążając według tych wskazówek.

Jedyną częścią FreeCAD-a pozostającą na SourceForge jest główne repozytorium gita, znajdujące się pod tym samym adresem: http://sourceforge.net/p/free-cad/code/ci/master/tree/ ale będące automatycznym mirrorem kodu ustawionym na githubie, na http://github.com/FreeCAD/FreeCAD_sf_master

Jeśli nie spotkałeś jeszcze niesamowitej społeczności FreeCAD-a, odpłać nam wizytą na forum i bądź zachwycony jej zdolnościami, energią i przydatnością.

Przejście na pyside, FreeCAD jest teraz całkowicie LGPL

Z uwagi na wiele komplikacji spowodowanych podwójnym licencjonowaniem FreeCAD-a (LGPL & GPL), niektórych komponentów FreeCAD-a (głównie jądra OpenCasCade) będących niekompatybilnymi z kodem GPL, zdecydowaliśmy przejść ze wszelkich pozostałości kodu GPL we FreeCAD-zie na LGPL. W wyniku tej operacji, PyQt nie jest już wykorzystywane i zostało zastąpione przez PySide. Nie ma to większych konsekwencji dla piszących skrypty, PyQt może być ciągle używane wewnątrz FreeCAD-a.

Po ukończeniu przejścia na LGPL, również OpenCasCade zmieniło licencję na LGPL - to rozwiązało nasze wszystkie problemy z licencjami. Teraz mamy znacznie bardziej przejrzysty i zunifikowany model licencjonowania, co powinno spełnić wymagania najbardziej restrykcyjnych dystrybucji Linuksa.

Wtyczki i projekty poboczne: Biblioteka części, BOLTS, importer Eagle

W ostatnim roku pojawiło się kilka interesujących pobocznych projektów wokół FreeCAD-a. Biblioteka części została utworzona przez społeczność i powoli rośnie, składając się z części wielokrotnego użytku do dodaniu do twoich modeli FreeCAD-a. Może ona zostać uruchomiona i używana wewnątrz FreeCAD-a przy użyciu makra.

Innym podobnym, ale bardziej ambitnym projektem jest BOLTS, które również jest biblioteką części, ale zbudowanych z parametrycznych skryptów umożliwiających budowę szerokiego spektrum parametrycznych części. BOLTS, pomimo, że niezależne od aplikacji, może również zostać uruchomione we FreeCAD-zie przez wykonanie makra. Poniższy obraz pokazuje BOLTS działające wewnątrz FreeCAD-a.

Freecad-bearing.png

Kolejnym interesującym zewnętrznym projektem jest importer EAGLE, który pozwala importować do FreeCAD-a projekty płytek PCB wykonanych w kilku różnych aplikacjach.

Eksport WebGL

Z poziomu FreeCAD-a, możesz teraz wyeksportować swoją scenę jako plik html z WebGL. Ten plik zawiera osadzoną przeglądarkę three.js, która pozwala obejrzeć scenę z poziomu Internetu, bez konieczności instalacji jakiejkolwiek wtyczki, o ile używasz przeglądarki obsługującej WebGL.

System jednostek

W końcu, system jednostek został zaimplementowany na poziomie FreeCAD-a, przez co jest dostępny we wszystkich modułach. Możesz teraz wybrać w preferencjach schemat jednostek. Obecnie dostępne schematy zawierają milimetry, metry i jednostki imperialne, więcej schematów powinno być dostępne niebawem. Gdy tylko schemat jest ustanowiony, większość właściwości i narzędzi FreeCAD-a będzie preferować ich użycie. Jednak system jest elastyczny i większości miejsc, możesz mieszać jednostki jak tyko chcesz, np. dając wymiary w calach w dokumencie ustawionym na milimetry.

Arkusze Stylów

FreeCAD 0.14 staje się nawet jeszcze bardziej konfigurowalny dzięki dodaniu Arkuszy Stylów używanych do kontrolowania obrazu tła okna głównego. Użytkownik nie jest już zmuszony do używania szarego, kamiennego tła. Niemal każdy obraz, zdjęcie czy własny deseń może zostać wykorzystany do wypełnienia przestrzeni tła w głównym oknie FreeCAD-a.

Style Sheets.png

Nadpisywanie stylów wyświetlania

Domyślny pasek narzędzi Widoku został rozszerzony o kilka nowych przycisków dla łatwego przełączania całego widoku 3D między trybami siatki, cieniowanym i cieniowanym z konturami.

