Díl Torus

From FreeCAD Documentation
Revision as of 14:19, 13 February 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Previous: Part Sphere.png Sphere

Part Torus.svg Díl_Torus

Umístění Menu
Díl -> Torus
Pracovní stoly
Modul Díl, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Díl Vytváření zákl.geom.tvarů


Vytvoří jednoduchý parametrický torus podle parametrů pozice, úhel1, úhel2, úhel3, poloměr1 a poloměr2. Při vytvoření je torus umístěn do počátečního bodu (bod 0,0,0). Parametry úhly dovolují vytvořit částečný torus místo celého (úhly jsou defaultně nastaveny na 360°), poloměr 1 definuje vnitřní díru a poloměr 2 určuje tloušťku torusu.

SimpleTorus.jpg

How to use

In the Part workbench click on the torus icon Part Torus.png. The torus will be positioned at origin (point 0,0,0) on creation. The angle parameters (angle1, angle2, angle3), as well as the radius parameter (radius1 , radius2) parameters permit to parametrize the torus, see next paragraph.

Option

TorusExampleOverviewParameters.jpg

Parameter

A torus can be assimilated to a small disc that makes a circular orbit around an imaginary axe. Thus the parametric torus is defined by the following parameters:

  • Radius1: Radius of the circle around which the disc circulate
  • Radius2: Radius of the disc defining the form of the torus
  • Angle1: 1st angle to cut / define the disc of the torus
  • Angle2: 2nd angle to cut / define the disc of the torus
  • Angle3: 3rd angle to define the circumference of the torus.

as well as the standard set of placement parameters. The pictures below give a visual overview of the parameters antecedently mentioned:

TorusExampleRadius1.jpg The parameter Radius1 has a value of 20 mm.

TorusExampleRadius2.jpg The parameter Radius2 has a value of 2 mm.

TorusExampleAngle1.jpg The parameter Angle1 has a value of -90°. Notice that, the "angle measure" tool cannot display negative angle. Considered the displayed value in picture as "-90°".

TorusExampleAngle2.jpg The parameter Angle2 has a value of 90°.

TorusExampleAngle3.jpg

The parameter Angle3 has a value of 90°.


Arrow-left.svg Previous: Part Sphere.png Sphere