Návrh dílu Kapsa

From FreeCAD Documentation
Revision as of 08:14, 18 April 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: PartDesign AdditiveWedge.png Additive wedge
Next: Hole PartDesign Hole.png Arrow-right.svg

PartDesign Pocket.svg Návrh dílu Kapsa

Umístění Menu
Návrh dílu -> Kapsa
Pracovní stoly
Návrh dílu, Kompletace
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo


Úvod

'Vytvoří kapsu podle vybraného náčrtu' - Tento nástroj vezme vybraný náčrt a vytvoří s ním kapsu. Pojem kapsa je používán pro vysunutí náčtru tak, že odebírá objem z konstrukce do které proniká. Například, je-li náčrt tvořen jednoduše kružnicí na jedné ploše kostky, pak nástroj kapsa vytvoří díru 'vyvrtanou' do kostky:

PartDesign Pocket example.svg

Sketch profile (A) was mapped to the top face of base solid (B); result after pocketing through on the right.

How to use

  1. Select the sketch to be pocketed.
    v0.16 and below The sketch must be mapped to the planar face of an existing solid or Part Design feature, or an error message will appear.
  2. Press the PartDesign Pocket.png Pocket button.
  3. Set the Pocket parameters (see next section).
  4. Click OK.

Volby

Pocket options cs.png

Při vytváření kapsy nabízí dialogové okno 'parametrů kapsy' čtyři různé způsoby pro zadání hloubky do jaké bude kapsa vysunuta

Rozměr

Zadání číselné hodnoty pro hloubku kapsy. Defaultní směr pro vysunutí je do podkladu. Vysunutí je ve směru kolmém k definované rovině náčrtu. Záporné hodnoty nejsou možné.

Do první

Kapsa bude vysunuta až do první plochy podkladu ve směru vysunutí. Jinými slovy odebírá všechen materiál až dokud nenarazí na prázdný prostor.

Skrz celý

Kapsa vyseká všechen materiál ve směru vysunutí. S volbou Symetricky k rovině bude kapsa vysekána celým materiálem v obou směrech.

Až k ploše

Kapsa bude vysunuta až k ploše podkladu, která může být vybrána kliknutím na ni.


Omezení

  • Použijte Rozměr nebo Skrz vše kdykoliv je to možné, protože s ostatními typy jsou někdy problémy, když jsou vzorkovány
  • Jinak objekt kapsa má stejná omezení jako objekt Deska.

Užitečné odkazy

Příklad na fóru.


Arrow-left.svg Previous: PartDesign AdditiveWedge.png Additive wedge
Next: Hole PartDesign Hole.png Arrow-right.svg