Okno 3D i wygładzanie krawędzi

Nowe opcje zostały dodane do systemu wygładzania krawędzi 3D w FreeCAD-zie. Możesz je znaleźć w ustawieniach. Jeśli masz dobry układ graficzny, to możesz teraz się cieszyć FreeCAD-em z bardzo wysokiej jakości wygładzaniem krawędzi.

Part

Połączenie przekrojów (Loft) i wyciągnięcie po ścieżce (Sweep)

Narzędzia Part Loft i Part Sweep zostały poprawione i mogą teraz używać obiektów Warsztatu Draft jako profili

Odsunięcie (Offset)

Nowe narzędzie Part Offset tworzy kopię wybranego kształtu w określonej odległości od niego.

Grubość (Thickness)

Nowe narzędzie Part Thickness jest teraz dostępne. To narzędzie działa na bryłę i zamienia ją w obiekt wydrążony, nadając każdej z ścian określoną grubość.

Utwórz Kombinację (Make Compound)

Part Workbench zawiera teraz narzędzie Make Compound, które pozwala szybko tworzyć obiekt kombinację z zestawu zaznaczonych kształtów.

Prymitywy Part

Nowe prymitywy Part zostały dodane do narzędzia Part CreatePrimitives: graniastosłupy, wielokąty foremne i spirale są teraz łatwe do utworzenie przez ustawienie kilku parametrów. Dalej, niektóre narzędzia z Draft Workbench mogą skorzystać z tej funkcji i również tworzyć te prymitywy, zamiast zwykłych obiektów Draft, jeśli odpowiednia opcja jest ustawiona w preferencjach Draft.

Part Create Primitives1.jpeg

Narzędzia pomiarowe

Nowy zestaw narzędzi pomiarowych został dodany do warsztatu Part. Możesz nim wybrać dwa elementy (wierzchołki, krawędzie lub ściany) i wyświetlić bezwzlędną odległość między nimi oraz odległość wzdłuż osi X i Y.

PartDesign & Szkicownik(Sketcher)

Weryfikacja szkicu

Szkicownik zawiera teraz nowe narzędzie Sprawdź poprawność szkicu (Validate sketch) by pomóc ci sprawdzić szkic przez znalezienie brakujących lub zbędnych więzów. Może one też automatycznie dodać brakujące więzy by w pełni ustalić twój szkic.

Generator kół zębatych

Narzędzie generatora ewolwentowych kół zębatych zostało dodane do warsztatu PartDesign by szybko tworzyć takie koła z zadanych parametrów.

Rysunek (Drawing)

Automatyczne rzutowanie

Warsztat Rysunku (Drawing) jest dalej usprawniany nowymi, ekscytującymi funkcjami. Projekcje Ortograficzne pozwalają teraz wyświetlać wszystkie widoki jak i zapewniać znacznie lepszą kontrolę nad poszczególnymi widokami. Kolejna kluczowa funkcja, Szablony Rysunku mogą zawierać teraz informacje definiujące położenie Granic i Bloku Tytułowego, które będą automatycznie ograniczać granice Projekcji jak i zapobiegać nachodzeniu na obszar zajęty przez Blok Tytułowy.

DrawingWB.png

Symbole

Nowe narzędzie Symbol Rysunkowy jest dostępne w Warsztacie Rysunku pozwalając na szybkie umieszczanie obiektów SVG w arkuszu Rysunku. Te obiekty są przechowywane w pliku FreeCAD-a, więc nie musisz dodawać oryginalnego pliku SVG, gdy dystrybuujesz swoje pliki.

Raytracing

Nowe narzędzia renderingu

Raytracing example.jpg

Zatroszczono się również o Moduł Raytracingu i jego pasek narzędzi został przebudowany. "Stare" przyciski które ręcznie tworzyły częściowe pliki povray zostały usunięte (są one ciągle dostępne w menu) i teraz możesz tworzyć rendering w ten sam sposób jak używasz warsztatu Rysunku: Tworzysz nowy projekt, nadajesz mu szablon i w końcu wypełniasz go widokami twoich obiektów. Gdy wszystko jest gotowe, po prostu wciśnij przycisk renderingu lub wyeksportuj do pliku gotowego na rendering na zewnątrz FreeCAD-a.

System szablonów Raytracingu również został rozszerzony i szablony są teraz łatwiejsze w obsłudze i tworzeniu.

