Difference between revisions of "Part Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "* 32px Analizuje geometrię ...: sprawdza geometrię wybranych obiektów pod kątem błędów.")
(Updating to match new version of source page)
 
(132 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav/pl
+
{{Docnav/pl
|[[OpenSCAD Module|Środowisko pracy OpenSCAD]]
+
|[[OpenSCAD_Module/pl|Środowisko pracy OpenSCAD]]
|[[PartDesign Workbench|Środowisko pracy PartDesign]]
+
|[[PartDesign_Workbench/pl|Środowisko pracy PartDesign]]
|IconL=OpenSCADWorkbench.svg
+
|IconL=Workbench_OpenSCAD.svg
 
|IconR=Workbench_PartDesign.svg
 
|IconR=Workbench_PartDesign.svg
 
}}
 
}}
  
[[Image:Workbench_Part.svg|64px]]
+
[[Image:Workbench_Part.svg|thumb|128px|Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Part]]
 
+
{{TOCright}}
 
==Wprowadzenie==
 
==Wprowadzenie==
Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze''(OCCT)'' [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Cascade_Technology Open Cascade Technology], profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D. <br />Środowisko pracy [[Part Workbench|Part]] jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych prymitywów i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym Środowisku roboczym ''([[Draft Workbench|Draft]], [[Sketcher Workbench|Sketcher]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], etc.)'', są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Part Workbench. Dlatego też Środowisko pracy Part jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.
+
Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze ''(OCCT)'' [[OpenCASCADE|Technologia Open Cascade]], profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D. <br />Środowisko pracy [[Image:Workbench_Part.svg|24px]] [[Part_Workbench/pl|Part]] jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych brył pierwotnych i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym Środowisku pracy ''([[Image:Workbench_Draft.svg|24px]] [[Draft_Workbench/pl|Draft]], [[Image:Workbench_Sketcher.svg|24px]] [[Sketcher_Workbench/pl|Sketcher]], [[Image:Workbench_PartDesign.svg|24px]] [[PartDesign_Workbench/pl|PartDesign]], itd.)'', są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Środowisko pracy Part. Dlatego też Środowisko pracy Part jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.
 
 
Obiekty stworzone przy użyciu Środowiska pracy Part są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego ''(łączenia i cięcia)'' w celu budowania bardziej złożonych kształtów. Ten wzorzec modelowania znany jest jako[[constructive solid geometry|Stereometria konstrukcyjna]] ''(CSG)'' i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD. Z drugiej strony [[PartDesign Workbench|PartDesign]] zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje parametrycznie zdefiniowany szkic, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne ''([[feature editing|edycja cech]])'', aż do uzyskania ostatecznego obiektu.
 
  
Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu Środowiska pracy [[Mesh Workbench|Mesh]], ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.
+
Obiekty stworzone przy użyciu Środowiska pracy Part są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego ''(łączenia i cięcia)'' w celu budowania bardziej złożonych kształtów. '''Ten wzorzec modelowania znany jest jako [[constructive_solid_geometry|Stereometria konstrukcyjna]] ''(CSG)'' i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD'''. Z drugiej strony [[PartDesign_Workbench/pl|PartDesign]] zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje parametrycznie zdefiniowany szkic, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne ''([[feature_editing|edycja cech]])'', aż do uzyskania ostatecznego obiektu.
  
{{TOCright}}
+
Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu Środowiska pracy [[Mesh_Workbench/pl|Mesh]], ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.
[[Image:Part example.jpg]]
 
  
 
[[Image:Part_Workbench_relationships.svg|600px]]
 
[[Image:Part_Workbench_relationships.svg|600px]]
Line 25: Line 22:
 
===Narzędzia===
 
===Narzędzia===
  
Wszystkie narzędzia zostały umieszczone w menu głównym Środowiska pracy {{MenuCommand|Part}}.
+
Wszystkie narzędzia zostały umieszczone w menu głównym Środowiska pracy {{MenuCommand|Part}}, lub menu {{MenuCommand|Wymiarowanie}}.
  
===Prymitywy===
+
===Bryły pierwotne===
  
Są to narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze pierwotnym/elementarnym.
+
Menu obejmuje narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze pierwotnym/elementarnym.
  
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]]: rysuje sześcian określając jego wymiarów.
+
* [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]]: rysuje sześcian określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/pl|Walec]]: rysuje walec określając jego wymiarów.
+
* [[Image:Part_Cylinder.svg|32px]] [[Part_Cylinder/pl|Walec]]: rysuje walec określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/pl|Kula]]: rysuje kulę określając jej wymiarów.
+
* [[Image:Part_Sphere.svg|32px]] [[Part_Sphere/pl|Kula]]: rysuje kulę określając jej wymiarów.
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
+
* [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
+
* [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do tworzenia różnych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
+
* [[File:Part_Tube.svg|32px]] [[Part_Tube|Rura]]: rysuje rurę, określając jej promień wewnętrzny i promień zewnętrzny. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Part_Shapebuilder.png|32px]] [[Part_Shapebuilder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.
+
* [[Image:Part_Primitives.svg|32px]] [[Part_Primitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do dodawania zdefiniowanych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
 +
* [[Image:Part_Builder.svg|32px]] [[Part_Builder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.
  
