Raytracing Module/sv

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:25, 7 December 2013 by Renatorivo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Denna modul är tänkt att skicka innehållet i din scen till en extern rendererare, för att generera fotorealistiska bilder på ditt arbete. Renderingsmodulen är fortfarande i ett mycket tidigt skede, så du har inte så många tillgängliga alternativ för tillfället. För närvarande finns endast ett grundläggande verktygsset för att exportera Del objekt som POV-ray filer. Dessa filer kan sedan laddas i POV-ray och renderas.


Gränssnittsverktyg

Detta är verktyg för att exportera ditt 3D arbete till externa renderare
Exportera en Vy

Det lättaste sättet är att exportera den nuvarande 3D vyn och allt dess innehåll till en Povray fil. Först, så måste du skapa din CAD data och positionera 3D Vyns orientering som du vill ha den. Välj sedan "Exportera Vy..." från raytracing menyn.


FreeCAD Raytracing.jpg


Du tillfrågas efter en plats att spara den resulterande *.pov filen. Efter det så kan du öppna den i Povray och rendera:


Povray.jpg


Som vanligt i en renderare så kan du göra stora och fina bilder:


Scharniergreifer render.jpg


Skript

Här ser du hur du använder dessa funktioner i python:

import Raytracing,RaytracingGui
OutFile = open('C:/Documents and Settings/jriegel/Desktop/test.pov','w')
OutFile.write(open(App.getResourceDir()+'Mod/Raytracing/Templates/ProjectStd.pov').read())
OutFile.write(RaytracingGui.povViewCamera())
OutFile.write(Raytracing.getPartAsPovray('Box',App.activeDocument().Box.Shape,0.800000,0.800000,0.800000))
OutFile.close()
del OutFile


Länkar

Om POV-Ray:Om andra öppen-källkod renderare (för framtida implementering):Available translations of this page: Flag-en.jpg Flag-de.jpg Flag-es.jpg Flag-fr.jpg Flag-pl.jpg Flag-ru.jpg