Difference between revisions of "Part Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Najbardziej podstawowym obiektem, który można utworzyć jest Właściwość części, który posiada prostą właściwość {{PropertyData|miejsce umieszcze...")
(Created page with "Innym prostym obiektem używanym w obiektach geometrycznych 2D jestPart Part2DObject, który jest podstawą szkicu, oraz większo...")
Line 147: Line 147:
 
Najbardziej podstawowym obiektem, który można utworzyć jest [[Part Feature|Właściwość części]], który posiada prostą właściwość {{PropertyData|miejsce umieszczenia}}, oraz podstawowe cechy określające jego kolor i wygląd.  
 
Najbardziej podstawowym obiektem, który można utworzyć jest [[Part Feature|Właściwość części]], który posiada prostą właściwość {{PropertyData|miejsce umieszczenia}}, oraz podstawowe cechy określające jego kolor i wygląd.  
  
Another simple object used in 2D geometrical objects is [[Part Part2DObject|Part Part2DObject]], which is the base of [[Sketcher Workbench|Sketches]], and most [[Draft Workbench|Draft elements]].
+
Innym prostym obiektem używanym w obiektach geometrycznych 2D jest[[Part Part2DObject|Part Part2DObject]], który jest podstawą [[Sketcher Workbench|szkicu]], oraz większości [[Draft Workbench|elementów robocztch]].
  
 
=== Examples ===
 
=== Examples ===

Revision as of 17:57, 17 November 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Workbench Part.svg

Wprowadzenie

Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze(OCCT) Open Cascade Technology, profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D.
Środowisko pracy Part jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych prymitywów i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym Środowisku roboczym (Draft, Sketcher, PartDesign, etc.), są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Part Workbench. Dlatego też Środowisko pracy Part jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.

Obiekty stworzone przy użyciu Środowiska pracy Part są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego (łączenia i cięcia) w celu budowania bardziej złożonych kształtów. Ten wzorzec modelowania znany jest jakoStereometria konstrukcyjna (CSG) i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD. Z drugiej strony PartDesign zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje parametrycznie zdefiniowany szkic, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne (edycja cech), aż do uzyskania ostatecznego obiektu.

Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu Środowiska pracy Mesh, ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.

Part example.jpg

Part Workbench relationships.svg

Środowisko pracy Part jest podstawową warstwą, która udostępnia funkcje rysowania OCCT dla każdego Środowiska pracy w programie FreeCAD.


Narzędzia

Wszystkie narzędzia zostały umieszczone w menu głównym Środowiska pracy Part.

Prymitywy

Są to narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze pierwotnym/elementarnym.

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pozwalają one na wybór obiektu, który chcesz zmodyfikować.

 • Part CompOffsetTools.png Narzędzie do odsunięcia ...:
  • Part Offset.png 3D Offset: konstruuje kształt równoległy w pewnej odległości od oryginału.
  • Part Offset2D.png 2D Offset: konstruuje rzut równoległy w pewnej odległości od oryginału lub powiększa / zmniejsza powierzchnię płaską.
 • Part ProjectionOnSurface.png Projekcja na powierzchni: Wysunięcie logo, tekstu lub dowolnej ścianki, obszaru zamkniętego, krawędzi na powierzchni. Za pomocą występu/wysunięcia można stworzyć bryłę lub obszar zamknięty.
 • Part Booleans.png Operacje logiczne: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
 • Part Union.png Łączenie: zespaja (dodaje) dwa obieky.
 • Part Common.png Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
 • Part Cut.png Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.

Pomiary

Std Measure Menu.png Menu pomiary: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.

 • Part Measure Linear.svg Pomiar liniowy: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
 • Part Measure Angular.svg Pomiar kąta: pozwala na wykonywanie pomiarów nachylenia linii prostej.
 • Part Measure Refresh.svg Odnów pomiary: aktualizuje widok 3D, aby wyświetlić wszystkie utworzone pomiary.
 • Part Measure Clear All.svg Wyczyść wszystko: usuwa wszystkie pomiary.
 • Part Measure Toggle All.svg Przełacz widoczność: pokazuje lub ukrywa widoczność wszystkich pomiarów.
 • Part Measure Toggle 3d.svg Pokaż wybrane: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów liniowych (kolor zielony) i kątowych (kolor niebieski).
 • Part Measure Toggle Delta.svg Przełącz deltę: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów delta (kolor zielony).

Pozostałe narzędzia

Ustawienia

Koncepcje geometryczne OCCT

W terminologii OpenCascade rozróżniamy geometryczne prymitywy i kształty powierzchniowe. Geometryczny prymityw może być punktem, linią, okręgiem, płaszczyzną itp. lub nawet bardziej skomplikowanymi typami, takimi jak krzywa B-Spline lub powierzchnia. Kształt może być wierzchołkiem, krawędzią, obwodem, ścianą, bryłą lub składnikiem innych kształtów. Pierwotne elementy geometryczne nie są przeznaczone do bezpośredniego wyświetlania na scenie 3D, ale raczej do wykorzystania jako geometria konstrukcji kształtów. Na przykład, krawędź może być zbudowana z linii lub z fragmentu okręgu.

Podsumowując, prymitywy geometryczne to "bezkształtne" elementy konstrukcyjne, podczas gdy kształty topologiczne to realne obiekty na nich zbudowane.