 
===Modyfikowanie obiektów===
 
===Modyfikowanie obiektów===
Line 43: Line 41:
 
Są to narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pozwalają one na wybór obiektu, który chcesz zmodyfikować.
 
Są to narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pozwalają one na wybór obiektu, który chcesz zmodyfikować.
  
* [[Image:Part_Extrude.png|32px]] [[Part_Extrude/pl|Wyciągnięcie]]: wyciąga płaskie powierzchnie obiektu.
+
* [[Image:Part_Extrude.svg|32px]] [[Part_Extrude/pl|Wyciągnięcie]]: wyciąga płaskie powierzchnie obiektu.
* [[Image:Part_Revolve.png|32px]] [[Part_Revolve/pl|wyciągnij przez obrót ...]]: tworzy bryłę obracając inny obiekt ''(nie bryłę)'' wokół osi.
+
* [[Image:Part_Revolve.svg|32px]] [[Part_Revolve/pl|wyciągnij przez obrót ...]]: tworzy bryłę obracając inny obiekt ''(nie bryłę)'' wokół osi.
* [[Image:Part_Mirror.png|32px]] [[Part_Mirror|Utwórz odbicie lustrzane ...]]: odtwarza wybrany obiekt na danej płaszczyźnie lustrzanej.
+
* [[Image:Part_Mirror.svg|32px]] [[Part_Mirror|Utwórz odbicie lustrzane ...]]: odtwarza wybrany obiekt na danej płaszczyźnie lustrzanej.
* [[Image:Part_Fillet.png|32px]] [[Part_Fillet/pl|Zaokrąglij wybrane krawędzie objektu]]: zaokrągla krawędzie obiektu.
+
* [[Image:Part_Fillet.svg|32px]] [[Part_Fillet/pl|Zaokrąglij wybrane krawędzie objektu]]: zaokrągla krawędzie obiektu.
* [[Image:Part_Chamfer.png|32px]] [[Part_Chamfer/pl|Fazuj wybrane krawędzie objektu]]: fazowanie krawędzi obiektu.
+
* [[Image:Part_Chamfer.svg|32px]] [[Part_Chamfer/pl|Fazuj wybrane krawędzie objektu]]: fazowanie krawędzi obiektu.
* [[Image:Part_RuledSurface.png|32px]] [[Part_RuledSurface|Utwórz powierzchnię prostokreślną ...]]: tworzy powierzchnie bazujacą np. na łuku.
+
* [[Image:Part_RuledSurface.svg|32px]] [[Part_RuledSurface|Utwórz powierzchnię prostokreślną ...]]: tworzy powierzchnie bazujacą np. na łuku.
 
* [[Image:Part_Loft.png|32px]] [[Part_Loft/pl|Narzędzie wyciagania]]: przeciąga jeden profil do drugiego.
 
* [[Image:Part_Loft.png|32px]] [[Part_Loft/pl|Narzędzie wyciagania]]: przeciąga jeden profil do drugiego.
* [[Image:Part_Sweep.png|32px]] [[Part_Sweep/pl|Narzędzie do rozciągania]]: rozciąga jeden lub więcej profili wzdłuż ścieżki.
+
* [[Image:Part_Sweep.svg|32px]] [[Part_Sweep/pl|Narzędzie do rozciągania]]: rozciąga jeden lub więcej profili wzdłuż ścieżki.
  
 
* [[Image:Part_CompOffsetTools.png|48px]] [[Part_CompOffsetTools|Narzędzie do odsunięcia ...]]:
 
* [[Image:Part_CompOffsetTools.png|48px]] [[Part_CompOffsetTools|Narzędzie do odsunięcia ...]]:
** [[Image:Part_Offset.png|32px]] [[Part_Offset|3D Offset]]: konstruuje kształt równoległy w pewnej odległości od oryginału.
+
** [[Image:Part_Offset.svg|32px]] [[Part_Offset|3D Offset]]: konstruuje kształt równoległy w pewnej odległości od oryginału.
** [[Image:Part_Offset2D.png|32px]] [[Part_Offset2D|2D Offset]]: konstruuje rzut równoległy w pewnej odległości od oryginału lub powiększa / zmniejsza powierzchnię płaską.
+
** [[Image:Part_Offset2D.svg|32px]] [[Part_Offset2D|2D Offset]]: konstruuje rzut równoległy w pewnej odległości od oryginału lub powiększa / zmniejsza powierzchnię płaską. {{Version/pl|0.17}}
  
* [[Image:Part_Thickness.png|32px]] [[Part_Thickness|Narzędzie do ustawiania grubości]]: wydrąża bryłę, nadaje powierzchni określoną grubość.
+
* [[Image:Part_Thickness.svg|32px]] [[Part_Thickness|Narzędzie do ustawiania grubości]]: wydrąża bryłę, nadaje powierzchni określoną grubość.
  
