Path: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
Revision as of 06:17, 21 May 2022 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "===Przybory===")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Informacje ogólne

Ekran preferencji środowiska pracy TechDraw znajduje się w Edytorze ustawień, Edycja → Preferencje ... → Path.

Dostępne są cztery zakładki: Ustawienia dla zadania, Ulepszenia, GUI i Zaawansowane.

Ustawienia dla zadania

Dostępne są cztery sekcje: Ogólne, Post-procesor, Konfiguracja i Przybory.

Ogólne

Preference Path Tab 01 01 V020.png

Post-procesor

Preference Path Tab 01 02 V020.png

Konfiguracja

Preference Path Tab 01 03 V020.png

Przybory

Preference Path Tab 01 04 V020.png

Ulepszenia

Preference Path Tab 02 V020.png

GUI

Preference Path Tab 03 V020.png

Zaawansowane

Preference Path Tab 04 V020.png