Pliki .pov utworzone przez FreeCAD-a zawierają teraz informację o proporcjach obrazu. Użytkownicy nie muszą dalej zachowywać proporcji 4:3 w swoich ustawieniach Raytracingu lub manualne edytować plik wyjściowy w celu uzyskania prawidłowego renderu. Teraz może być wprowadzona dowolna szerokość i wysokość, bez strachu, że wyrenderowane obiekty będą spłaszczone lub wyciągnięte.

Obsługa Luxrender

Razem z istniejącą obsługą POV-Ray, warsztat Raytracingu obsługuje tera również LuxRender. Podczas gdy POV-Ray klasycznym raytracerem, który emituje promienie z kamery w celu znalezienia koloru każdego piksela obrazu, Luxrender jest bezstronnym rendererem, który potrzebuje znacznie więcej czasu na rendering scen, ale tworzy znacznie bardziej realistycznie oświetlenie.

Arkusz kalkulacyjny (Spreadsheet)

Nowy Warsztat Arkusza Kalkulacyjnego został dodany do FreeCAD-a. Pozwala on tworzyć obiekty arkusza kalkulacyjnego zawierające dwuwymiarowe dane. Wyposażony jest on również w edytor pozwalający zmieniać zawartość arkusza (tekst, liczby i niektóre podstawowe formuły są obsługiwane), specjalny obiekt kontrolera komórek, który może skanować dokument dla określonych typów obiektów, wydobywając z nich określone właściwości i wypełniać wybrany zakres komórek ich wartościami.

Arch tutorial 53.jpg

Rysunek (Draft)

Import/eksport DWG

FreeCAD może teraz importować i eksportować do formatu DWG, dzięki darmowemu, wieloplatformowemu Teigha Converter. Gdy tylko Teigha Converter jest zainstalowany, a ścieżka do niego jest ustawiona w preferencjach FreeCAD Draft, FreeCAD jest gotów do używania go do importu i eksportu plików dwg, przez konwersję ich do dxf i użycie importera/eksportera Draft. Dlatego też import i eksport plików dwg ma te same ograniczenia co format dxf.

Draft to Drawing działa z grupami

Narzędzie Draft to Drawing, używane do umiejscawiania obiektów Draft na arkuszu rysunku (Drawing), może być teraz stosowany na grupach, pozwalając na tworzenie mniejszej liczby obiektów Widoku w arkuszu rysunku. Inteligentnie łącząc twoje obiekty Draft w kilka grup, możesz uzyskać szybki sposób na kontrolę wyglądu wielu obiektów na twojej stronie.

Wymiarowanie zostało przepisane

Narzędzie Draft Dimension zostało całkowicie przepisane i obiekty wymiarów zachowują się teraz znacznie lepiej, oraz zyskały kilka nowych właściwości, pozwalających na ich lepsze dostrojenie, jak ładniejsze i skalowalne strzałki, większa kontrola nad pozycją tekstu i kierunkiem wymiaru i, przede wszystkim, lepsze wsparcie Modułu Drawing. Teraz możesz umiejscawiać wymiary w dowolnym miejscu przestrzeni 3D i oczekiwać prawidłowych rezultatów, gdy umieszczasz je na arkuszu rysunku (Drawing) przy użyciu narzędzia Draft Drawing.

Draft dimensions recode.jpg

Kreskowanie

Warsztat Draft zawiera teraz też nową zabawkę: kreskowanie. Na określonych obiektach Draft (tych, które formują zamknięty kształt, jak zamknięte polilinie, prostokąty, wielokąty foremne czy okręgi), można teraz stosować kreskowanie. Obecnie dostępne jest tylko kilka domyślnych wzorów kreskowania, ale ponieważ te wzory są bardzo łatwe do utworzenia (to po prostu pliki svg), inne mogą zostać utworzone właśnie przez użytkownika i domyślna kolekcja może rozrosnąć się szybko. Obiekty Draft z wzorami są wiernie obsługiwane przez warsztat Drawing.

Draft hatches.jpg

Elipsy

Została dodana obsługa elips, warsztat Draft pozwala teraz ci rysować pełne elipsy lub ich wycinki.

Faza

Jak przy zaokrągleniach, które pojawiły się w wydaniu 0.13, prostokąty Draft, przewody i wielokąty zyskały teraz nową właściwość, która fazuje ich kąt. Faza jest stosowana przed zaokrągleniem i obie właściwości mogą być używane razem, pozwalając ci przekształcać prosty przewód w skomplikowany obiekt o złożony z wielu sekcji.