Kompletny wykaz wszystkich prymitywów i kształtów znajduje się w Dokumentacji OCC (alternatywnie: sourcearchive.com), wyszukaj' "Geom_*" (w odniesieniu do geometrycznych elementów pierwotnych) i "TopoDS_*" (w odniesieniu do kształtów). Możesz też tam przeczytać o różnicach między nimi. Należy pamiętać, że oficjalna dokumentacja OCC nie jest dostępna online (należy pobrać archiwum) i jest skierowana głównie do programistów, a nie do użytkowników końcowych. Ale miejmy nadzieję, że znajdziesz tu wystarczająco dużo informacji, aby można było zacząć pracować dalej.

Typy geometryczne można podzielić na dwie główne grupy: krzywe i powierzchnie. Z krzywych (linii, okręgu, ...) można bezpośrednio zbudować krawędź, z powierzchni (płaszczyzna, cylinder, ...) można zbudować ścianę. Na przykład, pierwotna linia geometryczna jest nieograniczona, tzn. jest zdefiniowana wektorem bazowym i wektorem kierunku, podczas gdy jej reprezentacja kształtu musi być czymś ograniczonym np. przez punkt początkowy i końcowy. A kostka - bryła - może być utworzone przez sześć ograniczonych płaszczyzn.

Z krawędzi lub ściany można również powrócić do jej pierwotnego geometrycznego odpowiednika.

Zatem z kształtów można budować bardzo złożone części lub, odwrotnie, wyodrębniać wszystkie kształty podrzędne, z których składa się bardziej złożony kształt.

Part TopoShape relationships.svg

The "Part::TopoShape" jest obiektem geometrycznym, który jest widoczny na ekranie. Zasadniczo wszystkie Środowiska pracy wykorzystują te kształty TopoShapes wewnętrznie, aby budować i wyświetlać krawędzie, ściany i bryły.


Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla detali

Główną strukturą danych wykorzystywaną w module Part jest typ danych BRep z OpenCascade. Prawie cała zawartość i typy obiektów modułu Part są dostępne dla skryptów Python. Obejmuje to geometryczne elementy pierwotne, takie jak linia i koło (lub łuk) oraz cały zakres kształtów TopoShapes, takich jak wierzchołki, krawędzie, obwód, ścianki, bryły i związki. Dla każdego z tych obiektów istnieje kilka metod tworzenia, a dla niektórych z nich, zwłaszcza TopoShapes, dostępne są również zaawansowane operacje, takie jak operacje logiczne suma/różnica/iloczyn. Poznaj informacje o zawartości modułu Part, jak opisano na stronie FreeCAD Scripting Basics, aby uzyskać więcej informacji.

Najbardziej podstawowym obiektem, który można utworzyć jest Właściwość części, który posiada prostą właściwość Datamiejsce umieszczenia, oraz podstawowe cechy określające jego kolor i wygląd.

Innym prostym obiektem używanym w obiektach geometrycznych 2D jestPart Part2DObject, który jest podstawą szkicu, oraz większości elementów robocztch.

Examples

By stworzyć prostą, włącz konsolę Pythona i wpisz:

import Part,PartGui 
doc=App.newDocument() 
l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape() 
doc.recompute()

Przejdźmy przez przykład pythona, krok po kroku:

import Part,PartGui
doc=App.newDocument()

ładuje moduł Part i tworzy nowy dokument

l=Part.LineSegment()
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)

Prosta jest aktualnie odcinkiem, stąd punkt startowy i końcowy.

doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()

To dodaje do dokumentu obiekt typu Part i przypisuje reprezentację kształtu odcinka do właściwości 'Shape' dodanego obiektu. Ważne jest zrozumienie, że tutaj używamy geometrycznych prymitywów (Part.line) do stworzenia z nich TopoKształtu (metoda toShape()). Tylko Kształty mogą być dodane do dokumentu. We FreeCADzie, geometryczne prymitywy są "strukturami budującymi" dla Kształtów.

doc.recompute()

Aktualizuje dokument. Także przygotowuje wizualizację nowej części.

Zauważ, że Prosta (Line) może być stworzona przez sprecyzowanie punktu startowego i końcowego bezpośrednio. Dla przykładu Part.Line(point1,point2) lub możemy stworzyć domyślną prostą ustawić jej właściwości później, jak zrobiliśmy tutaj.

Okrąg może być stworzony w podobny sposób:

import Part
doc = App.activeDocument()
c = Part.Circle() 
c.Radius=10.0 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
f.Shape = c.toShape()
doc.recompute()

Zauważ znów, użyliśmy okręgu (geometryczny prymitiw) do stworzenia kształtu z niego. Oczywiście później możemy uzyskać dostęp do naszej konstrukcji, przez zrobienie:

s = f.Shape
e = s.Edges[0]
c = e.Curve

Tutaj wzieliśmy kształt naszego obiektu f, następnie pobraliśmy listę krawędzi, w tym przypadku będzie tylko jedna, bo zrobiliśmy cały kształt tylko z jednego okręgu, więc bierzemy tylko pierwszy element z listy Krawędzi (Edges list), i bierzemy jego Krzywą (Curve). Każda Krawędź ma Krzywą, która jest bazą dla prymitywu.

Przejdź do strony tworzenie skryptów danych topologicznych], jeśli chcesz wiedzieć więcej.

Poradniki