Návrh dílu Polární vzorky

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:51, 6 August 2018 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎русский

PartDesign PolarPattern.svg Návrh dílu Polární vzorky

Umístění Menu
Návrh dílu -> Polární vzorky
Pracovní stoly
Návrh dílu, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Úvod

'Vytvočení polárního vzoru objektu' - Tento nástroj vezme skupinu jednoho nebo více objektů (originály) a vytvoří z nich druhou skupinu objektů pootočenou kolem dané osy. Například:

Volby

Polarpattern parameters.png

Při vytvoření polárních vzorků nabízí doalogové okno 'parametry polarního vzoru' dva odlišné způsoby specifikování rotační osy.

Standardní osa

Radio tlačítkem může vybrána jedna z os X, Y nebo Z. Směr vzorkování může být změněn zakliknitím políčka 'Opačný směr'.

Výběr plochy

Stisknutí tlačítka označeného 'Směr' umožňuje výběr hrany existujícího tělesa pro určení směru. Připomínám, že tlačítko musí být stisknuto pokaždé při výběru nové hrany.

Výběr originálů

Seznam v okénku ukazuje 'originály', objekty které budou vzorkovány. Kliknutí na libovolný objekt jej přidá do seznamu.

Úhel a výskyty

Určuje úhel, který má být vzorky pokryt a celkový počet vzorků (včetně originálního). Například čtyři výskyty v úhlu 180 stupňů dá 60 stupnů mezi vzorky. Je zde jedna výjimka: Je-li úhel 360, protože první a poslední výskyt je identický, čtyři výskyty budou po 90 stupních.

Options

When creating a polar pattern feature, the 'polar pattern parameters' dialogue offers two different ways of specifying the pattern rotation axis.

Normal sketch axis

An axis being normal to the sketch and starting in the origin of the sketch of the feature being used is taken as axis for the polar pattern.
The pattern direction can be reversed by ticking 'Reverse direction'.

Select reference

Here you can select an edge as a reference.
If that option is chosen only the edge of a feature being used just before the polar pattern-operation is choosable. So you are able to use this option by:

  • creating a helper feature (for example a pad) with on of the edges being the axis of the polar pattern
  • create feature (pad or pocket) to be patterned
  • select polar pattern feature and select edge as reference
  • use another helper feature (for example pocket) to remove your first helper feature.

The pattern direction can be reversed by ticking 'Reverse direction'.

PartDesign PolarPattern EdgeReference.gif


Angle and Occurrences

Specifies the angle to be covered by the pattern, and the total number of pattern shapes (including the original feature). For example, four occurrences in an angle of 180 degrees would give a spacing of 60 degrees between patterns. There is one exception: If the angle is 360 degrees, since first and last occurrence are identical, four occurrences will be spaced 90 degrees apart.

Omezení

Příklady

Polarpattern example2.jpg