Pivy

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:11, 4 October 2014 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "FreeCAD erbjuder ett lätt sätt att använda sådana återanrop:")
Jump to navigation Jump to search

Pivy är ett python bindnings bibliotek för Coin3d, det 3D-renderingsbibliotek som används av FreeCAD. när det importeras i en körande python tolk, så kan du föra en direkt dialog med alla körande scengrafer, som FreeCAD's 3D vyer, eller att även skapa nya. Pivy följer med i en standard FreeCAD installation.

Coin biblioteket är uppdelat i flera delar, själva coin, för manipulation av scengrafer och bindningar för flera GUI system, som windows, eller som i vårt fall, qt. Dessa moduler är även tillgängliga för pivy, beroende på om de finns i systemet. Coin modulen finns alltid, och det är vad vi kommer att använda i alla fall, eftersom vi inte behöver bry oss om att förankra vårt 3D fönster i något gränssnitt, det görs redan av FreeCAD själv. Allt vi behöver göra är detta:

 from pivy import coin

Komma åt och ändra scengrafen

Vi såg i Scengraf sidan hur en typisk Coin scen är organiserad. Allt som syns i en FreeCAD 3D vy är en coin scengraf, organiserad på samma sätt. Vi har en rotnod, och alla objekt på skärmen är dess barn.

FreeCAD har ett lätt sätt att komma åt 3D vy scengrafens rotnod:

 sg = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getSceneGraph()
 print sg

Detta kommer att returnera rotnoden:

 <pivy.coin.SoSelection; proxy of <Swig Object of type 'SoSelection *' at 0x360cb60> >

Vi kan inspektera vår scen's närmaste barn:

 for node in sg.getChildren():
   print node

En del av dessa noder, som SoSeparators eller SoGroups, kan själva ha barn. Den kompletta listan på de tillgängliga coin objekten kan återfinnas på official coin documentation.

Låt oss försöka lägga till något till vår scengraf nu. Vi lägger till en snygg röd kub:

 col = coin.SoBaseColor()
 col.rgb=(1,0,0)
 cub = coin.SoCube()
 myCustomNode = coin.SoSeparator()
 myCustomNode.addChild(col)
 myCustomNode.addChild(cub)
 sg.addChild(myCustomNode)

och här är vår (snygga) röda kub. Låt os nu försöka detta:

 col.rgb=(1,1,0)

Se? Allt är fortfarande åtkomligt och förändringsbart direkt. Inget behov av omberäkningar eller omritningar, coin tar hand om allt. Du kan lägga till saker till din scengraf, ändra egenskaper, gömma saker, visa temporära objekt, allting. Detta gäller förstås endast visningen i 3D vyn. Den visningen beräknas om av FreeCAD när filen öppnas, och när ett objekt behöver omberäknas. Så om du ändrar en aspekt på ett existerande FreeCAD objekt, så kommer dessa ändringar att förloras om objektet beräknas om eller när du öppnar filen igen.

En nyckel till arbete med scengrafer i dina skript är att kunna komma åt vissa egenskaper på de noder som du vid behov lägger till. Till exempel, om vi skulle vilja flytta vår kub, så skulle vil ha lagt till en SoTranslation nod till vår anpassade nod, och det skulle ha sett ut så här:

 col = coin.SoBaseColor()
 col.rgb=(1,0,0)
 trans = coin.SoTranslation()
 trans.translation.setValue([0,0,0])
 cub = coin.SoCube()
 myCustomNode = coin.SoSeparator()
 myCustomNode.addChild(col)
 mtCustomNode.addChild(trans)
 myCustomNode.addChild(cub)
 sg.addChild(myCustomNode)

Kom ihåg att i en openInventor scengraf, så är ordningen viktig. en nod påverkar efterkommande saker, så du kan säga något som : färg röd, kub, färg gul, sfär, och du kommer att få en röd kub och en gul sfär. Om vi lade till förflyttning till vår existerande anpassade nod, så skulle den komma efter kuben, och inte påverka den. Om vi hade satt in den när vi skapade den, som här ovan, så skulle vi nu kunna göra:

 trans.translation.setValue([2,0,0])

Och vår kub skulle hoppa 2 enheter åt höger. Slutligen, att ta bort något görs med:

 sg.removeChild(myCustomNode)

Använda återanropsmekanismer

En återanropsmekanism är ett system som tillåter ett bibliotek som du använder, som vårt coin bibliotek, att anropa tillbaka, vilket innebär att anropa en viss funktion från ditt för närvarande körande python objekt. Detta är väldigt användbart, därför att på det sättet så kan coin meddela python objektet om någon specifik händelse uppstår i scenen. Coin kan övervaka väldigt olika saker, som musposition, musklick, tangentbordsnedtryckningar, och många andra saker.

FreeCAD erbjuder ett lätt sätt att använda sådana återanrop:

 class ButtonTest:
  def __init__(self):
   self.view = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView
   self.callback = self.view.addEventCallbackPivy(SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(),self.getMouseClick) 
  def getMouseClick(self,event_cb):
   event = event_cb.getEvent()
   if event.getState() == SoMouseButtonEvent.DOWN:
    print "Alert!!! A mouse button has been improperly clicked!!!"
    self.view.removeEventCallbackSWIG(SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(),self.callback) 
 
 ButtonTest()

The callback has to be initiated from an object, because that object must still be running when the callback will occur. See also a complete list of possible events and their parameters, or the official coin documentation.

Documentation

Unfortunately pivy itself still doesn't have a proper documentation, but since it is an accurate translation of coin, you can safely use the coin documentation as reference, and use python style instead of c++ style (for example SoFile::getClassTypeId() would in pivy be SoFile.getClassId())

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎日本語