Part: Część wspólna

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:02, 28 January 2022 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Part Common.svg Part: Utwórz iloczyn

Lokalizacja w menu
Część → Logiczne → Część wspólna
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz sumę ..., Utwórz różnicę ...

Opis

Wydobywa część wspólną (przecięcie) pomiędzy wybranymi obiektami Part. Operacja ta jest w pełni parametryczna i komponenty mogą być modyfikowane, a wynik ponownie obliczany.

Użycie

  1. Zaznacz dwa kształty.
  2. Naciśnij przycisk Part Common.svg Utwórz iloczyn dwóch obiektów.

Obsługiwane dane wejściowe

Obiekty wejściowe muszą być kształtami OpenCascade. Przykłady: obiekty wykonane z użyciem Środowisk pracy Część, Projekt części, Szkicownik. Nie mogą to być siatki (chyba że zostały zamienione na kształty) - dla siatek, w środowisku pracy Siatka istnieją specyficzne narzędzia do przeprowadzania operacji logicznych.