Difference between revisions of "Pivy/sv"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "och här är vår (snygga) röda kub. Låt os nu försöka detta:")
(Created page with "Se? Allt är fortfarande åtkomligt och förändringsbart direkt. Inget behov av omberäkningar eller omritningar, coin tar hand om allt. Du kan lägga till saker till din sce...")
Line 39: Line 39:
 
  col.rgb=(1,1,0)
 
  col.rgb=(1,1,0)
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
See? everything is still accessible and modifiable on-the-fly. No need to recompute or redraw anything, coin takes care of everything. You can add stuff to your scenegraph, change properties, hide stuff, show temporary objects, anything. Of course, this only concerns the display in the 3D view. That display gets recomputed by FreeCAD on file open, and when an object needs recomputing. So, if you change the aspect of an existing FreeCAD object, those changes will be lost if the object gets recomputed or when you reopen the file.
+
Se? Allt är fortfarande åtkomligt och förändringsbart direkt. Inget behov av omberäkningar eller omritningar, coin tar hand om allt. Du kan lägga till saker till din scengraf, ändra egenskaper, gömma saker, visa temporära objekt, allting. Detta gäller förstås endast visningen i 3D vyn. Den visningen beräknas om av FreeCAD när filen öppnas, och när ett objekt behöver omberäknas. Så om du ändrar en aspekt på ett existerande FreeCAD objekt, så kommer dessa ändringar att förloras om objektet beräknas om eller när du öppnar filen igen.
  
 
A key to work with scenegraphs in your scripts is to be able to access certain properties of the nodes you added when needed. For example, if we wanted to move our cube, we would have added a SoTranslation node to our custom node, and it would have looked like this:
 
A key to work with scenegraphs in your scripts is to be able to access certain properties of the nodes you added when needed. For example, if we wanted to move our cube, we would have added a SoTranslation node to our custom node, and it would have looked like this:

Revision as of 21:10, 4 October 2014

Pivy är ett python bindnings bibliotek för Coin3d, det 3D-renderingsbibliotek som används av FreeCAD. när det importeras i en körande python tolk, så kan du föra en direkt dialog med alla körande scengrafer, som FreeCAD's 3D vyer, eller att även skapa nya. Pivy följer med i en standard FreeCAD installation.

Coin biblioteket är uppdelat i flera delar, själva coin, för manipulation av scengrafer och bindningar för flera GUI system, som windows, eller som i vårt fall, qt. Dessa moduler är även tillgängliga för pivy, beroende på om de finns i systemet. Coin modulen finns alltid, och det är vad vi kommer att använda i alla fall, eftersom vi inte behöver bry oss om att förankra vårt 3D fönster i något gränssnitt, det görs redan av FreeCAD själv. Allt vi behöver göra är detta:

 from pivy import coin

Komma åt och ändra scengrafen

Vi såg i Scengraf sidan hur en typisk Coin scen är organiserad. Allt som syns i en FreeCAD 3D vy är en coin scengraf, organiserad på samma sätt. Vi har en rotnod, och alla objekt på skärmen är dess barn.

FreeCAD har ett lätt sätt att komma åt 3D vy scengrafens rotnod:

 sg = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getSceneGraph()
 print sg

Detta kommer att returnera rotnoden:

 <pivy.coin.SoSelection; proxy of <Swig Object of type 'SoSelection *' at 0x360cb60> >

Vi kan inspektera vår scen's närmaste barn:

 for node in sg.getChildren():
   print node

En del av dessa noder, som SoSeparators eller SoGroups, kan själva ha barn. Den kompletta listan på de tillgängliga coin objekten kan återfinnas på official coin documentation.

Låt oss försöka lägga till något till vår scengraf nu. Vi lägger till en snygg röd kub:

 col = coin.SoBaseColor()
 col.rgb=(1,0,0)
 cub = coin.SoCube()
 myCustomNode = coin.SoSeparator()
 myCustomNode.addChild(col)
 myCustomNode.addChild(cub)
 sg.addChild(myCustomNode)

och här är vår (snygga) röda kub. Låt os nu försöka detta:

 col.rgb=(1,1,0)

Se? Allt är fortfarande åtkomligt och förändringsbart direkt. Inget behov av omberäkningar eller omritningar, coin tar hand om allt. Du kan lägga till saker till din scengraf, ändra egenskaper, gömma saker, visa temporära objekt, allting. Detta gäller förstås endast visningen i 3D vyn. Den visningen beräknas om av FreeCAD när filen öppnas, och när ett objekt behöver omberäknas. Så om du ändrar en aspekt på ett existerande FreeCAD objekt, så kommer dessa ändringar att förloras om objektet beräknas om eller när du öppnar filen igen.

A key to work with scenegraphs in your scripts is to be able to access certain properties of the nodes you added when needed. For example, if we wanted to move our cube, we would have added a SoTranslation node to our custom node, and it would have looked like this:

 col = coin.SoBaseColor()
 col.rgb=(1,0,0)
 trans = coin.SoTranslation()
 trans.translation.setValue([0,0,0])
 cub = coin.SoCube()
 myCustomNode = coin.SoSeparator()
 myCustomNode.addChild(col)
 mtCustomNode.addChild(trans)
 myCustomNode.addChild(cub)
 sg.addChild(myCustomNode)

Remember that in an openInventor scenegraph, the order is important. A node affects what comes next, so you can say something like: color red, cube, color yellow, sphere, and you will get a red cube and a yellow sphere. If we added the translation now to our existing custom node, it would come after the cube, and not affect it. If we had inserted it when creating it, like here above, we could now do:

 trans.translation.setValue([2,0,0])

And our cube would jump 2 units to the right. Finally, removing something is done with:

 sg.removeChild(myCustomNode)

Using callback mechanisms

A callback mechanism is a system that permits a library that you are using, such as our coin library, to call you back, that is, to call a certain function from your currently running python object. This is extremely useful, because that way coin can notify you if some specific event occurs in the scene. Coin can watch very different things, such as mouse position, clicks of a mouse button, keyboard keys being pressed, and many other things.

FreeCAD features an easy way to use such callbacks:

 class ButtonTest:
  def __init__(self):
   self.view = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView
   self.callback = self.view.addEventCallbackPivy(SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(),self.getMouseClick) 
  def getMouseClick(self,event_cb):
   event = event_cb.getEvent()
   if event.getState() == SoMouseButtonEvent.DOWN:
    print "Alert!!! A mouse button has been improperly clicked!!!"
    self.view.removeEventCallbackSWIG(SoMouseButtonEvent.getClassTypeId(),self.callback) 
 
 ButtonTest()

The callback has to be initiated from an object, because that object must still be running when the callback will occur. See also a complete list of possible events and their parameters, or the official coin documentation.

Documentation

Unfortunately pivy itself still doesn't have a proper documentation, but since it is an accurate translation of coin, you can safely use the coin documentation as reference, and use python style instead of c++ style (for example SoFile::getClassTypeId() would in pivy be SoFile.getClassId())

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎日本語