Díl Vysunutí

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:38, 14 July 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "== Parametry == Parametrický obdélníkový kvádr je definován prametry *Základna - vstupní tvar (tvar, na který bude vysunutí aplikováno) *Směr a vzdálenost vysunut...")
Jump to navigation Jump to search

Part Extrude.svg Díl Vysunutí

Umístění Menu
Díl -> Vysunutí
Pracovní stoly
Modul Díl, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také


Popis

Parametrická vlastnost Vysunutí je dostupná v pracovní ploše Díl z nástrojového pruhu a menu Díl. Vysunutí roztáhne rovinný tvar na definovanou délku podle zadaného směru. Výstupní tvar se změní podle vstupního tvaru a vybraných voleb.

Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru,

 • Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku
 • Vysunutí otevřeného okraje (např. čára, oblouk) vytvoří otevřenou plochu
 • Vysunutí uzavřeného okraje (např. kružnice) vytvoří volitelně uzavřenou plochu (např. válec s otevřenými konci) nebo, když je nastavena volba "solid (těleso)", vytvoří těleso (např. uzavřené těleso válce)
 • Vysunutí otevřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří otevřený plášť (několik spojených ploch)
 • Vysunutí uzavřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří buď plášť (několik spojených ploch) nebo, když je nastavena volba "solid(těleso)", bude vytvořeno těleso.
 • Vysunutí plochy vytvoří těleso
 • Vysunutí Textového řetězece vytvoří složeninu těles (textový řetězec je složenina písmen, z nichž každé je těleso)

Parametry

Parametrický obdélníkový kvádr je definován prametry

 • Základna - vstupní tvar (tvar, na který bude vysunutí aplikováno)
 • Směr a vzdálenost vysunutí tvaru definované vzdáleností v každé ze tří os X, Y a Z
 • Těleso - true nebo false přepíná mezi pláštěm a tělesem
 • Úhel zúžení
 • Umístění - standardní parametry umístění
 • Označení

Dialog-extrude.jpg

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