Project utility/ro

From FreeCAD Documentation
Revision as of 08:12, 29 October 2018 by Luc (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Std Project utility.png Std Project utility

Menu location
Tools → Project utility
Workbenches
All
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
...


Descriere

"Project utility" este un instrument pentru a repara un fișier FCStd în cazul în care este deteriorat indiferint de modiv. Deoarece un fișier FCStd este o arhivă zip, instrumentul oferă o funcție de extragere a unui proiect, iar utilizatorul poate de ex. efectua modificări pe Document.xml (sau orice vrea să facă) și apoi poate construi din nou un fișier FCStd valabil.


‎


Legături

File Format FCStd