* [[Image:Part_ProjectionOnSurface.png|32px]] [[Part_ProjectionOnSurface|Projekcja na powierzchni]]: Wysunięcie logo, tekstu lub dowolnej ścianki, obszaru zamkniętego, krawędzi na powierzchni. Za pomocą występu/wysunięcia można stworzyć bryłę lub obszar zamknięty.
+
* [[File:Part_ProjectionOnSurface.svg|32px]] [[Part_ProjectionOnSurface|Projekcja na powierzchni]]: Wysunięcie logo, tekstu lub dowolnej ścianki, obszaru zamkniętego, krawędzi na powierzchni. Za pomocą występu/wysunięcia można stworzyć bryłę lub obszar zamknięty.
  
 
* [[Image:Part_CompCompoundTools.png|48px]] [[Part_CompCompoundTools|Narzędzie złożone]]: działa z listą kształtów.
 
* [[Image:Part_CompCompoundTools.png|48px]] [[Part_CompCompoundTools|Narzędzie złożone]]: działa z listą kształtów.
** [[Image:Part MakeCompound.png|32px]] [[Part MakeCompound|Utwórz kombinację]]: tworzy element złożony z wybranych obiektów.
+
** [[Image:Part_Compound.svg|32px]] [[Part_Compound/pl|Utwórz kombinację]]: tworzy element złożony z wybranych obiektów.
** [[Image:Part_ExplodeCompound.svg|32px]] [[Part_ExplodeCompound|Rozłóż kombinację]]: dzieli element złozony na poszczególne kształty.
+
** [[Image:Part_ExplodeCompound.svg|32px]] [[Part_ExplodeCompound|Rozłóż kombinację]]: dzieli element złożony na poszczególne kształty.
** [[Image:Part Compound‏‎Filter.png|32px]] [[Part Compound‏‎Filter|Filtr kombinacji]]: filtr kombinacji może być używany do oddzielania poszczególnych elementów.
+
** [[Image:Part_Compound‏‎Filter.svg|32px]] [[Part Compound‏‎Filter|Filtr kombinacji]]: filtr kombinacji może być używany do oddzielania poszczególnych elementów.
  
* [[Image:Part_Booleans.png|32px]] [[Part_Booleans/pl|Operacje logiczne]]: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
+
* [[Image:Part_Boolean.svg|32px]] [[Part_Boolean/pl|Operacje logiczne]]: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
* [[Image:Part_Union.png|32px]] [[Part_Union/pl|Łączenie]]: zespaja ''(dodaje)'' dwa obieky.
+
* [[Image:Part_Cut.svg|32px]] [[Part_Cut/pl|Wycięcie]]: Wycina ''(odejmuje)'' jeden obiekt z drugiego.
* [[Image:Part_Common.png|32px]] [[Part_Common/pl|Część wspólna]]: wyodrębnia wspólną ''(krzyżującą się)'' część dwóch obiektów.
+
* [[Image:Part_Fuse.svg|32px]] [[Part_Fuse/pl|Łączenie]]: zespaja ''(dodaje)'' dwa obiekty.
* [[Image:Part_Cut.png|32px]] [[Part_Cut/pl|Wycięcie]]: Wycina ''(odejmuje)'' jeden obiekt z drugiego.
+
* [[Image:Part_Common.svg|32px]] [[Part_Common/pl|Część wspólna]]: wyodrębnia wspólną ''(krzyżującą się)'' część dwóch obiektów.
  
* [[Image:Part_CompJoinFeatures.png|48px]] [[Part CompJoinFeatures|Łączenie elementów]]: inteligentne funkcje logiczne dla obiektów posiadających ścianki ''(np. rury)''. {{Version|0.16}}
+
* [[Image:Part_CompJoinFeatures.png|48px]] [[Part CompJoinFeatures|Łączenie elementów]]: inteligentne funkcje logiczne dla obiektów posiadających ścianki ''(np. rury)''.
** [[Image:Part JoinConnect.png|32px]] [[Part_JoinConnect|Połącz]]: łączy elementy ''(do wewnętrznych płaszczyzn)''. {{Version|0.16}}
+
** [[Image:Part_JoinConnect.svg|32px]] [[Part_JoinConnect|Połącz]]: łączy elementy ''(do wewnętrznych płaszczyzn)''.
** [[Image:Part JoinEmbed.png|32px]] [[Part_JoinEmbed|Wstaw]]: osadza obiekt posiadający ścianki w innym obiekcie ze ściankami. {{Version|0.16}}
+
** [[Image:Part_JoinEmbed.svg|32px]] [[Part_JoinEmbed|Wstaw]]: osadza obiekt posiadający ścianki w innym obiekcie ze ściankami.
** [[Image:Part JoinCutout.png|32px]] [[Part_JoinCutout|Wytnij]]: tworzy wycięcie w ścianie obiektu dla innego obiektu ze ściankami. {{Version|0.16}}
+
** [[Image:Part_JoinCutout.svg|32px]] [[Part_JoinCutout|Wytnij]]: tworzy wycięcie w ścianie obiektu dla innego obiektu ze ściankami.
  
