Part: Wyciągnięcie przez obrót

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:01, 25 August 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Part Revolve.svg Część: Wyciągnij przez obrót

Lokalizacja w menu
Część → Wyciągnij przez obrót
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Funkcja ta obraca wybrany obiekt tworząc wyciągnięcie wokół wybranej osi. Dozwolone są następujące typy kształtów, które prowadzą do uzyskania kształtów wyjściowych (Zobacz wskazówki dotyczące wyjątków):

Kształt wejściowy Forma wyjściowa
Wierzchołek Krawędź
Krawędź Powierzchnia
Linia łamana Powłoka
Powierzchnia Bryła
Powłoka Bryła złozona (Compsolid)

Bryły lub bryły złożone nie są dozwolone jako kształty wejściowe. Również standardowe związki nie są obecnie dozwolone. Przyszłe wersje programu będą weryfikowały rzeczywisty typ kształtu obiektów złożonych.

Dialog-revolve.png

Argument Kąt określa, jak daleko obiekt ma być obrócony. Współrzędne przesuwają początek osi obrotu w stosunku do początku układu współrzędnych.

Jeśli wybierzemy oś zdefiniowaną przez użytkownika, to liczby określają kierunek osi obrotu w stosunku do układu współrzędnych: Jeśli współrzędna Z wynosi 0, a współrzędne Y i X są niezerowe, to oś znajduje się na płaszczyźnie X-Y. Jej kąt jest taki, że jej styczna jest stosunkiem podanych współrzędnych X i Y.

Uwagi

  • Jeśli Twoja wersja programu FreeCAD w oknie dialogowym Wyciągnij przez obrót ma pole wyboru dla bryły, możesz wykonać bryłę z zamkniętych ciągów linii i krawędzi.
  • Jeśli funkcja Wyciągnij przez obrót jest wykonywana przy użyciu osi, która przecina powierzchnię do obracania, a użytkownik chce utworzyć bryłę, wynik może być nieprawidłowy. Może się to zdarzyć z różnych powodów, samoistnego przecięcia, kierunku, itp.