Difference between revisions of "Part Extrude/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru, * Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku * ...")
Line 4: Line 4:
 
Parametrická vlastnost Vysunutí je dostupná v pracovní ploše Díl z nástrojového pruhu a menu Díl. Vysunutí roztáhne rovinný tvar na definovanou délku podle zadaného směru. Výstupní tvar se změní podle vstupního tvaru a vybraných voleb.
 
Parametrická vlastnost Vysunutí je dostupná v pracovní ploše Díl z nástrojového pruhu a menu Díl. Vysunutí roztáhne rovinný tvar na definovanou délku podle zadaného směru. Výstupní tvar se změní podle vstupního tvaru a vybraných voleb.
  
In most common scenarios, the following lists the expected output shape type from a given input shape type,  
+
Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru,
* Extrude a Vertex (point), will produce a lineal Edge (Line)  
+
* Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku
* Extrude a open edge (e.g. line, arc), will produce a open face (e.g. plane)
+
* Vysunutí otevřeného okraje (např. čára, oblouk) vytvoří otevřenou plochu
* Extrude a closed edge (e.g. circle), will optionally produce a closed face (e.g. an open ended cylinder) or if the parameter "solid" is "true" will produce a solid (e.g. a closed solid cylinder)  
+
* Vysunutí uzavřeného okraje (např. kružnice) vytvoří volitelně uzavřenou plochu (např. válec s otevřenými konci) nebo, když je nastavena volba "solid (těleso)", vytvoří těleso (např. uzavřené těleso válce)
* Extrude a open Wire (e.g. a Draft Wire), will produce a open shell (several joined faces)
+
* Vysunutí otevřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří otevřený plášť (několik spojených ploch)
* Extrude a closed Wire (e.g. a Draft Wire), will optionally produce a shell (several joined faces) or if the parameter "solid" is "true" will produce a solid
+
* Vysunutí uzavřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří buď plášť (několik spojených ploch) nebo, když je nastavena volba "solid(těleso)", bude vytvořeno těleso.
*  Extrude a face (e.g. plane), will produce a solid (e.g. Cuboid)
+
* Vysunutí plochy vytvoří těleso
* Extrude a [[Draft_ShapeString |Draft Shape String]], will produce a compound of solids (the string is a compound of the letters which are each a solid)
+
* Vysunutí [[Draft_ShapeString |Textového řetězece]] vytvoří složeninu těles (textový řetězec je složenina písmen, z nichž každé je těleso)
  
 
== Parameters ==
 
== Parameters ==

Revision as of 19:32, 14 July 2014

Part Extrude.svg Díl Vysunutí

Umístění Menu
Díl -> Vysunutí
Pracovní stoly
Modul Díl, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také


Popis

Parametrická vlastnost Vysunutí je dostupná v pracovní ploše Díl z nástrojového pruhu a menu Díl. Vysunutí roztáhne rovinný tvar na definovanou délku podle zadaného směru. Výstupní tvar se změní podle vstupního tvaru a vybraných voleb.

Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru,

 • Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku
 • Vysunutí otevřeného okraje (např. čára, oblouk) vytvoří otevřenou plochu
 • Vysunutí uzavřeného okraje (např. kružnice) vytvoří volitelně uzavřenou plochu (např. válec s otevřenými konci) nebo, když je nastavena volba "solid (těleso)", vytvoří těleso (např. uzavřené těleso válce)
 • Vysunutí otevřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří otevřený plášť (několik spojených ploch)
 • Vysunutí uzavřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří buď plášť (několik spojených ploch) nebo, když je nastavena volba "solid(těleso)", bude vytvořeno těleso.
 • Vysunutí plochy vytvoří těleso
 • Vysunutí Textového řetězece vytvoří složeninu těles (textový řetězec je složenina písmen, z nichž každé je těleso)

Parameters

The parametric rectangular cuboid is defined by the parameters

 • Base, - the input shape, (the shape upon which the Part Extrude was applied)
 • Dir, the direction and distance to extend the shape, as defined by a specified distance in each of the x, y and Z axis.
 • solid, true or false, toggles between a surface or a solid where not other wise defined by the nature of the extrusion
 • Taper Angle,
 • Placement, the standard placement parameters
 • Label,

Dialog-extrude.jpg

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