* [[Image:Part_CompSplittingTools.png|48px]] [[Part CompSplittingTools|Narzędzia do rozdzielania]]: {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Part_CompSplittingTools.png|48px]] [[Part_CompSplittingTools|Narzędzia do rozdzielania]]:
** [[Image:Part BooleanFragments.png|32px]] [[Part_BooleanFragments|Fragmenty funkcji fogicznych]]: tworzy wszystkie elementy, które można uzyskać poprzez operacje logiczne pomiędzy obiektami. {{Version/pl|0.17}}
+
** [[Image:Part_BooleanFragments.svg|32px]] [[Part_BooleanFragments|Fragmenty funkcji fogicznych]]: tworzy wszystkie elementy, które można uzyskać poprzez operacje logiczne pomiędzy obiektami.
 
** [[Image:Part SliceApart.svg|32px]] [[Part_SliceApart|Pokroj część]]: narzędzie do dzielenia kształtów przez przecięcie jej innym kształtem.
 
** [[Image:Part SliceApart.svg|32px]] [[Part_SliceApart|Pokroj część]]: narzędzie do dzielenia kształtów przez przecięcie jej innym kształtem.
** [[Image:Part Slice.png|32px]] [[Part_Slice|Rozkroj częścią]]: Dzieli obiekt na części, przecinając go z innym obiektem. {{Version/pl|0.17}}
+
** [[Image:Part_Slice.svg|32px]] [[Part_Slice|Rozkroj częścią]]: Dzieli obiekt na części, przecinając go z innym obiektem.
** [[Image:Part XOR.png|32px]] [[Part_XOR|XOR]]: usuwa przestrzeń współdzieloną przez parzystą liczbę obiektów ''(symetryczna wersja  [[Part_Cut|Wycięcie]])''. {{Version/pl|0.17}}
+
** [[Image:Part_XOR.svg|32px]] [[Part_XOR|XOR]]: usuwa przestrzeń współdzieloną przez parzystą liczbę obiektów ''(symetryczna wersja  [[Part_Cut|Wycięcie]])''.
  
* [[Image:Part Defeaturing.svg|32px]] [[Part_Defeaturing|Usuń właściwość z kształtu]]: {{Version|0.18}}
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Part_Section.png|32px]] [[Part_Section/pl|Przekrój]]: tworzy przekrój, przecinając obiekt płaszczyzna przekroju.
+
* [[Image:Part Defeaturing.svg|32px]] [[Part_Defeaturing|Usuń właściwość z kształtu]]:
* [[Image:Part_SectionCross.png|32px]] [[Part_SectionCross|Wiele przekrojów...]]: tworzy jeden lub więcej przekrojów przez wybrany kształt.
+
* [[Image:Part_Section.svg|32px]] [[Part_Section/pl|Przekrój]]: tworzy przekrój, przecinając obiekt płaszczyzna przekroju.
* [[Image:Part Attachment.svg|32px]] [[Part Attachment|Przymocuj obiekt]]: jest to narzędzie służące do dołączania obiektu do innego obiektu.
+
* [[Image:Part_CrossSections.svg|32px]] [[Part_SectionCross|Wiele przekrojów...]]: tworzy jeden lub więcej przekrojów przez wybrany kształt.
 +
* [[Image:Part Attachment.svg|32px]] [[Part_Attachment|Przymocuj obiekt]]: jest to narzędzie służące do dołączania obiektu do innego obiektu.
 +
</div>
  
 
===Pomiary===
 
===Pomiary===
  
[[File:Std Measure Menu.png|64px]] [[Std Measure Menu|Menu pomiary]]: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.
+
[[File:Part Measure Menu.png|64px]] [[Part Measure Menu|Menu pomiary]]: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.
  
 
* [[Image:Part_Measure_Linear.svg|32px]] [[Part_Measure_Linear|Pomiar liniowy]]: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
 
* [[Image:Part_Measure_Linear.svg|32px]] [[Part_Measure_Linear|Pomiar liniowy]]: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
Line 100: Line 100:
 
===Pozostałe narzędzia===
 
===Pozostałe narzędzia===
  
* [[Image:Part_Import.svg|32px]] [[Part Import|Importuj CAD]]: narzędzie to umożliwia dodanie pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP do bieżącego dokumentu.
+
* [[Image:Part_Import.svg|32px]] [[Part_Import|Importuj CAD]]: narzędzie to umożliwia dodanie pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP do bieżącego dokumentu.
* [[Image:Part_Export.svg|32px]] [[Part Export|Eksport CAD]]: narzędzie to umożliwia eksport elementu do pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP.
+
* [[Image:Part_Export.svg|32px]] [[Part_Export|Eksport CAD]]: narzędzie to umożliwia eksport elementu do pliku *.IGES, *.STEP, *.BREP.
 
* [[File:Part_BoxSelection.svg|32px]] [[Part_BoxSelection|Pole wyboru]]: dodaj do zaznaczenia powierzchnie czołowe bryły, które są objęte zaznaczeniem prostokątnym.
 
* [[File:Part_BoxSelection.svg|32px]] [[Part_BoxSelection|Pole wyboru]]: dodaj do zaznaczenia powierzchnie czołowe bryły, które są objęte zaznaczeniem prostokątnym.
* [[Image:Part_ShapeFromMesh.svg|32px]] [[Part ShapeFromMesh|Utwórz kształt z siatki]]: tworzy bryłę z obiektu siatki.
+
* [[Image:Part_ShapeFromMesh.svg|32px]] [[Part_ShapeFromMesh|Utwórz kształt z siatki]]: tworzy bryłę z obiektu siatki.
* [[File:Part_PointsFromMesh.svg|32px]] [[Part PointsFromMesh|Punkty z siatki]]: tworzy kształt obiektu utworzonego na podstawie punktów z siatki. {{Version|0.19}}
+
* [[File:Part_PointsFromMesh.svg|32px]] [[Part_PointsFromMesh|Punkty z siatki]]: tworzy kształt obiektu utworzonego na podstawie punktów z siatki. {{Version|0.19}}
* [[Part_ConvertToSolid|Konwersja do bryły]]: konwertuje obiekt kształtu na bryłę.
+
* [[Part_MakeSolid|Konwersja do bryły]]: konwertuje obiekt kształtu na bryłę.
* [[Part_ReverseShapes|Odwróć kształty]]: przerzuca normale wszystkich powierzchni zaznaczonego obiektu.
+
* [[File:Part_ReverseShapes.svg|32px]] [[Part_ReverseShapes|Odwróć kształty]]: przerzuca normale wszystkich powierzchni zaznaczonego obiektu.
  
 
* Wykonaj duplikat:
 
* Wykonaj duplikat:
 
** [[Image:Part_SimpleCopy‎.svg|32px]] [[Part_SimpleCopy|Create simple copy]]: Creates a simple copy of the selected object.
 
** [[Image:Part_SimpleCopy‎.svg|32px]] [[Part_SimpleCopy|Create simple copy]]: Creates a simple copy of the selected object.
** [[File:Part_TransformedCopy.svg|32px]] [[Part_TransformedCopy|Utwórz przekształconą kopię]]: tworzy przesuniętą kopię wybranego obiektu.
+
** [[File:Part_TransformedCopy.svg|32px]] [[Part_TransformedCopy|Utwórz przekształconą kopię]]: tworzy przesuniętą kopię wybranego obiektu. {{Version|0.19}}
 
** [[File:Part_ElementCopy.svg|32px]] [[Part_ElementCopy|Utworz kopię kształtu elementu]]: tworzy kopię z elementu ''(wierzchołka, krawędzi, ścianki)'' wybranego obiektu. {{Version|0.19}}
 
** [[File:Part_ElementCopy.svg|32px]] [[Part_ElementCopy|Utworz kopię kształtu elementu]]: tworzy kopię z elementu ''(wierzchołka, krawędzi, ścianki)'' wybranego obiektu. {{Version|0.19}}
 
** [[Image:Part_RefineShape.svg|32px]] [[Part_RefineShape|Udoskonal kształt]]: czyści ściany usuwając niepotrzebne linie.
 
** [[Image:Part_RefineShape.svg|32px]] [[Part_RefineShape|Udoskonal kształt]]: czyści ściany usuwając niepotrzebne linie.
  
* [[Image:Part_CheckGeometry.svg|32px]] [[Part CheckGeometry|Analizuje geometrię ...]]: sprawdza geometrię wybranych obiektów pod kątem błędów.
+
* [[Image:Part_CheckGeometry.svg|32px]] [[Part_CheckGeometry|Analizuje geometrię ...]]: sprawdza geometrię wybranych obiektów pod kątem błędów.
 +
* [[Part_MakeFace|Utwórz ścianę z linii łamanych]]: Tworzy ścinę z zestawu linii.. {{Version/pl|0.19}}
  
==Ustawienia==
+
===Pozycje w menu kontekstowym===
  
* [[Image:Preferences-import-export.svg|32px]] [[Import_Export_Preference|Ustawienia ...]] Import Eksport
+
*[[Std_SetAppearance|Wygląd zewnętrzny]]: określa wygląd całej części ''(przezroczystość kolor itp.)''.
 +
* [[File:Part_FaceColors.svg|32px]] [[Part_FaceColors|Ustaw kolor]]: przypisuje kolory do poszczególnych powierzchni.
  
==Koncepcje geometryczne OCCT==
+
==Ustawienia==
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
W terminologii OpenCasCade , rozróżniamy geometryczne prymitywy (primitives) i (topologiczne) kształty (shapes). Prymityw geometryczny może być punktem, prostą, okręgiem, płaszczyzną itp.  lub trochę bardziej skomplikowanym typem jak krzywa czy powierzchnia. B-Spline. Kształt może być wierzchołkiem, krawędzią, przewodem (wire), ścianą, bryłą lub składać się z innych kształtów. Prymitywy geometryczne nie są stworzone w celu bezpośredniego wyświetlania w scenie 3D, a raczej do budowania geometrii dla kształtów. Na przykład, krawędź może być skonstruowana z linii lub z kawałka okręgu.
 
</div>
 
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
W celu podsumowania, powinniśmy powiedzieć, że prymitywy są "bezkształtnymi" klockami budującymi, kształtu są rzeczywistą geometrią zbudowaną na nich.
 
</div>
 
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
By uzyskać pełną listę, zapoznaj się z [http://www.opencascade.org/org/doc/ dokumentacją OCC] i szukaj Geom_Geometry oraz TopoDS_Shape. Możesz tam także więcej przeczytać o różnicach pomiędzy obiektami geometrycznymi a kształtami. Proszę odnotować, że dokumentacja OCC niestety nie jest dostępna online (musisz ściągnąć archiwum) i celuje głównie w programistów, nie użytkowników końcowych. Ale miejmy nadzieję, że znajdziesz dość informacji by zacząć tutaj.
 
</div>
 
 
 
Typy geometryczne są aktualnie podzielone na dwie główne grupy: krzywe i powierzchnie. wychodząc z krzywych (prosta, okrąg, ...) możesz bezpośredni zbudować krawędź, wychodząc z powierzchni (płaszczyzna, walec, ...) może być zbudowana ściana. Np. geometryczny prymityw prostej jest nieograniczony, innymi słowy jest zdefiniowany przez wektor bazowy i wektor kierunku kiedy jego reprezentacja kształtu ograniczona jest przez punkty: początkowy o koncowy. i sześcian -- bryła -- może być stworzony z sześciu ograniczonych płaszczyzn.
 
 
 
Z krawędzi lub ściany można również powrócić do jej pierwotnego geometrycznego odpowiednika.
 
 
 
Zatem z kształtów można budować bardzo złożone części lub, odwrotnie, wyodrębniać wszystkie kształty podrzędne, z których składa się bardziej złożony kształt.
 
 
 
[[File:Part_TopoShape_relationships.svg|600px]]
 
  
{{Caption|The "Part::TopoShape" jest obiektem geometrycznym, który jest widoczny na ekranie. Zasadniczo wszystkie Środowiska pracy wykorzystują te kształty '''TopoShapes''' wewnętrznie, aby budować i wyświetlać krawędzie, ściany i bryły.}}
+
<!--Preferencje PartDesign są zdefiniowane w obrębie stanowiska pracy PartDesign, a zarówno stanowisko PartDesign jak i Design wykorzystują je-->
 +
* [[Image:Preferences-part_design.svg|32px]] [[PartDesign_Preferences|Preferences]]: preferencje dostępne dla narzędzi Środowiska Part ''(Środowisko Part korzysta również z Preferencji PartDesign)''.
 +
* [[Image:Preferences-import-export.svg|32px]] [[Import_Export_Preferences|Ustawienia import - eksport]]: preferencje dostępne przy imporcie z i eksporcie do różnych formatów plików.
 +
* [[Fine-tuning]]: kilka dodatkowych parametrów, aby dostosować zachowanie Środowiska pracy Part.
  
 
===Tworzenie skryptów===
 
===Tworzenie skryptów===
  
{{Emphasis|Zobacz również:}} [[Part scripting|skrypty dla detali]]
+
Zobacz również: [[Part scripting|skrypty dla środowiska Part]]
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Poradniki==
Główna sktuktura danych używana w module Part to [http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_representation BRep] pochodzące z OpenCascade.
 
Wszelkie treści i typy obiektów modułu Part są aktualnie dostępne przez skryptowanie w pythonie. Zawiera ono prymitywy geometryczne, jak Linia lub Okrąg (lub Łuk) i cały zakres TopoKształtów (TopoShapes), jak Wierzchołki, Krawędzie, Przewody, Ściany, Bryły lite i Złożenia. Dla każdego z tych obiektów, istnieje kilka metod tworzeni. Niektóre z nich, szczególnie TopoKształty, zaawansowane operacje jak unie/różnice/wycięcia są także dostępne. Eksploracja treści modułu Part, jest opisana szerzej na stronie [[FreeCAD Scripting Basics/pl | Podstawy skryptowania we FreeCADzie]].
 
</div>
 
 
 
The most basic object that can be created is a [[Part Feature|Part Feature]], which has a simple {{PropertyData|Placement}} property, and basic properties to define its color and appearance.
 
 
 
Another simple object used in 2D geometrical objects is [[Part Part2DObject|Part Part2DObject]], which is the base of [[Sketcher Workbench|Sketches]], and most [[Draft Workbench|Draft elements]].
 
 
 
=== Examples ===
 
 
 
By stworzyć prostą, włącz konsolę Pythona i wpisz:
 
 
 
{{Code|code=
 
import Part,PartGui
 
doc=App.newDocument() 
 
l=Part.LineSegment()
 
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
 
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
 
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()
 
doc.recompute()
 
}}
 
 
 
Przejdźmy przez przykład pythona, krok po kroku:
 
 
 
{{Code|code=
 
import Part,PartGui
 
doc=App.newDocument()
 
}}
 
 
 
ładuje moduł Part i tworzy nowy dokument
 
 
 
{{Code|code=
 
l=Part.LineSegment()
 
l.StartPoint=(0.0,0.0,0.0)
 
l.EndPoint=(1.0,1.0,1.0)
 
}}
 
 
 
Prosta jest aktualnie odcinkiem, stąd punkt startowy i końcowy.
 
 
 
{{Code|code=
 
doc.addObject("Part::Feature","Line").Shape=l.toShape()
 
}}
 
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
To dodaje do dokumentu obiekt typu Part i przypisuje reprezentację kształtu odcinka do właściwości 'Shape' dodanego obiektu. Ważne jest zrozumienie, że tutaj używamy geometrycznych prymitywów (Part.line) do stworzenia z nich TopoKształtu (metoda toShape()). Tylko Kształty mogą być dodane do dokumentu. We FreeCADzie, geometryczne prymitywy są "strukturami budującymi" dla Kształtów.
 
</div>
 
 
 
{{Code|code=
 
doc.recompute()
 
}}
 
 
 
Aktualizuje dokument. Także przygotowuje wizualizację nowej części.
 
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Zauważ, że Prosta (Line) może być stworzona przez sprecyzowanie punktu startowego i końcowego bezpośrednio. Dla przykładu Part.Line(point1,point2) lub możemy stworzyć domyślną prostą ustawić jej właściwości później, jak zrobiliśmy tutaj.
 
</div>
 
 
 
Okrąg może być stworzony w podobny sposób:
 
 
 
{{Code|code=
 
import Part
 
doc = App.activeDocument()
 
c = Part.Circle()
 
c.Radius=10.0 
 
f = doc.addObject("Part::Feature", "Circle")
 
f.Shape = c.toShape()
 
doc.recompute()
 
}}
 
 
 
Zauważ znów, użyliśmy okręgu (geometryczny prymitiw) do stworzenia kształtu z niego. Oczywiście później możemy uzyskać dostęp do naszej konstrukcji, przez zrobienie:
 
  
{{Code|code=
 
s = f.Shape
 
e = s.Edges[0]
 
c = e.Curve
 
}}
 
 
Tutaj wzieliśmy kształt naszego obiektu f, następnie pobraliśmy listę krawędzi, w tym przypadku będzie tylko jedna, bo zrobiliśmy cały kształt tylko z jednego okręgu, więc bierzemy tylko pierwszy element z listy Krawędzi (Edges list), i bierzemy jego Krzywą (Curve). Każda Krawędź ma Krzywą, która jest bazą dla prymitywu.
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Przejdź do strony [[Topological data scripting/pl|tworzenie skryptów danych topologicznych]]], jeśli chcesz wiedzieć więcej.
 
</div>
 
 
==Poradniki==
 
 
* [[Import_from_STL_or_OBJ|Import from STL or OBJ]] : w jaki sposób zaimportować plik STL/OBJ w programie FreeCAD.
 
* [[Import_from_STL_or_OBJ|Import from STL or OBJ]] : w jaki sposób zaimportować plik STL/OBJ w programie FreeCAD.
 
* [[Export_to_STL_or_OBJ|Export to STL or OBJ]] : w jaki sposób eksportować pliki STL/OBJ z programu FreeCAD.
 
* [[Export_to_STL_or_OBJ|Export to STL or OBJ]] : w jaki sposób eksportować pliki STL/OBJ z programu FreeCAD.
 
* [[Whiffle_Ball_tutorial|Whiffle Ball tutorial]] : Jak korzystać ze Środowiska pracy Part.
 
* [[Whiffle_Ball_tutorial|Whiffle Ball tutorial]] : Jak korzystać ze Środowiska pracy Part.
  
{{docnav/pl
+
 
|[[OpenSCAD Module|Środowisko pracy OpenSCAD]]
+
{{Docnav/pl
|[[PartDesign Workbench/pl|Środowisko pracy PartDesign]]
+
|[[OpenSCAD_Module/pl|Środowisko pracy OpenSCAD]]
|IconL=OpenSCADWorkbench.svg
+
|[[PartDesign_Workbench/pl|Środowisko pracy PartDesign]]
 +
|IconL=Workbench_OpenSCAD.svg
 
|IconR=Workbench_PartDesign.svg
 
|IconR=Workbench_PartDesign.svg
 
}}
 
}}
  
{{Userdocnavi/pl}}
+
{{Part Tools navi{{#translation:}}}}
[[Category:Part]]
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
[[Category:Workbenches]]
+
[[Category:Workbenches{{#translation:}}]]

Latest revision as of 17:16, 13 December 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Part

Wprowadzenie

Funkcje modelowania brył w FreeCAD są oparte na jądrze (OCCT) Technologia Open Cascade, profesjonalnym systemie CAD, który oferuje możliwość zaawansowanego tworzenia i manipulacji geometrii 3D.
Środowisko pracy Workbench Part.svg Part jest warstwą umieszczoną nad bibliotekami OCCT, która daje użytkownikowi dostęp do geometrycznych brył pierwotnych i funkcji OCCT. Zasadniczo wszystkie funkcje rysowania 2D i 3D w każdym Środowisku pracy (Workbench Draft.svg Draft, Workbench Sketcher.svg Sketcher, Workbench PartDesign.svg PartDesign, itd.), są oparte na tych funkcjach, które zostały zaprezentowane przez Środowisko pracy Part. Dlatego też Środowisko pracy Part jest uważane za kluczowy komponent umiejętności modelowania programu FreeCAD.

Obiekty stworzone przy użyciu Środowiska pracy Part są stosunkowo proste. Są przeznaczone do używania z operacjami typu logicznego (łączenia i cięcia) w celu budowania bardziej złożonych kształtów. Ten wzorzec modelowania znany jest jako Stereometria konstrukcyjna (CSG) i była to tradycyjna metodologia stosowana we wczesnych systemach CAD. Z drugiej strony PartDesign zapewnia bardziej nowoczesny cykl roboczy służący konstruowaniu kształtów: wykorzystuje parametrycznie zdefiniowany szkic, który jest wytłaczany w celu utworzenia podstawowej bryły, która następnie jest modyfikowana przez przekształcenia parametryczne (edycja cech), aż do uzyskania ostatecznego obiektu.

Obiekty części są bardziej złożone niż obiekty siatkowe utworzone przy użyciu Środowiska pracy Mesh, ponieważ pozwalają one na bardziej zaawansowane operacje, takie jak spójne operacje logiczne, historia modyfikacji i właściwości parametryczne.

Part Workbench relationships.svg

Środowisko pracy Part jest podstawową warstwą, która udostępnia funkcje rysowania OCCT dla każdego Środowiska pracy w programie FreeCAD.


Narzędzia

Wszystkie narzędzia zostały umieszczone w menu głównym Środowiska pracy Part, lub menu Wymiarowanie.

Bryły pierwotne

Menu obejmuje narzędzia do tworzenia obiektów o charakterze pierwotnym/elementarnym.

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pozwalają one na wybór obiektu, który chcesz zmodyfikować.

 • Part ProjectionOnSurface.svg Projekcja na powierzchni: Wysunięcie logo, tekstu lub dowolnej ścianki, obszaru zamkniętego, krawędzi na powierzchni. Za pomocą występu/wysunięcia można stworzyć bryłę lub obszar zamknięty.
 • Part Boolean.svg Operacje logiczne: wykonuje operacje z użyciem funkcji logicznych na obiektach.
 • Part Cut.svg Wycięcie: Wycina (odejmuje) jeden obiekt z drugiego.
 • Part Fuse.svg Łączenie: zespaja (dodaje) dwa obiekty.
 • Part Common.svg Część wspólna: wyodrębnia wspólną (krzyżującą się) część dwóch obiektów.
 • Part CompJoinFeatures.png Łączenie elementów: inteligentne funkcje logiczne dla obiektów posiadających ścianki (np. rury).
  • Part JoinConnect.svg Połącz: łączy elementy (do wewnętrznych płaszczyzn).
  • Part JoinEmbed.svg Wstaw: osadza obiekt posiadający ścianki w innym obiekcie ze ściankami.
  • Part JoinCutout.svg Wytnij: tworzy wycięcie w ścianie obiektu dla innego obiektu ze ściankami.

Pomiary

Part Measure Menu.png Menu pomiary: umożliwia wykonywanie pomiarów liniowych i kątowych pomiędzy punktami, krawędziami i ścianami.

 • Part Measure Linear.svg Pomiar liniowy: pozwala na wykonywanie pomiarów wzdłuż linii.
 • Part Measure Angular.svg Pomiar kąta: pozwala na wykonywanie pomiarów nachylenia linii prostej.
 • Part Measure Refresh.svg Odnów pomiary: aktualizuje widok 3D, aby wyświetlić wszystkie utworzone pomiary.
 • Part Measure Clear All.svg Wyczyść wszystko: usuwa wszystkie pomiary.
 • Part Measure Toggle All.svg Przełacz widoczność: pokazuje lub ukrywa widoczność wszystkich pomiarów.
 • Part Measure Toggle 3d.svg Pokaż wybrane: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów liniowych (kolor zielony) i kątowych (kolor niebieski).
 • Part Measure Toggle Delta.svg Przełącz deltę: narzędzie to przełącza widoczność pomiarów delta (kolor zielony).

Pozostałe narzędzia

Pozycje w menu kontekstowym

Ustawienia

 • Preferences-part design.svg Preferences: preferencje dostępne dla narzędzi Środowiska Part (Środowisko Part korzysta również z Preferencji PartDesign).
 • Preferences-import-export.svg Ustawienia import - eksport: preferencje dostępne przy imporcie z i eksporcie do różnych formatów plików.
 • Fine-tuning: kilka dodatkowych parametrów, aby dostosować zachowanie Środowiska pracy Part.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: skrypty dla środowiska Part

Poradniki