Difference between revisions of "Part Helix/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 +
{{UnfinishedDocu}}
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{GuiCommand/cs|Name=Part Helix|Name/cs=Díl Šroubovice|MenuLocation=Díl → [[Part_CreatePrimitives/cs|Vytváření zákl.geom.tvarů]] → Šroubovice|Workbenches=[[Part Module/cs|Díl]], [[OpenSCAD_Module/cs|OpenSCAD]]|SeeAlso=..}}
 
{{GuiCommand/cs|Name=Part Helix|Name/cs=Díl Šroubovice|MenuLocation=Díl → [[Part_CreatePrimitives/cs|Vytváření zákl.geom.tvarů]] → Šroubovice|Workbenches=[[Part Module/cs|Díl]], [[OpenSCAD_Module/cs|OpenSCAD]]|SeeAlso=..}}
Line 9: Line 10:
 
</div>  
 
</div>  
  
The Create Primitives dialogue can be accessed via the [[Part_CreatePrimitives|CreatePrimitives]] icon [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] located in the Part menu or the Part toolbar, in the Part Workbench. A common usage for the Helix is for [[Thread_for_Screw_Tutorial|threads]] in conjunction with the [[Part_Sweep|sweep]] operation.
+
A common usage for the Helix is for creating Threads (see [[Thread for Screw Tutorial]]) in conjunction with the [[Image:Part_Sweep.svg|32px]] [[Part Sweep]] operation.
  
== How to use ==
+
== Usage ==
 +
 
 +
# Switch to the [[Image:Workbench_Part.svg|24px]] [[Part Workbench]]
 +
# The Create Primitives dialogue can be accessed several ways:
 +
#* Pressing the [[Image:Part_CreatePrimitives.svg|32px]] [[Part_CreatePrimitives|CreatePrimitives]] icon located in the Part toolbar
 +
#* Using the {{MenuCommand|Part → [[Part_CreatePrimitives|Create Primitives]] → Helix}} entry in the Part menu
  
 
{|  
 
{|  
Line 45: Line 51:
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 +
 +
{{Part Tools navi}}
 +
 +
{{Userdocnavi}}
  
 
{{clear}}
 
{{clear}}

Revision as of 21:51, 13 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština • ‎русский

This documentation is not finished. Please help and contribute documentation.

Gui Command explains how tools should be documented. See Draft ShapeString for an example of a well documented tool. Browse Category:UnfinishedDocu/cs to see incomplete pages like this one. See Category:Command Reference for all commands.

See WikiPages to learn about editing the wiki pages, and go to Help FreeCAD to learn about other ways in which you can contribute.

Part Helix.svg Díl Šroubovice

Umístění Menu
Díl → Vytváření zákl.geom.tvarů → Šroubovice
Pracovní stoly
Díl, OpenSCAD
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
..


Popis

Na této stránce je vysvětleno jak editovat základní parametry šroubovice. Kliknete na ikonu Part CreatePrimitives.png Základní geometrické tvary a na ikonu šroubovice Part Helix.png v rozbalovacím menu pro editování parametrů vytvářené šroubovice. Když jse nastavili všechny parametry, kliknete na tlačítko "Vytvořit" pro vykraeslení šroubovice. Once you have edited all the parameters click the button "create" to draw the helix.

A common usage for the Helix is for creating Threads (see Thread for Screw Tutorial) in conjunction with the Part Sweep.svg Part Sweep operation.

Usage

 1. Switch to the Workbench Part.svg Part Workbench
 2. The Create Primitives dialogue can be accessed several ways:
PartHelixPrimitivesOptions en.png

Parameter

 • Pitch:The pitch corresponds to the space between two consecutive "turns" of the helix measured along the main axis of the helix.
 • Height: The height corresponds to the overall height of the helix measured along the main axis of the helix.
 • Radius: The radius corresponds to the radius of the circle built by the helix by viewing the helix from the top / bottom.
 • Angle: Per default the helix is built on a imaginary cylinder. With this option it is possible to build the helix on a imaginay cone. This angle corresponds to the angle of the cone. The value must be comprised between 0 and +90 deg.
 • Right-handed or Left-handed: This parameter specifies the handedness of the helix.

Location

 • X: The main axis of the helix will be translated along the x axis of the value you indicate in this field.
 • Y: The main axis of the helix will be translated along the y axis of the value you indicate in this field.
 • Z: The main axis of the helix will be translated along the z axis of the value you indicate in this field.
 • Direction: Per default the main axis of the helix is the z axis. Here you have the possibility to edit the main axis of the helix. If you select the parameter "user defined..." , you will be invited to indicate the main axis of the helix by entering the coordinates of its vector.
 • 3D View: allows you select center in the 3D view

Options

Vlastnosti

Když jste šroubovici vytvořili, máte ještě možnost upravit její parametry.

PartHelixProperty it.png

Parametry v tomto menu jsou podobné těm, které jsou popsány výše.

Základ

 • Umístění: umožňuje posunovat nebo otáčet šroubovicí
 • Úhel: