Editor vlastností

From FreeCAD Documentation
Revision as of 12:57, 12 April 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎한국어

Přehled

Editor vlastností je jeden z nejdůležitějších nástrojů FreeCADu a hlavní prvek při práci s FreeCADem. Editor vlastností umožňuje správu vlastností objektů v dokumentu.

Obecně je editor vlastností určen k práci s jedním objektem v jednom čase. Hodnoty zobrazované v editoru vlastností patří vždy k aktuálnímu aktivnímu dokumentu (dávejte pozor, který dokument je právě aktivní, když pracujete na vícenásobném dokumentu). Pokud není vybrán žádný prvek (nebo v dokumentu nejsou žádné prvky) bude editor vlastností prázdný.

Ne všechny vlastnosti mohou být upravovány v daném čase. V závislosti na specifickém stavu budou některé vlastnosti zobrazovány pouze pro čtení.

Vlastnosti objektu jsou seskupovány v oknech vlastností a dat a zobrazovány na různých záložkách.

Různé objekty mohou mít různé vlastnosti. Nicméně některé vlastnosti jsou společné pro všechny objekty, například pozice a otočení objektu jsou datové vlastnosti, které lze upravovat.

Definování vlastností

Properties play a very important part in FreeCAD, since it has been designed to work with parametric objects, which are objects defined only by their properties.

Custom scripted objects in FreeCAD can have properties of the following types:

Boolean
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Link
LinkList
Matrix
Vector
VectorList
Placement
PlacementLink
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle

Example of Part object properties

Properties

There are two types of feature properties accessible through tabs at the bottom of the property editor:

PohledView : properties related to the "visual" display of an object.
ÚdajeData : properties related to the "physical" parameters of an object.

View

PartDesign Revolution en 03.png

Base

 • PohledBounding Box : Indicates if a box showing the overall extent of the object is to be displayed. Value False, or True (Default, False).
 • PohledControl Point : Indicates if the feature control points are to be displayed. Value False, or True (Default, False).
 • PohledDeviation : Sets the accuracy of the polygonal representation of the model in the 3d view (tessellation). Lower values = better quality. The value is in percent of object's size (deviation in mm = (w+h+d)/3*valueInPercent/100, where w,h,d are the bounding box dimensions).
 • PohledDisplay Mode :Display mode of the feature, Flat lines, Shaded, Wireframe, Points Vue DisplayModePartDesign fr 00.png. (Default, Flat lines).
 • PohledLighting : Lighting One side, Two side Vue Lighting fr 00.png. (Default, Two side).
 • PohledLine Color : Gives the color of the line (edges) (Default, 25, 25, 25).
 • PohledLine Width : Gives the thickness of the line (edges) (Default, 2).
 • PohledPoint Color : Gives the color of the points (ends of the feature) (Default, 25, 25, 25).
 • PohledPoint Size : Gives the size of the points (Default, 2).
 • PohledSelectable : Allows selection of the feature. Value False, ou True (Default, True).
 • PohledShape Color : Give the color shape (default, 204, 204, 204).
 • PohledTransparency : Sets the degree of transparency in the feature of 0 to 100 (Default, 0).
 • PohledVisibility : Determines the visibility of the feature (like the bar SPACE). Value False, or True (Default, True).


Data

PartDesign Revolution en 04.png

Base


ÚdajePlacement : Summary of the data below. Every feature has a placement that can be controlled through the Data Properties table. It controls the placement of the part with respect to the coordinate system. NOTE: The placement properties do not affect the physical dimensions of the feature, but merely its position in space!
If you select the title Placement Options Placement, a button with three small points appears to the right. Clicking this button ..., opens the Tasks_Placement options window.


ÚdajeAngle : Specifies the angle to be used with the axis property (below). An angle is set here, and the axis that the angle acts upon is set with the axis property. The feature is rotated by the specified angle, about the specified axis. A usage example might be if you created a revolution feature as required, but then needed to rotate the whole feature by some amount, in order to allow it to line-up with another pre-existing feature.


ÚdajeAxis : This property specifies the axis/axes about which the feature is to be rotated. The exact value of rotation comes from the angle property (above). This property takes three arguments, which are passed as numbers in the x, y, and z boxes in the tool. Setting a value for more than one of the axes will cause the part to be rotated in each axis, by the angle value multiplied by the value for the axis. For example, with an angle of 15° set, specifying a value of 1.0 for x, and 2.0 for y will cause the finished part to be rotated 15° in the x-axis AND 30° in the y-axis.


ÚdajePosition : This property specifies the base point to which all dimensions refer. This takes three arguments, which are passed as numbers to the x, y, and z boxes in the tool. Setting a value for more than one of the boxes will cause the part to be translated by the number of units along the corresponding axis.


ÚdajeLabel : The Label is the name given to the object (feature), this name can be changed as desired.


PS: The displayed properties can vary, depending on the tool used.