Upgrade i downgrade zostały przepisane

The Draft Upgrade and Draft Downgrade tools, before hermetic pieces of magic, from which you were never too sure what the result would be, have been recoded, and now output much friendlier messages, informing you what has been done and why. They are now also available to python scripting, not only as a whole, but also their internal operations, so you can precisely order a certain upgrade type to be performed.

Facebinder

A new Draft Facebinder tool has been added, that does a very simple but potentially very useful operation: It gathers any number of selected faces from different objects, and creates a new object from these faces. The new object keeps links to the original objects, so any change in them is reflected in the facebinder object. This should prove useful above all for architectural objects, where you can now construct new objects from the faces of several others.

Shape strings

The Draft ShapeString tool creates planar objects from a text and a truetype font. These objects, unlike common annotations such as the Draft Text, are real 3D objects, can be extruded, and can therefore be used to create engravings and other kinds of 3D objects with text in relief.

Bezier Curves

Alongside the existing arcs of circle and B-spline curves, a new type of curve has just been merged in the Draft module: Bezier curves. They can be created by clicking points, the same way as other Draft objects, but you can then edit them and modify their handle points, gaining a very precise control over the curve shape.

Arch

Structure presets + profiles

The Arch Structure tool has gained several improvements: it now features presets, which allow you to quickly build a beam or column based on a standard profile such as INP or HEB, and an easier placement system, with a special snapping mode. You can now also give structural elements an extrusion path, so very advanced configurations become possible. Some of the pieces offered by BOLTS can also be created directly as Arch structural elements.

Window presets

The Arch Window tool also gained a new presets system. Although still based on sketches, which ensures maximum flexibility (virtually any window type can be easily created), new windows can now be made from a series of presets. You only need to choose a preset, fill a couple of parameters, and place your window, in an exiting wall or structural element if you wish so. Underneath, an appropriate sketch will be created, which is still editable at any later time.

Screenshot arch window.jpg

Spaces

A new Space object is now available, allowing you to build, mark and compute spaces and floor areas. These space objects always encompass a solid volume, so you can always know their volume and floor area. They can be built from a solid shape, or from a set of boundary faces.

Multilayer walls

Walls can now be multilayer, with a very simple trick: Several walls can be based on a same baseline, specifying an offset distance from the baseline. This, combined for example with Arch Frames, allows for example to create complex framed walls, or walls with an insulation layer. Furthermore, these walls are aware of their "brothers" (other walls based on the same baseline), and any window placed on one of these walls will also create a hole on its brothers.

Screenshot arch multiwall.jpg

Stairs

A new Stairs tool has also been added, which allows you to build complex stairs from a couple of parameters. Currently only straight stairs are available, but the list will grow over time. These stairs have many configuration parameters, such as the size of the step floor, or the type of their structure.

Reinforcing bars

Reinforcing bars (also called rebars) have been introduced with the Arch Rebar tool. They are also based on sketches, which ensures great flexibility. They are created basically by drawing thr diagrams of the bars on the appropriate faces of structural elements, then turning those diagrams into actual rebars.

Screenshot arch rebar.jpg

Frames

Frame systems are used everywhere in architecture: Railings, structural systems, frame walls, etc. The new Arch Frame tool allows to easily create all kinds of frames, by combining a profile object, which can be any flat, extrudable shape, such as a rectangle or a circle, and a layout object, which defines extrusion lines on which the members of the frame object are placed. Layouts are typically drawn with the Sketcher Workbench. These Frame objects can then be turned into walls or structures if needed.

Survey

Another simple but useful tool is now available in the Arch workbench: the Arch Survey mode. In this mode, you click on vertices, edges, faces or whole objects, and get their height, length, area or volume. This information is shown on the model, but also copied to the clipboard, and gathered as text, so it is easy to paste in other applications, giving you a pretty fast workflow when building quantities bills.

Tutorial

A new 35-page tutorial describes the Arch workbench in all its details, following a complete exercise.

IFC import & export

Much work has been done on both FreeCAD and IfcOpenShell, which is the piece of software responsible for handling IFC files in the Arch module. When using a development version of IfcOpenShell, apart from a spectacular gain in speed when importing medium-sized IFC files (around 50Mb), FreeCAD is also able to export models to the IFC format. The support to export is still in first stages of development, but already manages to export files readable without errors by most of the major IFC-supporting applications.

Full list

The full list of bugfixes and new features can be read on http://freecadweb.org/tracker/changelog_page.php

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎čeština • ‎русский